Rekokurs

Rekokursen är för dig som vill få titeln auktoriserad redovisningskonsult (ARK) och bli medlem i FAR.

(tidigare Auktorisationsdag för redovisningskonsulter)

Kurstillfällen

Om Rekokursen

Utöver att få godkänt provresultat i Redovisningskonsultexamen behöver du delta på en Rekokurs för att kunna bli medlem i FAR och få titeln auktoriserad redovisningskonsult (ARK). Du ansöker först om medlemsskap och så snart denna ansökan är godkänd kallas du till Rekokursen och examen. Du kan välja att genomföra kursen antingen före eller efter examenstillfället.

Datum för Redovisningskonsultexamen: 15 november 2017

Du som redan är FAR-medlem
Du som är FAR-medlem och vill återaktivera din titel eller byta från revisor till auktoriserad redovisningskonsult – hittar ansökningsblanketten här.

Kursinnehåll

  • Ansvarsfrågor
  • Etiska regler
  • Reko ska-krav
  • Redovisningstjänster – processer
  • Dokumentation – överlämningsbart skick
  • Kundnyttan – uppföljning
  • Proaktiv konsultroll

Bra att veta

Blivande FAR-medlemmar (ARK). Dagen ingår i examensavgiften om 5 000 kr exkl. moms.

Revisorer (FAR-medlemmar) som önskar få dubbla titlar eller vill återaktivera titeln (ARK). Administrativ avgift om 1 500 kr exkl. moms tillkommer.

Tidigare/vilande FAR-medlemmar som vill återaktivera titeln (ARK). Administrativ avgift om 1 500 kr exkl. moms tillkommer.