Revision i byggföretag och anläggningsföretag

Att vara revisor i bygg och anläggningsföretag ställer särskilda krav på hur du reviderar. Kursen behandlar dels revisionsfrågor med utgångspunkten att du kan revision men har behov av att fördjupa dig i bygg- och anläggningsrevision, dels redovisningsfrågor som i sin karaktär är speciella och påverkar revisorns sätt att revidera bygg- och anläggningsföretag. 

Datum 24 september
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Per Lindblom
Datum 24 september
Pris 6 500 kr
Typ Klassrum online
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Per Lindblom
Datum 20 oktober
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Datum 20 oktober
Pris 6 500 kr
Typ Klassrum online
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

För att kunna revidera ett bygg- eller anläggningsföretag på ett effektivt och professionellt sätt behövs särskild förståelse för branschen, de risker som ofta finns och hur man kan möta riskerna på ett effektivt sätt. Detta förutsätter en bra och anpassad revisionsplanering och att man säkerställer att revisionen går att genomföra i enlighet med planeringen.

I denna kurs är utgångspunkten huvudsakligen revisionen i små- och medelstora entreprenad-, bygg- och anläggningsföretag.

Under denna dag behandlas lämplig arbetsordning i revisionsprocessen för dessa typer av företag. Vi fokuserar på att identifiera i vilka transaktionscykler och moment det föreligger störst risk för väsentliga felaktigheter och det ges exempel på hur vi praktiskt kan genomföra relevanta revisionsinsatser.

I kursen kommer även de mest väsentliga redovisningsregler för denna typ av företag behandlas. Utifrån praktiska exempel och verkliga fall berörs klassificering och hantering av redovisningsreglerna i såväl K2 som K3.

Kursinnehåll

I kursen kommer det beröras hur tillämpningen av följande ISA bör ske för denna typ av företag:

 • Planering
 • Känna branschen
 • Användande av specialist
 • Granskning av intern kontroll
 • Revisionsurval

I kursen kommer även de mest väsentliga redovisningsregler för denna typ av företag behandlas. Utifrån praktiska exempel och verkliga fall berörs klassificering och hantering av redovisningsreglerna, i såväl K2 som K3 för:

 • Uppdrag till fastpris och löpande räkning
 • Ett eller flera uppdrag
 • Vad innebär succesiv vinstavräkning
 • Projekt i egen regi
 • När kan, eller ska garantiavsättningar bokföras

Lärare

Per Lindblom

Auktoriserad revisor, Allians Revision & Redovisning AB
Per är auktoriserad revisor med 25 års erfarenhet inom redovisning och revision från PwC och Allians. Per verkar inom en mängd olika branscher men med stor praktisk erfarenhet från redovisning och revision av bygg och anläggningsföretag. Per är också en mycket uppskattad lärare på andra FAR-kurser.

Klassrum online

 • Starta kursen under Mina utbildningar.
 • Sändningen är igång kl. 09.15–17.00.
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar.
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in.
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen.
 • För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs.

Kolla om din dator funkar för gå utbildningen online.

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta senast 30min innan kursstart.