Kvalificerade skattefrågor i fåmansföretag

Inom beskattning av fåmansföretag sker det ständiga förändringar vilket gör det viktigt att vara uppdaterad.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
3-4 oktober
11 900 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
  • Skattevolymen senaste utgåvan
Lärare: Urban Kardvik, Magnus Vennerström
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Hur ska de senaste lagförändringarna tolkas och vilka ägarstrukturer är möjliga? Förutom alla nyheter behandlar vi olika former av planering för uttag och går igenom ett antal modeller och lösningar för ägarförändringar och omstruktureringar. Många företag står inför ägarförändringar och det är viktigt att veta vilka möjligheter som finns att göra en skatteeffektiv överlåtelse oavsett om det är ett generationsskifte eller en extern försäljning.

Under kursen får du ta del av ett stort antal användbara planeringsmöjligheter och lösningar på olika praktiska situationer. Du kommer att direkt kunna använda dina nya kunskaper i praktiken. Vi varvar föreläsningar med diskussioner kring högaktuella skattefrågor.

Erbjudande

Går du även Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag får du 20% rabatt på den ena kursavgiften när du anmäler dig till båda samtidigt. Rabatten regleras på fakturan.

Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag

Kursinnehåll

  • Relevanta nyheter inom fåmansföretag
  • Försäljning av fåmansföretag
  • Nya delägare i fåmansföretag
  • Personal som delägare/incitamentslösningar
  • Skatteeffektiva uttag
  • Skatteeffektivt fastighetsägande
  • Generationsskiften

Lärare

Magnus Vennerström

Skattejurist, Grant Thornton Sweden AB
Magnus är skattejurist och partner på Grant Thornton i Stockholm. Han arbetar med allmän företagsbeskattning, men är även specialist på beskattning av fåmansföretag och dess delägare. Han har mångårig erfarenhet av utbildningar och är en ofta anlitad föredragshållare.

Urban Kardvik

Skattekonsult, Grant Thornton Sweden AB
Urban är verksam som skattekonsult vid Grant Thornton i Stockholm och har lång och stor praktisk erfarenhet av de frågor som behandlas på kursen.