Sambandet mellan redovisning och beskattning

Under utbildningen får du en ökad kunskap i när redovisning och beskattning sker enligt

 • samma regler,
 • helt olika regler,
 • när vi tror att det är olika regler.
Datum Intresseanmälan för onlinekurs
Pris 6 500 kr
Platser kvar Ja
Intresseanmälan

Vi jobbar med att ta fram datum till onlinekursen. Lämna dina kontaktuppgifer i en intresseanmälan så hör vi av oss när vi har allt på plats. 

Intresseamälan är inte bindande.

Datum 20 oktober
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Eva Törning, Peter Nilsson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

 

Är du intresserad av att gå kursen online?
För oss är det viktigt att alla som vill fortsätta att lära sig nytt har möjlighet att göra det, även i dessa tider. Skicka gärna in en intresseanmälan (se ovan), vi hör av oss när vi har datum klart. Intresseanmälan är inte bindande.

Vid kursanmälan har du alltid möjlighet att avboka din plats helt utan kostnad 4 veckor innan kursstart. Se FAR:s allmänna villkor

De flesta av oss behöver ha kunskap om både redovisning, K3 såväl som K2, och beskattning för att kunna göra rätt bedömning och ge rätt råd. Det behövs därför insikt i båda.

Efter kursen ska du ha fått en god kännedom om hur sambandet mellan redovisning och beskattning fungerar.

Kursinnehåll

 • Grundläggande principer inom redovisningen (fortlevnad, väsentlighet, kvittning, konsekvens, rättvisande bild)
 • Grundläggande regler inom beskattning (frikopplat, kopplat och delvis kopplat område)
 • Innebörden av god redovisningssed och hur den påverkar beskattningen
 • Strukturen i K3 med skattemässiga undantag i juridisk person
 • Strukturen i K2 med skatteregler som lättnadsregler
 • Öppna yrkanden, vad man ska tänka på

Avsnitt där vi behandlar K3, K2 och IL parallellt:

 • Immateriella anläggningstillgångar
 • Materiella anläggningstillgångar
 • Varulager
 • Poster i utländsk valuta
 • Obeskattade reserver
 • Uppskjuten skatt
 • Pensioner
 • Avsättningar

Sagt om kursen

Lärarna tyckte jag var bäst, oerhört intresserade själva i ämnet, vilket hörs och gör det ännu mer intressant. Tack!

Högst relevant i mitt dagliga arbetet så därför viktigt att veta var de båda områdena är kopplade och var det finns skillnader.

Lärare

Peter Nilsson

KPMG AB
Peter Nilsson arbetar som skattejurist inom KPMG och är professor i skatterätt vi Lunds Universitet. Peter, som är vice ordförande i Bokföringsnämnden, har suttit med som expert i flera statliga utredningar inom inkomstskatteområdet. Han är en flitigt anlitad lärare som dessutom har skrivit ett stort antal artiklar och böcker inom både redovisnings-och skatteområdet.

Eva Törning

Redovisningsspecialist, Grant Thornton Sweden AB
Eva Törning, redovisningsspecialist och huvudansvarig för redovisningsfrågor på Grant Thornton. Eva är ledamot av FAR:s policygrupp för redovisning. Sedan många år är hon en uppskattad föreläsare och lärare på FAR. Eva är också författare av ett stort antal artiklar och böcker, bland annat i Balans.