Rollen som redovisningskonsult II

Nyhet

Fördjupa dig i rollen som redovisningskonsult innan examen eller när du arbetar direkt mot kund. I din roll som konsult behöver du säkerställa att kunderna får den bästa leveransen och för det krävs att du kan planera och genomföra ett uppdrag från start till slut. Det innebär också att du inte bara måste hantera svårare frågor inom redovisningsuppdraget utan du även behöver kunna kommunicera med kunden och förstå vad som tillför värde för dem. 

Just nu finns inget inplanerat kurstillfälle.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
Hösten 2018 (pris ej fastställt)
0 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Lärare: Maria Svensson, Sofia Wallebom
5-6 november
10 400 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Maria Svensson, Sofia Wallebom
5-6 november
10 400 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Maria Svensson, Sofia Wallebom
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Denna kurs riktar sig till dig som har gått kursen Rollen som redovisningskonsult I eller har motsvarande erfarenhet och som leder eller är på väg att leda uppdrag.

Kursen ger dig de verktyg som du behöver för att leda uppdrag och agera mot kunder på ett framgångsrikt sätt. Under två dagar får du fördjupade färdigheter att arbeta med redovisningsuppdrag enligt REKO så att regelverket blir ett stöd och en metod som gör att du arbetar både effektivare och med bättre kvalitet.

Kursen är huvudsakligen inte en redovisningskurs utan en tillämpningskurs för dig som är redovisningskonsult på byrå men som inte är auktoriserad. Det förutsätter att du har grundläggande erfarenhet av praktiskt arbete och kan K2- och K3-regelverket.

Kursen leds av erfarna redovisningskonsulter som arbetar med hela processen och som har svar på de svårare frågorna som du kan ställas inför som redovisningskonsult.

Kursen har ändrats till detta år med mer fokus på praktiskt arbete för redovisningskonsulter och mindre på rena redovisningsfrågor. Denna kurs motsvarar i princip tidigare kursen Redovisning III.

Kursinnehåll

Kursen är baserad på kundcase som ger en tydlig koppling till verkligheten och som exemplifierar viktiga frågeställningar såsom:

  • Vad måste jag tänka på vid antagande och förnyelse av uppdrag
  • När och hur bör uppdrag avslutas
  • Hur stärker jag kvalitet och effektivitet
  • Hur ökar jag kundnyttan
  • Hur presenterar jag finansiella rapporter
  • Vilka regler har kunden att förhålla sig till inom aktiebolagsrätten
  • Hur hanterar jag komplicerade poster och transaktioner i avstämningsarbetet
  • Hur sker arbetet med årsredovisning på ett effektivt och kvalitativt sätt?

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande erfarenhet av praktiskt arbete och kan K2- och K3-regelverket.

Lärare

Sofia Wallebom

Auktoriserad redovisningskonsult, FAR AB

Maria Svensson

Auktoriserad redovisningskonsult, PwC
Maria har varit anställd på PwC sedan 1988 och har erfarenhet både inom redovisning och revision då hon under en period var godkänd revisor. Idag jobbar Maria som auktoriserade redovisningskonsult på PwC med rådgivning i redovisningsfrågor till mindre och medelstora företag. Hon har även erfarenhet av att utföra kvalitetskontroller.

Ingår i utbildningsplan