Pensioner ur ett skatteperspektiv

Nyhet

Kursen behandlar kopplingen mellan de komplexa områdena pensioner och skatt. Du får fördjupad kunskap beträffande tjänstepensioner, tryggandeformer, direktpension, skattemässig avdragsrätt, särskild löneskatt och avkastningsskatt samt hantering i redovisningen och i inkomstdeklarationen.

Datum 7 oktober
Pris 6 300 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Stefan Asklöf, Sanna Sernhage
Datum 12 november
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Stefan Asklöf, Sanna Sernhage
Fler kurstillfällen

Kursinnehåll

Video thumbnail
Se filmen
Pensioner ur ett skatteperspektiv

Vi varvar teoriavsnitt med hänvisning till relevanta lagrum och enskilda- och/eller gruppövningar. Kursen kommer att avslutas med ett eller flera större ”case” där möjlighet ges till praktisk övning avseende beräkning och redovisning  i inkomstdeklaration av olika typer av pensionskostnader.

 • Pensionssystemet i allmänhet (Helikopterperspektiv)
 • Hur fungerar och finasieras pensionssystemet?
  – Allmän pension
  – Tjänstepension/Avtalspension
  – Individuell pension
 • Kvalitativa villkor
 • Tryggandeformer
  – Pensionsförsäkring
  – Avsättning i balansräkningar
  – Överföring till pensionsstiftelse
  – Utländskt pensionsinstitut
 • Kvantitativa reglerna- avdragsrätt
  – Huvudregeln
  – Kompletteringsregeln
 • Direktpension
 • Bokföring av direktpension
 • Särskild löneskatt (SLP)
  – Beräkning SLP
  – Avkastningsskatt
 • Case, t.ex.:
  – Övertagande av pensionsutfästelse
  – Särskild löneskatt
  – PRI

Under kursen varvas teoriavsnitt med enskilda- eller gruppövningar. Kursen avslutas med ett eller flera större ”case”.

 

Lärare

Sanna Sernhage

Deloitte AB
Sanna Sernhage är verksam som skattejurist på Deloitte i Göteborg sedan 2012. Sanna arbetar med såväl nationell som internationell företagsbeskattning.

Stefan Asklöf

Skattejurist, Deloitte AB
Stefan Asklöf är skattejurist och auktoriserad skatterådgivare med 30-års erfarenhet av företagsbeskattning, varav 24 år på Deloitte och 6 år på Skatteverket i Stockholm. Stefan arbetar på Deloitte i Stockholm med svensk-och internationell företagsbeskattning, inkomstdeklarationer samt beskattning av ägarledda företag och dess ägare. Vid detta arbete har Stefan även upparbetat en stor erfarenhet av beskattning av pensioner, särskild löneskatt och avkastningsskatt. Stefan är en erfaren och uppskattad föreläsare vid kurser och workshops.

Aktuellt just nu