Utbildningsdag för licensierade revisorer i finansiella företag

Utbildningen är en uppdaterings- och fördjupningsdag för dig som arbetar som revisor på företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Utbildningen vänder sig även till dig som är teammedlem. 

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Datum 26 september
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:00 - 17:00
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursinnehållet är under framtagande.

Kursinnehåll

För 2018 är upplägget för dagen enligt följande:

Förmiddag

  • Aktuella frågor för revisorer i försäkringsföretag
  • Finansinspektionen med fokus på frågor för revisorer i försäkringsföretag

Eftermiddag

  • Finansinspektionen med fokus på revisorer i banker
  • Skatt och moms i blandad verksamhet
  • Aktuella frågor för revisorer i banker