Pensioner ur ett skatteperspektiv

Nyhet

Kursen behandlar kopplingen mellan de komplexa områdena pensioner och skatt. Du får fördjupad kunskap beträffande tjänstepensioner, tryggandeformer, direktpension, skattemässig avdragsrätt, särskild löneskatt och avkastningsskatt samt hantering i redovisningen och i inkomstdeklarationen.

Fler kurstillfällen

Kursinnehåll

Video thumbnail
Se filmen
Pensioner ur ett skatteperspektiv

Vi varvar teoriavsnitt med hänvisning till relevanta lagrum och enskilda- och/eller gruppövningar. Kursen kommer att avslutas med ett eller flera större ”case” där möjlighet ges till praktisk övning avseende beräkning och redovisning  i inkomstdeklaration av olika typer av pensionskostnader.

 • Pensionssystemet i allmänhet (Helikopterperspektiv)
 • Hur fungerar och finasieras pensionssystemet?
  – Allmän pension
  – Tjänstepension/Avtalspension
  – Individuell pension
 • Kvalitativa villkor
 • Tryggandeformer
  – Pensionsförsäkring
  – Avsättning i balansräkningar
  – Överföring till pensionsstiftelse
  – Utländskt pensionsinstitut
 • Kvantitativa reglerna- avdragsrätt
  – Huvudregeln
  – Kompletteringsregeln
 • Direktpension
 • Bokföring av direktpension
 • Särskild löneskatt (SLP)
  – Beräkning SLP
  – Avkastningsskatt
 • Case, t.ex.:
  – Övertagande av pensionsutfästelse
  – Särskild löneskatt
  – PRI

Under kursen varvas teoriavsnitt med enskilda- eller gruppövningar. Kursen avslutas med ett eller flera större ”case”.

 

Aktuellt just nu