Skatt I – deklaration och beskattning i enskild firma och handelsbolag

En praktiskt deklarationskurs som vänder sig till dig som behöver öka din kunskap gällande deklarationsförfarandet för fysiska personers näringsverksamhet. 

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

Kurstillfällen

Hösten 2018 (pris ej fastställt)
0 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Ta med dig:
  • Miniräknare

Kursbeskrivning

Du kommer efter kursen att på egen hand kunna upprätta deklaration för fysiska personer som bedriver näringsverksamhet (enskilda firma) samt verksamhet genom handelsbolag. Du kommer också att få en grundläggande orientering i skattereglerna avseende enskilt ägda näringsfastigheter samt en översiktlig beskrivning av inkomstskatteförfarandet.

Erbjudande

Går du även Skatt I – deklaration och beskattning i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB får du 20% rabatt på ena kursavgiften. Rabatten regleras på fakturan.

Kursinnehåll

Upprättande av deklaration för

  • Enskild firma (näringsverksamhet)
  • Handelsbolag

Genomgång av grundläggande regler för

  • Räntefördelning
  • Periodiseringsfond
  • Expansionsfond
  • Löpande beskattning och realisationsvinst avseende näringsfastigheter
  • Beskattningsförfarandet
  • Genomgång av deklarationsblanketterna INK1, NE, INK4, N3A, N3B, K7 m. fl.

Förkunskaper

Du bör ha arbetat minst ½ - 3 år med redovisning eller revision och ha upprättat någon inkomstdeklaration tidigare, för att lättare kunna dra nytta av kursinnehållet.