K3 – fördjupning

K3-regelverket är omfattande och en korrekt tillämpning kräver erfarenhet. Kursen går igenom och fördjupar sig i ett antal svårare tillämpningsfrågor i K3-regelverket. Genom kursen får du möjlighet att diskutera många av de bedömningsfrågor som finns inom ramen för K3.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
Hösten 2018 (pris ej klart)
0 kr
Stockholm
Övrigt:

Gå en dag – eller båda

Du kan välja att gå en dag eller båda dagarna. Du väljer!

Pris för en dag 6 200 kr exkl. moms och för båda dagarna 11 500 kr exkl. moms.

Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen är under omarbetning nytt kursinnehåll presenterar inom kort.


Kursen går igenom ett antal svårare redovisningsfrågor som man stöter på när man redovisar enligt K3. Allt från frågor som krävs för att få tillämpa säkringsredovisning till bedömningsfrågor där det inte finns några givna svar. Genom varierande teoriavsnitt och praktiska case blir svårare frågeställningar lättare att förstå. 

Förkunskaper

Du bör innan denna kurs vara orienterad i K3-regelverket exempelvis genom att ha tagit del av någon form av grundläggande kurs om K3-regelverket och dess principer.

Ingår i utbildningsplan