Riskbaserad revision

För att lyckas med en effektiv och kvalitativ revision måste du som revisor ha ett tydligt riskfokus. På denna kurs går vi igenom metodiken för den riskbaserade revisionen. Tillsynsärendena visar ofta på brister i granskningen av fullständighet av intäkter och i denna kurs exemplifierar vi den riskbaserade revisionen genom hur du kan revidera posten intäkter och vilka granskningsåtgärder som kan vara lämpliga. 

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 500 kr rabatt på kurspriset.
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på hur du arbetar med en riskbaserad ansats och hur du granskar intäkter. Du kommer få en tydlig metodik att arbeta utifrån och exempel på hur du kan möta risker med bl.a. granskning av intern kontroll på mindre företag. 

Efter kursen kommer du att ha stärkt din kunskap och dina färdigheter att arbeta riskbaserat och ökat effektiviteten och kvaliteten i hur du granskar intäkter.

Kursen riktar sig till dig som är erfaren revisor och arbetar med mindre eller medelstora företag.

Kursinnehåll

Kursen innehåller bland annat följande

 • Processen för riskbedömning
 • Bedömningen av väsentliga felaktigheter
 • Kvantifiering av inneboende risk
 • Bedömning av företagets interna kontroll i riskbedömningen
 • Riskbedömning utifrån påstående
 • Kvantifiering av risk för väsentliga fel
 • Val av granskningsmetoder
 • Utnyttjandet av interna kontrollaktiviteter
 • Hantering av bedömda risker
 • Metoder för urval
 • Analytisk granskning
 • Revision av intäkter