Auktoriserad redovisningskonsult

Ett tydligt karriärsteg för dig som redovisningskonsult är den dagen du får kalla dig auktoriserad redovisningskonsult. En auktoriserad redovisningskonsult har inte bara teoretisk kompetens och yrkeserfarenhet av redovisningstjänster utan han/hon tillämpar även Reko och har ansvarsförsäkring. 

För att kunna vara verksam som auktoriserad redovisningskonsult behöver du vara medlem i FAR.

Titeln auktoriserad redovisningskonsult (ARK) är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult. FAR erbjuder kompetensutveckling som lyfter dig i din yrkesroll och du behöver inte vara medlem i FAR för att gå våra kurser.

Vi hjälper dig att ha den senaste kunskapen, som är aktuell för dig i din vardag, inom redovisning, skatt och moms. Anmäl dig till en utbildning hos oss – du blir garanterat stärkt i din yrkesroll!

Skräddarsydd utbildningsplan

Titta närmare i vår utbildningsplan för auktoriserade redovisningskonsulter som fungerar som vägledning och hjälp för dig i din karriärplanering.

Vidareutbildningskrav

Om du är medlem i FAR och har titeln auktoriserad redovisningskonsult behöver du uppfylla kraven på vidareutbildning för att kunna förnya din titel.

Ett urval kurser för auktoriserade redovisningskonsulter

 
Stockholm

Konsulten som personlig tränare i ekonomiska frågor

 
Stockholm 29-31 januari
Fler datum tillgängliga

Redovisningskonsultens dagar

 
Stockholm 13 februari
Fler datum tillgängliga

Aktuella momsfrågor

 

Generationsskifte/ägarskifte i 3:12-företagen

 
Stockholm

Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3

 

Redovisningskonsultveckan

Aktuell litteratur för din yrkesroll