Utbildningsplan för dig som är ekonomiassistent

FAR har tagit fram en specialanpassad utbildningsplan för dig som är ekonomiassistent. Utbildningsplanen fungerar som vägledning och hjälp för dig i din karriärplanering, och som stöd i din yrkesroll.

Utbildningar för dig som är ekonomiassistent

BOKSLUTSREDOVISNING  
Redovisning – grundläggande 2 dgr
Bokslut I – avstämningar och månadsboklsut 3 dgr
Bokslut II – årsbokslut 3 dgr
Bokslut III – fördjupning och årsredovisning 3 dgr
   
KONCERNREDOVISNING  
Koncernredovisning – introduktion 1 dgr
Koncernredovisning I 3 dgr
   
SKATT OCH MOMS
Skatt I – deklaration och beskattning i aktiebolag och
delägarbeskattning i FÅAB
2 dgr
Moms I 2 dgr
   
EKONOMISTYRNING  
Controlling och verksamhetsstyrning – introduktion 1 dgr
Excel för ekonomer 2 dgr 
   
DISTANSKURSER
Certifierad Ekonomiassistent 2–3 veckors heltidsstudier
Certifierad Redovisningsekonom 4–5 veckors heltidsstudier
Certifierad styr- och redovisningsekonom 10 veckors heltidsstudier