Ekonomiutbildningar

Behöver din karriär en ny kurs?

Att ha ett utvecklande jobb är en drivkraft för de flesta människor.  För ingen vill ju hamna i en återvändsgränd i karriären. Men för att kunna utvecklas behövs ny kunskap, ny energi och ibland en knuff i rätt riktning för att det ska hända något. FAR har ekonomiutbildningarna och litteraturen du behöver för att kunna skapa nytt engagemang, fortsätta utveckla dig själv, företaget och karriären.

Aktuellt just nu!

Certifierad ekoknomichef 1-årsprogram: nästa start 13–14 september 2017.

Utbildningsplaner

Våra utbildningsplaner för vidareutbildning är framtagna för att du ska ha den senaste kunskapen inom ekonomiområdet.
För att du lättare ska kunna hitta rätt utbildning har vi delat upp utbildningsplanerna utifrån storleken på ditt företag. 
Här hittar du utbildningsplanerna

Här visar vi ett urval ekonomiutbildningar för ekonomer och controllers som vill kompetensutveckla och uppnå en mer styrande roll i sin yrkesutövning.

Aktuella utbildningar

Certifiering

Certifierad ekonomichef – 1-årsprogram

 
Stockholm 25 oktober - 17 november

Ekonomichefsutbildning

 
Stockholm 20 oktober

Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen

 
Stockholm 27-29 september
Fler datum tillgängliga

Controllerutbildning

 
Stockholm 18-20 september
Fler datum tillgängliga

Koncernredovisning I

 
Stockholm 8 november

Kassaflödesanalys för koncern

 
Stockholm 26 september

IFRS – grundläggande

 

Hållbarhetsredovisning

FAR Online, digital informationstjänst och litteratur