Utbildningsdag för licensierade revisorer i finansiella företag

Utbildningen är en uppdaterings- och fördjupningsdag för dig som arbetar som revisor på företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Utbildningen vänder sig även till dig som är teammedlem.

Kontakta oss för information om kommande kurstillfällen.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Målet är att utbildningen ska ge dig fördjupad kunskap inom de regelverk som gäller. Du får bland annat kunskap om hur nya regler kommer att påverka revisorer som arbetar med finansiella företag samt Finansinspektionens arbete med utveckling av olika regelverk och tillsynsarbete.

Kursinnehåll

Innehållet uppdateras kontinuerlig:

  • Riskområden i revision av fondverksamhet
  • IFRS 9 – teori och praktik
  • Nya revisionsberättelsen med SBOer
  • Uppdatering Rev100
  • Cyberhotet för finansiella företag
  • Hållbarhetsinformation
  • Aktuellt inom FAR