Kvalificerad ekonom, större företag – K3 och IFRS

Utbildningar för dig som är kvalificerad företagsekonom i större företag.

REDOVISNING  
Bokslutsredovisning III – fördjupning och årsredovisning 3 dgr
Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning och skatt 2 dgr
Koncernredovisning I 3 dgr
Koncernredovisning II 2 dgr
Kassaflödesanalys för koncern 1 dag
IFRS – grundläggande 1 dag
IFRS – fördjupning 2 dgr
Kassaflödesanalys i praktiken 1 dag
   
SKATT OCH MOMS  
Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag 2 dgr
Transfer pricing 1 dag
Aktuella momsfrågor 1 dag
Moms vid internationell handel 1 dag
Moms II 3 dgr
   
CONTROLLING  
Ekonomi- och verksamhetsstyrning 2 dgr
Controllerutbildning 3 dgr
Certifierad controller – 1-årsprogram 14 dgr
Controllern som kommunikatör 2 dgr
Ekonomichefsutbildning 4 dgr
Certifierad ekonomichef – 1-årsprogram 10 dgr
Utveckling och automatiseirng av ekonomifunktionen 1 dag
Intern styrning och kontroll 2 dgr
Företagsvärdering och företagsöverlåtelser 2 dgr
Företagsanalys och värderingsmodeller 2 dgr
   
AKTUALITETSDAGAR  
FAR:s Controllerdag 1 dag
Redovisningsdagen 1 dag
Skattedag för ekonomichefer och redovisningsansvariga 0,5 dag
IFRS-dagen 1 dag
Fastighetsdagen 1 dag
   
UBILDNINGAR ONLINE  
K3-regelverket Ca 120 minuter