Koncernredovisning II

En praktisk fortsättningskurs som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning och hur du hanterar dessa. Du får en förståelse för koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar. Dessutom belyser vi eventuella skillnader mellan den koncernredovisning som tillämpas av noterade företag (IFRS) och i övriga koncerner (K3).

Datum 17-18 mars
Pris 12 200 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • BFNs Vägledning Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
 • Miniräknare
Lärare: Marcus Johansson, Erik Åberg
Datum 20-21 oktober
Pris 12 200 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • BFNs Vägledning Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
 • Miniräknare
Lärare: Marcus Johansson, Erik Åberg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Du kommer att få en fördjupad kännedom om koncernredovisning med tyngdpunkt på svensk redovisningsstandard, K3-regelverket. Vi kommer över större delen av kurstiden att arbeta med grupparbeten och praktikfall, kombinerat med diskussioner av lösningsförslag, praktiska erfarenheter och aktuella koncernredovisningsfrågor.

Kursen behandlar inte kassaflödesanalyser, utan då har vi en separat endagskurs Kassaflödesanalys för koncern.

Efter genomgången kurs kommer du att ha en fördjupad kunskap om problematiska koncernredovisningsfrågor som gör att du enkelt ska kunna sätta teori i praktik.

Kursinnehåll

 • Koncernredovisning enligt ÅRL och K3
 • Skillnader mellan K3 och IFRS
 • Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag
 • Hantering av minoritetsintressen
 • Från intresseföretag till dotterföretag
 • Från dotterföretag till intresseföretag
 • Omvända förvärv
 • Nedströmsfusioner

Fler kurser inom koncernredovisning

Sagt om kursen

Mycket praktikfall att själv gå igenom, bra med mindre grupper så man lättare kan diskutera sig fram

Anna Hållhans
ekonomiassistent, Skistar

Jag uppskattar att inriktningen på kursen var praktisk tillämpning med fokus på övningsuppgifter som löstes i grupp.

Elisabeth Mård
revisorsassistent, Grant Thornton

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande kursen Koncernredovisning I samt gedigen praktisk erfarenhet av koncernredovisning under några år efter genomgång av nämnda kurs. Observera att Koncernredovisning II är en fördjupningskurs och inte en repetition av grundkursen utan förutsätter att du kan grunderna i koncernredovisning.

Lärare

Erik Åberg

Koncernredovisningsansvarig, Jernhusen AB
Erik är koncernredovisningsansvarig på fastighetsbolaget Jernhusen och har tidigare arbetat på PwC som auktoriserad revisor och redovisningsspecialist. Han är bl.a. specialiserad på redovisning i bygg- & fastighetsföretag och har drygt 10 års erfarenhet från koncerner som tillämpar både IFRS och K3.

Marcus Johansson

Redovisningsspecialist, Aspia
Marcus är redovisningsspecialist och tidigare auktoriserad revisor med 28 års erfarenhet inom redovisning och revision från bl a PwC, Bokföringsnämnden, Aspia och rådet för kommunal redovisning.