Sambandet mellan redovisning och beskattning

Nyhet

Under utbildningen får du en ökad kunskap i när redovisning och beskattning sker enligt

 • samma regler,
 • helt olika regler,
 • när vi tror att det är olika regler.
Datum 23 oktober
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Eva Törning, Peter Nilsson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

De flesta av oss behöver ha kunskap om både redovisning, K3 såväl som K2, och beskattning för att kunna göra rätt bedömning och ge rätt råd. Det behövs därför insikt i båda.

Efter kursen ska du ha fått en god kännedom om hur sambandet mellan redovisning och beskattning fungerar.

Kursinnehåll

 • Grundläggande principer inom redovisningen (fortlevnad, väsentlighet, kvittning, konsekvens, rättvisande bild)
 • Grundläggande regler inom beskattning (frikopplat, kopplat och delvis kopplat område)
 • Innebörden av god redovisningssed och hur den påverkar beskattningen
 • Strukturen i K3 med skattemässiga undantag i juridisk person
 • Strukturen i K2 med skatteregler som lättnadsregler
 • Öppna yrkanden, vad man ska tänka på

Avsnitt där vi behandlar K3, K2 och IL parallellt:

 • Immateriella anläggningstillgångar
 • Materiella anläggningstillgångar
 • Varulager
 • Poster i utländsk valuta
 • Obeskattade reserver
 • Uppskjuten skatt
 • Pensioner
 • Avsättningar

 

 

Lärare

Peter Nilsson

KPMG AB
Peter Nilsson arbetar som skattejurist inom KPMG och är professor i skatterätt vi Lunds Universitet. Peter, som är vice ordförande i Bokföringsnämnden, har suttit med som expert i flera statliga utredningar inom inkomstskatteområdet. Han är en flitigt anlitad lärare som dessutom har skrivit ett stort antal artiklar och böcker inom både redovisnings-och skatteområdet.

Eva Törning

Redovisningsspecialist, Grant Thornton Sweden AB
Eva Törning, redovisningsspecialist och huvudansvarig för redovisningsfrågor på Grant Thornton. Eva är ledamot av FAR:s policygrupp för redovisning. Sedan många år är hon en uppskattad föreläsare och lärare på FAR. Eva är också författare av ett stort antal artiklar och böcker, bland annat i Balans.