K3 - Fördjupning

K3-regelverket är omfattande och en korrekt tillämpning kräver erfarenhet. Kursen går igenom och fördjupar sig i ett antal svårare tillämpningsfrågor i K3-regelverket. Genom kursen får du möjlighet att diskutera många av de bedömningsfrågor som finns inom ramen för K3.

9 oktober
7 200 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Marcus Johansson, Louise Wittrup
8 november
7 200 kr
Göteborg
Kurslokal
Hotel Riverton
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Filip Wedlin, Sune Edvardsson
4 december
7 200 kr
Stockholm
Kurslokal
Central Hotel
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Marcus Johansson, Louise Wittrup
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

De senaste årens erfarenheter från redovisning enligt K3 har visat att det finns områden som kräver mer fördjupning än andra.

Kursen går igenom ett antal svårare redovisningsfrågor som man stöter på när man redovisar enligt K3. Allt från frågor som krävs för att få tillämpa säkringsredovisning till vad som ligger bakom bedömningsfrågor där det inte finns några givna svar. Genom varierande teoriavsnitt och praktiska case blir svårare frågeställningar lättare att förstå.

Efter kursen kommer du att ha en djupare förståelse för de frågeställningar som finns kring bl.a. intäktsredovisning, komponentredovisning och säkringsredovisning.

Förkunskaper

Du bör innan denna kurs vara orienterad i K3-regelverket exempelvis genom att ha tagit del av någon form av grundläggande kurs om K3-regelverket och dess principer.

Lärare

Louise Wittrup

Auktoriserad revisor, PwC

Marcus Johansson

Redovisningsspecialist, PwC

Sune Edvardsson

Auktoriserad revisor, PwC
Sune är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på PwC i Göteborg. Han är främst specialiserad mot svensk god redovisningssed (ÅRL och K2/K3).

Filip Wedlin

Auktoriserad revisor, PwC