Revision i byggföretag och anläggningsföretag

Att vara revisor i bygg och anläggningsföretag ställer särskilda krav på hur du reviderar. Kursen behandlar dels revisionsfrågor med utgångspunkten att du kan revision men har behov av att fördjupa dig i bygg- och anläggningsrevision, dels redovisningsfrågor som i sin karaktär är speciella och påverkar revisorns sätt att revidera bygg- och anläggningsföretag. 

Datum 4 december
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Per Lindblom
Datum 28 januari
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Revision i byggföretag och anläggningsföretag

För att kunna revidera ett bygg- eller anläggningsföretag på ett effektivt och professionellt sätt behövs särskild förståelse för branschen, de risker som ofta finns och hur man kan möta riskerna på ett effektivt sätt.
Detta förutsätter en bra och anpassad revisionsplanering och att man säkerställer att revisionen går att genomföra i enlighet med planeringen. I denna kurs är utgångspunkten huvudsakligen revisionen i små- och medelstora entreprenad-, bygg- och anläggningsföretag.

Under denna dag behandlas lämplig arbetsordning i revisionsprocessen för dessa typer av företag. Vi fokuserar på att identifiera i vilka transaktionscykler och moment det föreligger störst risk för väsentliga felaktigheter och det ges exempel på hur vi praktiskt kan genomföra relevanta revisionsinsatser.
I kursen kommer även de mest väsentliga redovisningsregler för denna typ av företag behandlas. Utifrån praktiska exempel och verkliga fall berörs klassificering och hantering av redovisningsreglerna i såväl K2 som K3.

Kursinnehåll

I kursen kommer det beröras hur tillämpningen av följande ISA bör ske för denna typ av företag:

  • Planering
  • Känna branschen
  • Användande av specialist
  • Granskning av intern kontroll
  • Revisionsurval

I kursen kommer även de mest väsentliga redovisningsregler för denna typ av företag behandlas. Utifrån praktiska exempel och verkliga fall berörs klassificering och hantering av redovisningsreglerna, i såväl K2 som K3 för:

  • Uppdrag till fastpris och löpande räkning
  • Ett eller flera uppdrag
  • Vad innebär succesiv vinstavräkning
  • Projekt i egen regi
  • När kan, eller ska garantiavsättningar bokföras

Lärare

Per Lindblom

Auktoriserad revisor, Allians Revision & Redovisning AB
Per är auktoriserad revisor med 25 års erfarenhet inom redovisning och revision från PwC och Allians. Per verkar inom en mängd olika branscher men med stor praktisk erfarenhet från redovisning och revision av bygg och anläggningsföretag. Per är också en mycket uppskattad lärare på andra FAR-kurser.

FAR rekommenderar

Utbildningar

Litteratur och onlineverktyg