Revision i byggföretag och anläggningsföretag

Nyhet

Att vara revisor i bygg och anläggningsföretag ställer särskilda krav på hur du reviderar. Kursen behandlar dels revisionsfrågor med utgångspunkten att du kan revision men har behov av att fördjupa dig i bygg- och anläggningsrevision, dels redovisningsfrågor som i sin karaktär är speciella och påverkar revisorns sätt att revidera bygg- och anläggningsföretag. 

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Datum 3 oktober
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Per Lindblom
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursens innehåll är under framtagande och kommer att uppdateras inom kort.

En revisor med ambitionen att revidera ett bygg- eller anläggningsföretag på ett effektivt och professionellt sätt behöver särskilda branschkunskaper

Kursen går igenom vilka risker som normalt är förknippade med revision av bygg- och anläggningsföretag samt hur dessa risker kan hanteras praktiskt i revisionen. Kursen går även övergripande igenom de regelverk inom redovisning, skatt och moms som revisorn ska granska att det hanterats korrekt.

Lärare

Per Lindblom

Auktoriserad revisor, Allians Revision & Redovisning AB
Per är auktoriserad revisor med 25 års erfarenhet inom redovisning och revision från PwC och Allians. Per verkar inom en mängd olika branscher men med stor praktisk erfarenhet från redovisning och revision av bygg och anläggningsföretag. Per är också en mycket uppskattad lärare på andra FAR-kurser.