Revision I

Revision I riktar sig till dig som nyligen börjat på en revisionsbyrå. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om revision och revisorsyrket. Du lär dig dels grundläggande förutsättningar för revision i Sverige enligt ISA, dels hur planering, granskning och rapportering sker på ett strukturerat sätt och i enlighet med ISA.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 1000 kr rabatt på kurspriset.
Datum 19-23 november
Pris 18 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar NEJ
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision
 • senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Jonas Karlsson, Johannes Karlsson, Johan Karlsson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Du får pröva dina nyvunna kunskaper genom att granska en årsredovisning och att analysera ett färdigt bokslut. Efter kursen ska du kunna genomföra en granskning efter granskningsprogram och dra egna slutsatser av granskningen. Kursen innehåller en stor del praktiska övningar i form av grupparbeten och gemensamma diskussioner.

För att kunna genomföra en revision med god kvalitet på ett effektivt sätt och få en bättre förståelse för varför olika revisionsåtgärder vidtas i företag med olika verksamhet, tränar vi på att se helheten av redovisningen och att förstå sambanden mellan resultaträkningens och balansräkningens poster. Vi fokuserar också på hur revisionen påverkas av gällande redovisningsregler inom olika granskningsområden.

Kursen innehåller en stor del praktiska övningar i form av grupparbeten och gemensamma diskussioner.

Förberedelser

 • Inför kursen ska du förbereda dig genom att sätta dig in i det praktikfall som du kommer att arbeta med under kursen. Du får en introduktion till praktikfallet via en film och du kommer att få länken till filmen i kallelsen.
 • Du ska även ha grundläggande kunskap i K2-regelverket och det kan du få genom att ta del av e-kursen: K2-regelverket. Kursen adderas (utan kostnad) i din varukorg.

Sagt om kursen

Mycket bra kursledare, väl förberedda och duktiga på att anpassa nivån efter mottagaren. Skapade enligt mitt tycke en avslappnad kursmiljö för deltagarna.

Joel Magnusson
revisor, Stromson Revisionsbyrå

Väldigt lärorik vecka. Efter kursen har jag fått insikter kring hur jag kan utveckla både min och byråns rutiner.

Louise Bergh, revisorsassistent, Nexia Revision AB

Kursinnehåll

 • ISA
 • Revisionslagstiftning och regler
 • Granskning av särskilda resultat- och balansposter
 • Dokumentation av revisionsarbetet
 • Analytisk granskning
 • Granskning av årsredovisningen

Förkunskaper

Du bör ha läst minst 40 poäng företagsekonomi och ha goda kunskaper i redovisning motsvarande FARs kurs Bokslutsredovisning II – årsbokslut.
Bokslutsredovisning II – årsbokslut

Lärare

Johan Karlsson

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Johannes Karlsson

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Jonas Karlsson

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB