K3 – fördjupning

Nyhet

K3-regelverket är omfattande och en korrekt tillämpning kräver erfarenhet. Kursen går igenom och fördjupar sig i ett antal svårare tillämpningsfrågor i K3-regelverket. Genom kursen får du möjlighet att diskutera många av de bedömningsfrågor som finns inom ramen för K3.

Kurstillfällen

8-9 november
11 500 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:30
Övrigt:

Gå en dag – eller båda

Du kan välja att gå en dag eller båda dagarna. Du väljer!

Pris för en dag 6 200 kr exkl. moms och för båda dagarna 11 500 kr exkl. moms.

Lärare: Marcus Johansson, Erik Åberg
8 november
6 200 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Övrigt:

Gå en dag – eller båda

Du kan välja att gå en dag eller båda dagarna. Du väljer!

Pris för en dag 6 200 kr exkl. moms och för båda dagarna 11 500 kr exkl. moms.

9 november
6 200 kr
Stockholm
Tid: 08:30 - 16:30
Övrigt:

Gå en dag – eller båda

Du kan välja att gå en dag eller båda dagarna. Du väljer!

Pris för en dag 6 200 kr exkl. moms och för båda dagarna 11 500 kr exkl. moms.

Kursbeskrivning

Kursen går igenom ett antal svårare redovisningsfrågor som man stöter på när man redovisar enligt K3. Allt från frågor som krävs för att få tillämpa säkringsredovisning till bedömningsfrågor där det inte finns några givna svar. Genom varierande teoriavsnitt och praktiska case blir svårare frågeställningar lättare att förstå. Under dagarna kommer ett flertal diskussionsuppgifter och exempel gås igenom.

Välj själv – du kan gå en eller båda dagarna!

Du kan välja att gå bara dag 1, bara dag 2, eller båda dagarna.

Dag 1 hanterar frågor som berör de flesta typer av företag och dag 2 hanterar frågor som framförallt berör bolag i en koncern och koncernredovisning.

Kursinnehåll

Exempel på områden som behandlas:


Dag 1

 • Egenupparbetade immateriella tillgångar
 • Komponentredovisning
 • Intäkter
 • Avsättningar
 • Händelser efter balansdagen
 • Säkringsredovisning
 • Finansiella instrument

Dag 2

 • Förvärvsanalyser
 • Minoritetsintresse
 • Omvända förvärv
 • Finansiell leasing
 • Närståendetransaktioner
 • Uppskjuten skatt

 

Förkunskaper

Du bör innan denna kurs vara orienterad i K3-regelverket exempelvis genom att ha tagit del av någon form av grundläggande kurs om K3-regelverket och dess principer.

Lärare

Erik Åberg

Auktoriserad revisor, PwC
Erik är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på PwC i Stockholm. Han är bl.a. specialiserad på redovisning enligt K2 och K3.

Marcus Johansson

Redovisningsspecialist, PwC