Utbildningsdag för licensierade revisorer i finansiella företag

Utbildningen är en uppdaterings- och fördjupningsdag för dig som arbetar som revisor på företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Utbildningen vänder sig även till dig som är teammedlem. 

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Datum 26 september
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Tid: 09:00 - 16:45
Datum 26 sep kl. 09.00–12.45
Pris 3 800 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Datum 26 sep kl. 13.45–16.45
Pris 3 800 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Målet är att utbildningen ska ge dig fördjupad kunskap inom de regelverk som gäller. Du får bland annat kunskap om hur nya regler kommer att påverka revisorer som arbetar med finansiella företag samt Finansinspektionens arbete med utveckling av olika regelverk och tillsynsarbete.

Förmiddag

  • Aktuella frågor för revisorer i försäkringsföretag
  • Finansinspektionen med fokus på frågor för revisorer i försäkringsföretag

Eftermiddag

  • Finansinspektionen med fokus på revisorer i banker
  • Skatt och moms i blandad verksamhet
  • Aktuella frågor för revisorer i banker

infoFrån och med i år kan du välja om du vill vara med hela eller halva dagen beroende på vad du arbetar med. Förmiddagen har fokus på frågor för revisorer i försäkringsföretag medan eftermiddagen har fokus på bankfrågor men även passet Skatt och moms i blandad verksamhet.

Kursinnehåll

Innehållet för 2018 är under framtagande och i stort är upplägget för dagen enligt följande:

Förmiddag

  • Aktuella frågor för revisorer i försäkringsföretag
  • Finansinspektionen med fokus på frågor för revisorer i försäkringsföretag

Eftermiddag

  • Finansinspektionen med fokus på revisorer i banker
  • Skatt och moms i blandad verksamhet
  • Aktuella frågor för revisorer i banker