K3-regelverket

Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av K3-regelverkets uppbyggnad och tillämpning. 

Pris 2 700 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

K3 regelverket är Bokföringsnämndens normering när det gäller årsredovisningar för större och publika företag och koncerner. K3 är ett principbaserat regelverk som kräver att känner till var det behöver göras individuella bedömningar och inom vilka ramar dessa får göras. Den här kursen ger dig förståelse för regelverkets uppbyggnad och vad som särskilt bör noteras i de olika kapitlen.

Du lär dig identifiera fokusområden och att navigera säkert i K3:s 37 olika kapitel. Du får kunskap om svårare områden och efter kursen känner du till hur du ska hitta ytterligare information för att tillämpa regelverket.

Kursen passar dig som inte har arbetat med K3-regelverket tidigare men den passar också dig som behöver en repetition av regelverket. Kursen är också lämplig att använda som uppslagsbok genom möjligheten att kunna gå tillbaka och repetera de områden som du känner dig osäker på hur de ska tillämpas.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Denna kurs vänder sig till dig som är redovisningskonsult, medarbetare på ekonomiavdelning eller revisor och som tillämpar K3-regelverket.

Lärare: Christian Strahlström, redovisningsspecialist.

Video thumbnail
Se filmen
K3-regelverket

Kursinnehåll

 • Inledning – K-regelverken
 • K3:s "föreställningsram"
 • Utformning av årsredovisning
 • Övergångsregler
 • Anläggningstillgångar
 • Koncernredovisning
 • Intäkter
 • Aktierelaterade ersättningar
 • Pensioner
 • Finansiella instrument och Eget kapital
 • Leasing
 • Uppskjuten skatt
 • Övrigt
 • Skillnader mellan K2 och K3

Förkunskaper

Denna kurs kräver inga förkunskaper men vi rekommenderar att du har grundläggande förståelse för redovisning. Detta kan du få genom våra distanskurser inom redovisning eller genom våra lärarledda bokslutskurser.

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 120 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

Edge
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Safari

Uppkoppling

2Mbit/sek

Tips!

Den här kursen ingår i Utbildningspaket online