Sambandet mellan redovisning och beskattning

Under utbildningen får du en ökad kunskap i när redovisning och beskattning sker enligt

 • samma regler,
 • helt olika regler,
 • när vi tror att det är olika regler.
Datum Hösten 2020 ( pris ej satt)
Pris 0 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Intresseanmälan

Vi jobbar med att ta fram datum till kursen. Lämna dina kontaktuppgifer i en intresseanmälan så hör vi av oss när vi har allt på plats. 

Intresseamälan är inte bindande.

Kurslokal
Centralt i Stockholm
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

De flesta av oss behöver ha kunskap om både redovisning, K3 såväl som K2, och beskattning för att kunna göra rätt bedömning och ge rätt råd. Det behövs därför insikt i båda.

Efter kursen ska du ha fått en god kännedom om hur sambandet mellan redovisning och beskattning fungerar.

Kursinnehåll

 • Grundläggande principer inom redovisningen (fortlevnad, väsentlighet, kvittning, konsekvens, rättvisande bild)
 • Grundläggande regler inom beskattning (frikopplat, kopplat och delvis kopplat område)
 • Innebörden av god redovisningssed och hur den påverkar beskattningen
 • Strukturen i K3 med skattemässiga undantag i juridisk person
 • Strukturen i K2 med skatteregler som lättnadsregler
 • Öppna yrkanden, vad man ska tänka på

Avsnitt där vi behandlar K3, K2 och IL parallellt:

 • Immateriella anläggningstillgångar
 • Materiella anläggningstillgångar
 • Varulager
 • Poster i utländsk valuta
 • Obeskattade reserver
 • Uppskjuten skatt
 • Pensioner
 • Avsättningar