Ekonomiutbildningar

Behöver din karriär en ny kurs?

Att ha ett utvecklande jobb är en drivkraft för de flesta människor.  För ingen vill ju hamna i en återvändsgränd i karriären. Men för att kunna utvecklas behövs ny kunskap, ny energi och ibland en knuff i rätt riktning för att det ska hända något. FAR har ekonomiutbildningarna och litteraturen du behöver för att kunna skapa nytt engagemang, fortsätta utveckla dig själv, företaget och karriären.

 

Utbildningsplaner

Våra utbildningsplaner för vidareutbildning är framtagna för att du ska ha den senaste kunskapen inom ekonomiområdet.
För att du lättare ska kunna hitta rätt utbildning har vi delat upp utbildningsplanerna utifrån storleken på ditt företag. 
Här hittar du utbildningsplanerna

Här visar vi ett urval ekonomiutbildningar för ekonomer och controllers som vill kompetensutveckla och uppnå en mer styrande roll i sin yrkesutövning.

Aktuella utbildningar

 

Certifierad ekonomichef – 1-årsprogram

 
Stockholm
Fler datum tillgängliga

Ekonomichefsutbildning

 
Stockholm 19 april

Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen

 
Göteborg 22-24 november
Fler datum tillgängliga

Controllerutbildning

 
Göteborg 6-8 november
Fler datum tillgängliga

Koncernredovisning I

 
Stockholm 8 november

Kassaflödesanalys för koncern

 
Stockholm 7 november
Fler datum tillgängliga

IFRS – grundläggande

 
Digital kurs

Hållbarhetsredovisning – (inspelning från 27/9 2017)

FAR Online, digital informationstjänst och litteratur