Pensioner ur ett skatteperspektiv

Kursen behandlar kopplingen mellan de komplexa områdena pensioner och skatt. Du får fördjupad kunskap beträffande tjänstepensioner, tryggandeformer, direktpension, skattemässig avdragsrätt, särskild löneskatt och avkastningsskatt samt hantering i redovisningen och i inkomstdeklarationen.

Datum 5 oktober
Pris 6 500 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Göteborg
Tid: 09:30 - 17:00
Datum 9 november
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Fler kurstillfällen

Kursinnehåll

Video thumbnail
Se filmen
Pensioner ur ett skatteperspektiv

Vi varvar teoriavsnitt med hänvisning till relevanta lagrum och enskilda- och/eller gruppövningar. Kursen kommer att avslutas med ett eller flera större ”case” där möjlighet ges till praktisk övning avseende beräkning och redovisning  i inkomstdeklaration av olika typer av pensionskostnader.

 • Pensionssystemet i allmänhet (Helikopterperspektiv)
 • Hur fungerar och finasieras pensionssystemet?
  – Allmän pension
  – Tjänstepension/Avtalspension
  – Individuell pension
 • Kvalitativa villkor
 • Tryggandeformer
  – Pensionsförsäkring
  – Avsättning i balansräkningar
  – Överföring till pensionsstiftelse
  – Utländskt pensionsinstitut
 • Kvantitativa reglerna- avdragsrätt
  – Huvudregeln
  – Kompletteringsregeln
 • Direktpension
 • Bokföring av direktpension
 • Särskild löneskatt (SLP)
  – Beräkning SLP
  – Avkastningsskatt
 • Case, t.ex.:
  – Övertagande av pensionsutfästelse
  – Särskild löneskatt
  – PRI

Under kursen varvas teoriavsnitt med enskilda- eller gruppövningar. Kursen avslutas med ett eller flera större ”case”.

 

Aktuellt just nu