Redovisningskonsultveckan 2017

Det här är kursen för dig som är auktoriserad redovisningskonsult och söker en bred uppdatering anpassad för din yrkesroll. Under veckan får du tillsammans med andra auktoriserade redovisningskonsulter en unik möjlighet att utveckla din yrkesroll och utbyta erfarenheter. Nu är det många nyheter och det är också nya förväntningar på dig som konsult. 

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

Kurstillfällen

Program 2017

Utbildningen vänder sig till dig som är auktoriserad redovisningskonsult och medlem i FAR eller Srf.

Hela veckan ägnas åt din kompetenshöjning! I år är nyheterna många både inom redovisning moms och skatteområdet. K-regelverken är delvis omarbetade och allt fler mindre företag väljer frivilligt K3. Våra programstöd ger nya möjligheter att möta marknaden och att jobba platsoberoende. Våra kunder förväntar sig nya typer av kommunikation. Vi lägger extra vikt vid kommunikation och kundbemötande detta år. 

 • Måndag: Konsultrollen och redovisningsfrågor bland annat årsbokslut
 • Tisdag: Redovisning K2 och K3
 • Onsdag: Skatterådgivning i ägarledda företag, sambandsfrågor skatt och redovisning kopplat till bokslut i både K2 och K3
 • Torsdag: Ledig dag
 • Fredag: Momsnyheter och aktuella moms- och löpande redovisningsfrågor
 • Lördag: Kunden i fokus! Kommunikation och kundbemötande. Uppsummering av veckan med era frågeställningar

Sagt om kursen

Mycket bra och kompetenta lärare. Duktiga på att lära ut samt bjuder på sig själva, ett nöje att lyssna på. Mycket som ingick som man inte förväntat sig. Jättebra arrangemang!

Maria Collerstedt
auktoriserad redovisningskonsult, baks & co ab, Eksjö

Kursinnehåll

Innan kursen får du gärna mejla in aktuella frågor från din vardag – erfarna lärare kommer att finnas tillgängliga för dig under hela kursveckan. 

Som tidigare år får du en bred uppdatering i redovisnings-, moms- och skattefrågor. Du får också en genomgång av praktiska frågor i Reko och vi tipsar om hur Reko kan stödja dig i din konsultroll.  

 • Konsultroll och rådgivning
 • Årsbokslut
 • Uppdatering av nyheter i lag och norm som påverkar yrkesrollen. Vi går igenom Bokföringsnämndens aktuella projekt och ställningstaganden
 • Genomgång av viktiga balans och resultatposter där det kommer mycket frågor och där det lätt blir fel
 • Praktiska tillämpningsfrågor i K2 och K3 samt erfarenheter
 • Löpande bokföringsfrågor, BFL och BFNs normering, som är kopplade till din vardag
 • Aktuella frågor inom skatteområdet ägarledda företag. Vi går bland annat igenom aktuella rättsfall, fåab-frågor, nya förslag samt särskilda skattefrågor kopplade till fastigheter
 • Aktuella momsfrågor, rättsfall och ställningstaganden, nya importmomsen samt elektroniska tjänster
 • Reko-frågor och genomgång av frågeställningar som dyker upp under kursen
 • Hur får du ut ditt budskap? Kommunikation är tvåvägs information – träning ger färdighet

Kursinnehållet uppdateras årligen för att passa både dig som kommer för första gången och för dig som återvänder. Tanken är att du ska kunna gå kursen vart 2–3:e år för att hålla dig uppdaterad kring aktuella och viktiga frågor som rör din yrkesroll. Föreläsningar varvas med bikupeövningar.

 

 

Frågor och svar om kursen

Ingår flyg och hotell i kurspriset?

Nej, reskostnaden tillkommer.

Här hittar du fler frågor och svar