Utbildningsdag för licensierade revisorer i finansiella företag

Utbildningen är en uppdaterings- och fördjupningsdag för dig som arbetar som revisor på företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Utbildningen vänder sig även till dig som är teammedlem. 

Datum 30 september
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:00 - 16:45
Datum 30 september
Pris 6 500 kr
Typ Nyhetsdag online
Platser kvar Ja
Tid: 09:00 - 16:45
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Målet är att utbildningen ska ge dig fördjupad kunskap inom de regelverk som gäller. Du får bland annat kunskap om hur nya regler kommer att påverka revisorer som arbetar med finansiella företag samt Finansinspektionens arbete med utveckling av olika regelverk och tillsynsarbete.

Du kan välja om du vill vara med hela eller halva dagen beroende på vad du arbetar med.

  • Förmiddagen 09.00–12.45 har fokus på frågor för revisorer i försäkringsföretag
  • Eftermiddagen 13.45–16.45 har fokus på bankfrågor