Strategiarbete för controllers och ekonomichefer

En ökad förståelse för strategi är avgörande för alla organisationer som vill bli framgångsrika. Traditionellt har strategi i huvudsak förknippats med analys och planering, men allteftersom omvärldens förändringstakt ökar måste organisationer fokusera mer på det praktiska arbetet med strategi. En stor utmaning för många är att koppla strategi till daglig verksamhet och till pågående förändringsinitiativ. Om dessa kopplingar inte blir tydliga kommer organisationen få svårt att nå både sina mål och ännu viktigare ‐ sin fulla potential.

Kurstillfällen

29-30 november
11 600 kr
Stockholm
Kurslokal
Scandic Anglais
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Pontus Wadström

Kursbeskrivning

 

I denna utbildning får du som deltagare lyssna på kortare föreläsningar, utföra individuella uppgifter, diskutera i grupp samt öva på strategi i praktiken. Användandet av olika strategiska idéer, metoder och modeller kopplat till ”klassiska” exempel (fallstudier) och den egna verksamheten kommer utgöra en central del.

Kursinnehåll

Dag 1

Vad är strategi? Varför är det viktigt?

 • Strategiskolor – olika sätt att se på strategi
 • Strategins olika delar och nivåer – och varför det är viktigt att förstå skillnaden
 • Individuella reflektioner, diskussioner i grupp om deltagarnas uppfattning och vardag
 • Vilka grundläggande strategiska idéer finns för att göra en organisation framgångsrik?

Strategins arena – omvärld och organisation

 • Strategiska idéer – olika sätt att skapa framgångsrika organisationer
 • Vision, mission, mål, mätbarhet – att konkretisera strategi
 • Individuella reflektioner, diskussion och arbete i grupp om deltagarnas strategi och tydligheten, styrkan och genomförbarheten i densamma

Dag 2

Hur säkerställer man att en strategi realiseras?

 • Realisering av strategi – uppföljning, återkoppling, kommunikation
 • Individuella reflektioner, diskussioner och arbete i grupp om den egna verksamhetens strategi
 • Individuellt arbete med plan för arbete med egen strategisk utmaning/förändring
 • Utvärdering, diskussion och presentation av de verktygen/modellerna som använts mellan tillfällena lärdomar samt planen framåt
 • Sammanfattning av alla tre dagar och avslutning

Lärare

Pontus Wadström

A Real Movement
Pontus arbetar som rådgivare, utbildare, forskare och författare inom strategi och förändring. Hans erfarenhet innefattar arbete som strategi- och managementkonsult och ansvar för strategi- och förändringsfrågor inom såväl globalt noterade koncerner som start-ups. Han är doktorand i Industriell ekonomi vid KTH samt har en Civilekonomexamen och en psykologiexamen från Linköpings Universitet.