FAR-kurser våren 2018

Ekonomiutbildningar

Att ha ett utvecklande jobb är en drivkraft för de flesta människor.  För ingen vill ju hamna i en återvändsgränd i karriären. Men för att kunna utvecklas behövs ny kunskap, ny energi och ibland en knuff i rätt riktning för att det ska hända något. FAR har ekonomiutbildningarna och litteraturen du behöver för att kunna skapa nytt engagemang, fortsätta utveckla dig själv, företaget och karriären.

Aktuellt just nu

 

Certifierad ekonomichef, 10 heldagar under ett år. Nästa start: 23 maj 2018.

Utbildningsplaner

Våra utbildningsplaner för vidareutbildning är framtagna för att du ska ha den senaste kunskapen inom ekonomiområdet.
För att du lättare ska kunna hitta rätt utbildning har vi delat upp utbildningsplanerna utifrån storleken på ditt företag. 
Här hittar du utbildningsplanerna

Här visar vi ett urval ekonomiutbildningar för ekonomer och controllers som vill kompetensutveckla och uppnå en mer styrande roll i sin yrkesutövning.

Aktuella utbildningar

 
Stockholm 23-24 maj

Certifierad ekonomichef

Nyhet
Stockholm 23-24 januari
Fler datum tillgängliga

GDPR – förstå och tillämpa den nya dataskyddsförordningen

 
Stockholm 19 april

Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen

 
Stockholm 27-29 mars
Fler datum tillgängliga

Controllerutbildning

Nyhet
Stockholm 24 april
Fler datum tillgängliga

Hållbarhetsredovisning

 
Stockholm 16-18 april

Koncernredovisning I

 
Stockholm 25 april

Kassaflödesanalys för koncern

 
Stockholm

Ekonomichefsutbildning

 
Stockholm 19 mars

IFRS – grundläggande

FAR Online, digital informationstjänst och litteratur