FAR ekonomiutbildningar

Aktuella utbildningar Visa alla utbildningar

 
Stockholm 20-22 mars
Fler datum tillgängliga

Controllerutbildning

 
Stockholm 21 mars - 17 maj
Fler datum tillgängliga

Ekonomichefsutbildning

 
Stockholm 18-20 februari
Fler datum tillgängliga

Bokslut II – årsbokslut

Certifiering
Distanskurs

Certifierad Redovisningsekonom

 
Stockholm 8-9 april
Fler datum tillgängliga

Koncernredovisning II

 
Stockholm 11-12 april
Fler datum tillgängliga

Företagsanalys och värderingsmodeller

Aktuell litteratur Visa all litteratur

FAR Online

Vår digitala informationstjänst som täcker in alla ekonomiska regelverk du behöver i ditt arbete. Nu ännu bättre verktyg eftersom även uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt ingår i abonnemanget.

Abonnera på FAR Online

Medlemsrabatt

Som ordinarie medlem i FAR får du 10% rabatt på utbildningar. Vi lämnar även 15% rabatt på hela vår bokutgivning och 10% på FAR Online.

Rabatter för FAR-medlemmar