Redovisningskonsultveckan

Det här är kursen för dig som är auktoriserad redovisningskonsult och söker en bred uppdatering anpassad för din yrkesroll. Under veckan får du tillsammans med andra auktoriserade redovisningskonsulter en unik möjlighet att utveckla din yrkesroll och utbyta erfarenheter. Nu är det många nyheter och det är också nya förväntningar på dig som konsult. 

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Datum Hösten 2019. Datum och pris meddelas senare.
Pris 0 kr
Platser kvar Ja
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning eller SRF-boken
 • Reko-boken (senaste utgåvan)
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Redovisningskonsultveckan 2018 har genomförts med program enligt nedan.


Kursen omfattar fem dagars utbildning i alla de områden som är viktiga att hålla sig uppdaterad kring för dig som är auktoriserad redovisningskonsult.

Under utbildningen berörs en bredd av ämnesområden under ledning av erfarna experter som tillsammans med deltagarna belyser olika aspekter och perspektiv. Genom ett väl övervägt urval av ämnesområden med koppling till redovisningskonsultens vardag får du som konsult ökad praktisk kunskap inom redovisning, moms, skatt, Reko och aktiebolagsrätt.

Utbildningen vänder sig till dig som är auktoriserad redovisningskonsult och medlem i FAR eller Srf.

Hela veckan ägnas åt din kompetenshöjning!

Sagt om kursen

Mycket bra och kompetenta lärare. Duktiga på att lära ut samt bjuder på sig själva, ett nöje att lyssna på. Mycket som ingick som man inte förväntat sig. Jättebra arrangemang!

Maria Collerstedt
Auktoriserad redovisningskonsult, baks & co ab, Eksjö

Känner en större inspiration än på länge att ta i tag med både nyheter och sånt som blivit liggande pga. av tidsbrist och slapphet. Allt för att ligga i framkant och bli mer proaktiv i min yrkesroll.

Per-Ola Steén
Auktoriserad redovisningskonsult, LR Revision Falun/Leksand

Kursinnehåll

Innan kursen får du gärna mejla in aktuella frågor från din vardag – erfarna lärare kommer att finnas tillgängliga för dig under hela kursveckan.

Som tidigare år får du en bred uppdatering i redovisnings-, moms- och skattefrågor. Du får också en genomgång av praktiska frågor i Reko och vi tipsar om hur Reko kan stödja dig i din konsultroll.

 • Konsultroll och rådgivning
 • Årsbokslut
 • Uppdatering av nyheter i lag och norm som påverkar yrkesrollen. Vi går igenom Bokföringsnämndens aktuella projekt och ställningstaganden
 • Genomgång av viktiga balans- och resultatposter där det kommer mycket frågor och där det lätt blir fel
 • Praktiska tillämpningsfrågor i K2 och K3 samt erfarenheter
 • Aktiebolagsrättsliga frågor
 • Löpande bokföringsfrågor, BFL och BFNs normering, som är kopplade till din vardag
 • Aktuella frågor inom skatteområdet ägarledda företag. Vi går bland annat igenom aktuella rättsfall, fåab-frågor, nya förslag.
 • Aktuella momsfrågor, rättsfall och ställningstaganden. Reko-frågor och genomgång av frågeställningar som dyker upp under kursen
 • Hur får du ut ditt budskap? Kommunikation är tvåvägs information – träning ger färdighet

Kursinnehållet uppdateras årligen för att passa både dig som kommer för första gången och för dig som återvänder. Tanken är att du ska kunna gå kursen vart 2–3:e år för att hålla dig uppdaterad kring aktuella och viktiga frågor som rör din yrkesroll. Föreläsningar varvas med bikupeövningar.