Skatt I – deklaration och beskattning i enskild firma och handelsbolag

En praktisk deklarationskurs som vänder sig till dig som behöver öka din kunskap gällande deklarationsförfarandet för fysiska personers näringsverksamhet. 

Datum 24-25 november
Pris 12 700 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
  • Miniräknare
Lärare: Tord Göransson, Tomas Grunditz
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Du kommer efter kursen att på egen hand kunna upprätta deklaration för fysiska personer som bedriver näringsverksamhet (enskilda firma) samt verksamhet genom handelsbolag. Du kommer också att få en grundläggande orientering i skattereglerna avseende enskilt ägda näringsfastigheter samt en översiktlig beskrivning av inkomstskatteförfarandet.

Kursinnehåll

Upprättande av deklaration för

  • Enskild firma (näringsverksamhet)
  • Handelsbolag

Genomgång av grundläggande regler för

  • Räntefördelning
  • Periodiseringsfond
  • Expansionsfond
  • Löpande beskattning och realisationsvinst avseende näringsfastigheter
  • Beskattningsförfarandet
  • Genomgång av deklarationsblanketterna INK1, NE, INK4, N3A, N3B, K7 m. fl.

Sagt om kursen

Pedagogiskt upplägg med mycket verktyg att ta med till sitt dagliga jobb. Lättsam ton i föreläsningsdelen och bra med gruppövning.

Förkunskaper

Du bör ha arbetat minst ½ - 3 år med redovisning eller revision och ha upprättat någon inkomstdeklaration tidigare, för att lättare kunna dra nytta av kursinnehållet.

 

Lärare

Tomas Grunditz

Skattekonsult, KPMG AB
Tomas är jur. kand. och verksam som skattekonsult och auktoriserad skatterådgivare vid KPMG Skatt i Jönköping sedan 1990. Han arbetar i huvudsak med skattefrågor rörande fåmansföretag och frågor som berör företagens delägarkrets, samt med personbeskattningsfrågor.

Tord Göransson

Skattekonsult, KPMG AB
Tord är jur.kand. och verksam som skattekonsult och auktoriserad skatterådgivare vid KPMG i Stockholm sedan 1987. Han arbetar i huvudsak med skattefrågor rörande mindre företag och deras ägare.