FAR-kurser våren 2018

Ekonomiutbildningar

Att ha ett utvecklande jobb är en drivkraft för de flesta människor.  För ingen vill ju hamna i en återvändsgränd i karriären. Men för att kunna utvecklas behövs ny kunskap, ny energi och ibland en knuff i rätt riktning för att det ska hända något. FAR har ekonomiutbildningarna och litteraturen du behöver för att kunna skapa nytt engagemang, fortsätta utveckla dig själv, företaget och karriären.

Certifierad ekonomichef, 10 heldagar under ett år. Nästa start: maj 2019.
Läs mer om utbildningen

Utbildningsplaner

Våra utbildningsplaner för vidareutbildning är framtagna för att du ska ha den senaste kunskapen inom ekonomiområdet.
För att du lättare ska kunna hitta rätt utbildning har vi delat upp utbildningsplanerna utifrån storleken på ditt företag. 
Här hittar du utbildningsplanerna

Här visar vi ett urval ekonomiutbildningar för ekonomer och controllers som vill kompetensutveckla och uppnå en mer styrande roll i sin yrkesutövning.

Aktuella utbildningar

Certifiering
Stockholm

Certifierad ekonomichef

 
Stockholm 12-13 november
Fler datum tillgängliga

Excel för ekonomer

 
Stockholm 25 oktober

Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen

 
Malmö 24-26 oktober
Fler datum tillgängliga

Controllerutbildning

 

Hållbarhetsredovisning

 
Göteborg 5-7 november
Fler datum tillgängliga

Koncernredovisning I

 
Stockholm 24 oktober
Fler datum tillgängliga

Kassaflödesanalys för koncern

 
Stockholm 25 oktober - 23 november
Fler datum tillgängliga

Ekonomichefsutbildning

 
Stockholm 6 november
Fler datum tillgängliga

IFRS – grundläggande

Litteratur och onlineverktyg