Rörelsekapital – Analysera, styra och förbättra

Nyhet

En utbildning för dig som vill hjälpa din organisation att optimera ert rörelsekapital/working capital. Under utbildningen fokuserar vi på att följa upp, analysera och förbättra rörelsekapitalet utifrån ditt företags förutsättningar. Kursen innehåller teori, konkreta tips och verktyg baserat på många års erfarenhet. 

Datum 19 november
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Praktisk information:

Kurslitteratur
Presentationsmaterial och ytterligare exempel och checklistor tillhandahålles vid kurstillfället. Instruktioner för förberedelsearbete skickas ca 4 veckor före kurstillfället.

Ta med
Vi rekommenderar att varje deltagare tar med sig dator och de viktigaste av befintliga rörelsekapitalrapporter till kurstillfället.

Lärare: Peter Stenbrink
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Utbildningen fokuserar på rörelsekapital och riktar sig till dig som jobbar som business controller eller ekonomichef. Grunder och teori ingår, men fokus ligger på att hjälpa dig förbättra hur ni definierar, mäter, följer upp och driver optimering av rörelsekapitalet i er organisation.

Det gör vi genom att du inför utbildningstillfället sammanställer och tar med dig befintlig definition och de viktigaste KPI:erna /rapporterna gällande rörelsekapital från ert företag. Under utbildningen kommer vi jobba med dessa utifrån generella rekommendationer, best practice och samtal i mindre grupp.

Målet med utbildningen är att du ska lämna kursen med konkreta åtgärder som du själv kan driva eller initiera i ert företag för att förbättra ert rörelsekapital under det närmaste kvartalet.

Rörelsekapital finns som ett två-timmars pass i vår utbildning ”Certifierad Ekonomichef”. Citat från kursdeltagare: 

”Jag har tidigare försökt jobba med rörelsekapital, men inte riktigt haft kunskap nog att förmedla varför det är viktigt. Efter de här dagarna känner jag att jag har mycket mer att lära ut och förändra i min organisation.”

”Peter Stenbrink gav flera bra exempel på riktiga projekt han hade gjort i olika företag kring t.ex. working capital, vilket var väldigt bra för att illustrera.”

Kursupplägg

Detta är en heldagsutbildning. Visst förarbete (1–2 timmar) krävs.

Program

  • Introduktion och kort teoretisk översikt
  • Erfarenhetsutbyte i små grupper – diskutera och utmanas om hur du mäter och följer upp rörelsekapital i din organisation, utgående från frågor och perspektiv som tagits upp
  • Konkreta tips om djupare rörelsekapitalanalys och benchmarking, samt organisatoriska aspekter
  • Hur kan du i din roll driva förbättring av rörelsekapital – Allmänna tips och erfarenheter från andra bolag och projekt, samt diskussion i gruppen
  • Sammanfattning och nästa steg för att få ut mesta möjliga värde av dagen

Kurslitteratur
Presentationsmaterial och ytterligare exempel och checklistor tillhandahålles vid kurstillfället. Instruktioner för förberedelsearbete skickas ca 4 veckor före kurstillfället.

Vi rekommenderar att varje deltagare tar med sig dator och de viktigaste av befintliga rörelsekapitalrapporter till kurstillfället.

Lärare

Peter Stenbrink

Managing Director, S2E Consulting AB
Peter har under mer än 15 år som konsult på EY och Capacent drivit projekt för optimering av rörelsekapital i företag i en lång rad branscher och i över 25 länder. Han har tidigare även arbetat på McKinsey och i linjen för Atlas Copco, samt senast som VD och Nordenchef för konsultfirman RGP. Han håller sedan start 2017 Rörelsekapital-utbildningen i FAR:s ”Certifierad Ekonomichef”.

FAR rekommenderar

Utbildningar

Ekonomichefsutbildning

20-21 oktober Stockholm

Certifierad ekonomichef

18-19 maj Stockholm

Certifierad controller

27 maj 2020 - 19 mars 2021 Stockholm