Redovisning – grundläggande

Du lär dig grundläggande ekonomiska begrepp, att förstå ekonomiska rapporter och principerna för bokföring. Du kommer även att få en grundläggande förståelse av lagar och regler för redovisning, skatt och moms samt att lära dig planera ditt arbete inför och under boksluten.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Datum 9-10 oktober
Pris 11 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Maths Anväg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

En två-dagarsutbildning för dig som precis har börjat eller ska börja arbeta med redovisning på en ekonomiavdelning eller som redovisningskonsult. Föreläsningar varvas med praktiska exempel. Efter kursen ska du ha en grundläggande förståelse för redovisning och kunna arbeta mer självständigt.

Sagt om kursen

För mig var den här kursen toppen! Den var på en nivå som alla kunde förstå och det var lätt att hänga med på det som vi gick igenom. Jag tycker det var en bra "första kurs" för mig som inte har jobbat med ekonomi och redovisning innan.

Jenny Jacobsson
redovisningskonsult, Nilssons Redovisningsbyrå AB

Kursinnehåll

En introduktion till redovisning – Varför har företaget en ekonomisk redovisning?

 • Syfte och nytta 

Balansräkning – Vad innehåller en balansräkning?

 • Balansräkningens olika delar och hur posterna i balansräkningen uppstår

Resultaträkning – Vad innehåller en resultaträkning?

 • Resultaträkningens olika delar och hur posterna i resultaträkningen uppstår

Samband mellan balans- och resultaträkning

 • Hur balans- och resultaträkningen påverkas av olika affärshändelser

Bokföring – Hur fungerar bokföring?

 • Teknik
 • Kontering av affärshändelser
 • Ingående balans och utgående balans
 • Grundbok och huvudbok
 • Avstämningsrutiner

Koll på lagstiftningen

 • Lagar och regler avseende redovisning
 • Moms och skatt
 • Moms- och arbetsgivardeklaration
 • Preliminärskatt

Bokslutsarbete

 • Att tänka på under året
 • Delårsbokslut
 • Bokslutsdokumentation

Lärare

Maths Anväg

Affärsrådgivare/Auktoriserad redovisningskonsult, Grant Thornton Sweden AB
Maths Anväg är auktoriserad redovisningskonsult och affärsrådgivare hos Grant Thornton. Han har även lång erfarenhet som ekonomichef och styrelseledamot i olika industriföretag. Maths arbetat med utbildning inom redovisning, skatt och styrelsefrågor.