Utbildningsdag för licensierade revisorer i finansiella företag

Utbildningen är en uppdaterings- och fördjupningsdag för dig som arbetar som revisor på företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Utbildningen vänder sig även till dig som är teammedlem. 

Datum 26 september
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:00 - 16:45
Datum 26 september
Pris 3 800 kr
Ort Förmiddag
Platser kvar Ja
Tid: 09:00 - 12:45
Datum 26 september
Pris 3 800 kr
Ort Eftermiddag
Platser kvar Ja
Tid: 13:45 - 16:45
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Målet är att utbildningen ska ge dig fördjupad kunskap inom de regelverk som gäller. Du får bland annat kunskap om hur nya regler kommer att påverka revisorer som arbetar med finansiella företag samt Finansinspektionens arbete med utveckling av olika regelverk och tillsynsarbete.

Du kan välja om du vill vara med hela eller halva dagen beroende på vad du arbetar med.

  • Förmiddagen 09.00–12.45 har fokus på frågor för revisorer i försäkringsföretag
  • Eftermiddagen 13.45–16.45 har fokus på bankfrågor

9.00–9.10 Inledning 
Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och vd 
Jan Palmqvist, moderator

9.10–10.00 IFRS 17 
Henrik Persson, Deloitte 

10.20–10.50 Sustainable finance
Åse Bäckström, Hallvarsson & Halvarsson 

10.50–11.20 Fondhandlarna – vad ligger på bordet och vad väntar runt hörnet på regelområdet, med nya aktörer i Bryssel och osäkerheten kring Brexit
Urban Funered, vd Fondhandlarna 

11.20–11.45 Programpunkten är under framtagande 

11.45–12.00 Interaktion med Finansinspektionen 

12.00–12.45 Finansinspektionen
Detaljinnehåll är under framtagande 

12.45–13.45 Lunch 

13.45–14.15 Basel 4 
René Wästerlund, Deloitte 

14.15–14.30 Interaktion med Finansinspektionen 

14.30–15.00 Analytikerns syn på IFRS 9
Peter Malmqvist, Malmqvist Equity Research 

15.00–15.30 Erfarenheter från IFRS 9
Roger Sandin, Deloitte 

16.00–16.45 GL11 - Intern styrning och kontroll - från nödvändigt ont till konkurrensfördel 
Lena Krüger, Omeo Financial Consulting 

16.45–17.00 Avslutning
Jan Palmqvist 

Under dagen gör vi pauser för bensträckare, kaffe och lunch.