Revisorsdagarna

Revisorsdagarna utmanar dig som är erfaren revisor och rådgivare med komplexa kundcase där flera olika aspekter behöver beaktas. Kursen bygger på hanteringen av verkliga kundcase som innehåller såväl revisionsfrågor, skattefrågor, ABL-frågor, redovisningsfrågor och andra typer av frågor. Under kursen diskuteras olika lösningar hur du som revisor bäst kan hjälpa ägare och ledning i ägarledda företag. 

Datum 2-4 december
Pris 18 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 00:00
Lärare: Thomas Lindgren, Björn Öhrman
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Revisorsdagarna leds av lärare med stor egen erfarenhet från rådgivning och revision till mindre och medelstora företag. Kursen utgår från riktiga kundcase som diskuteras tillsammans med erfarna branschkollegor i grupper och tillsammans med lärare. Casen blandas med teoretiska genomgångar som kopplar till casen.

I kursen fördjupar vi oss inom revision, redovisning, skatt och ABL bland annat utifrån följande områden:

 • Kapitalbrist
 • Omstruktureringar
 • Generationsskiften
 • Aktieägarfrågor
 • Fortsatt drift
 • Förvärv och försäljning av bolag

Seminariedagarna är för dig som är godkänd eller auktoriserad revisor med minst 7 års erfarenhet och arbetar med ägarledda företag.

 

Sagt om kursen

Högt tempo i gruppövningar. Engagerade föreläsare som såg till att kursen alltid var intressant. En mycket bra utbildning som överträffade mina förväntningar.

Många bra exempel från verkligheten. Bra när det blandas case och föreläsning och lärorika diskussioner.

Kursinnehåll

 • Revisorns roll som rådgivare och coach/samtalspartner
 • Vikten av att jobba i team
 • Att hantera komplexa revisions- och rådgivningsfrågor
 • Facit = Diskussioner runt olika alternativ
 • Berikande erfarenhetsutbyte utifrån ”verkliga” case

Under kursen varvas föreläsningar med praktiska exempel samtidigt som det ges utrymme där du får dela med dig av dina egna erfarenheter och ta del av andras.

Lärare

Björn Öhrman

Auktoriserad skatterådgivare, Grant Thornton Sweden AB
Björn auktoriserad skatterådgivare FAR och verksam på Grant Thornton i Örebro. Han arbetar med allmän företagsbeskattning, men är även specialist på beskattning av fåmansföretag och dess delägare. Han har mångårig erfarenhet av utbildningar och är en ofta anlitad föredragshållare

Thomas Lindgren

Övrig specialist, XP Advisory AB
Thomas har 35 års erfarenhet från revisionsbranschen med en lång rad ledande befattningar inom Grant Thornton och tidigare EY, samt från FAR:s styrelse. Idag arbetar Thomas som fristående affärsrådgivare, styrelseproffs och föreläsare. I sin roll som auktoriserad revisor har Thomas huvudsakligen jobbat med revision och affärsrådgivning till medelstora ägarledda bolag, men har även stor erfarenhet från noterade bolag.

FAR rekommenderar

Utbildningar

Litteratur och onlineverktyg