Revisorsdagarna

Revisorsdagarna är unika i sitt upplägg. De är för dig som har arbetat länge och som gillar att utmanas av problemställningar i din roll som revisor och rådgivare. Upplägget bygger på riktiga kundcase som diskuteras i grupper och tillsammans med erfarna lärare. 

Datum 17-20 oktober
Pris 18 500 kr
Ort Cannes, FR
Platser kvar Ja
Praktisk information:

Kursavgiften 17–20 oktober debiteras utländsk moms (XX%) den momssats som gäller i Frankrike.

Enligt den s.k. SRF-domen ska arrangörer av utbildningar fakturera med lokal moms inom EU-området. Rättsläget i flera länder är dock osäkert och återbetalning av moms kan variera mellan olika handläggare i de olika länderna. Tillsammans med FAR:s momsspecialister har vi bedömt att det inte finns någon annan möjlighet att hantera momsen ur ett svenskt skatteperspektiv.

Lärare: Thomas Lindgren, Björn Öhrman
Datum 2-4 december
Pris 18 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 00:00
Praktisk information:

Kursavgiften 17–20 oktober debiteras utländsk moms (XX%) den momssats som gäller i Frankrike.

Enligt den s.k. SRF-domen ska arrangörer av utbildningar fakturera med lokal moms inom EU-området. Rättsläget i flera länder är dock osäkert och återbetalning av moms kan variera mellan olika handläggare i de olika länderna. Tillsammans med FAR:s momsspecialister har vi bedömt att det inte finns någon annan möjlighet att hantera momsen ur ett svenskt skatteperspektiv.

Lärare: Thomas Lindgren, Björn Öhrman
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Fördjupa dig tillsammans med branschkollegor och experter i områden som:

 • Kapitalbrist
 • Omstruktureringar
 • Generationsskiften
 • Aktieägarfrågor
 • Fortsatt drift
 • Förvärv och försäljning av bolag

Upplägget bygger på riktiga kundcase som diskuteras i grupper och tillsammans med erfarna lärare; Björn Öhrman, auktoriserad skatterådgivare och Thomas Lindgren, auktoriserad revisor.

Seminariedagarna är för dig som är godkänd eller auktoriserad revisor med minst 7 års erfarenhet och arbetar med ägarledda företag.

 

Sagt om kursen

Högt tempo i gruppövningar. Engagerade föreläsare som såg till att kursen alltid var intressant. En mycket bra utbildning som överträffade mina förväntningar.

Många bra exempel från verkligheten. Bra när det blandas case och föreläsning och lärorika diskussioner.

Kursinnehåll

 • Revisorns roll som rådgivare och coach/samtalspartner (synergi)​
 • Vikten av att jobba i team​
 • Att bygga på ”verkliga” case​
 • Facit = Diskussioner runt olika alternativ​
 • Erfarenhetsutbyte

Under kursen varvas föreläsningar med praktiska exempel samtidigt som det ges utrymme där du får dela med dig av dina egna erfarenheter och ta del av andras.

Lärare

Björn Öhrman

Auktoriserad skatterådgivare, Grant Thornton Sweden AB
Björn auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton i Örebro. Han arbetar med allmän företagsbeskattning, men är även specialist på beskattning av fåmansföretag och dess delägare. Han har mångårig erfarenhet av utbildningar och är en ofta anlitad föredragshållare

Thomas Lindgren

Övrig specialist, XP Advisory AB
Thomas har 35 års erfarenhet från revisionsbranschen med en lång rad ledande befattningar inom Grant Thornton och tidigare E&Y, samt från FAR:s styrelse. Som auktoriserad revisor har Thomas huvudsakligen jobbat med revision och affärsrådgivning till medelstora ägarledda bolag, men har även stor erfarenhet från noterade bolag. Idag jobbar Thomas som fristående affärsrådgivare, styrelseproffs och föreläsare.