K3 - Fördjupning

K3-regelverket är omfattande och en korrekt tillämpning kräver erfarenhet. Kursen går igenom och fördjupar sig i ett antal svårare tillämpningsfrågor i K3-regelverket. Genom kursen får du möjlighet att diskutera många av de bedömningsfrågor som finns inom ramen för K3.

Just nu finns inget planerat kurstillfälle.

Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

De senaste årens erfarenheter från redovisning enligt K3 har visat att det finns områden som kräver mer fördjupning än andra.

Kursen går igenom ett antal svårare redovisningsfrågor som man stöter på när man redovisar enligt K3. Allt från frågor som krävs för att få tillämpa säkringsredovisning till vad som ligger bakom bedömningsfrågor där det inte finns några givna svar. Genom varierande teoriavsnitt och praktiska case blir svårare frågeställningar lättare att förstå.

Efter kursen kommer du att ha en djupare förståelse för de frågeställningar som finns kring bl.a. intäktsredovisning, komponentredovisning och säkringsredovisning.

Förkunskaper

Du bör innan denna kurs vara orienterad i K3-regelverket exempelvis genom att ha tagit del av någon form av grundläggande kurs om K3-regelverket och dess principer.