K2-regelverket

Denna kurs ger dig en översiktlig genomgång av uppbyggnaden av K2-regelverket och hur det ska tillämpas. Kursen passar dig som inte har arbetat med K2-regelverket tidigare och som behöver en introduktion för att kunna tillämpa regelverket. I denna effektiva onlinekurs har du möjlighet att kunna gå tillbaka och repetera de områden som du känner dig osäker på hur de ska tillämpas.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Pris 2 700 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

K2-regelverket är Bokföringsnämndens normering när det gäller
årsredovisningar för mindre aktiebolag. Denna tvåtimmars onnlinekurs ger dig en systematisk genomgång över regelverkets uppbyggnad regelverkets åtta avsnitt. Reglerna i huvuddrag gås igenom och det som särskiljer sig från andra regerverk poängteras särskilt.

This course is also available in English: K2 - Annual reports for smaller entities.

Lärare: Sofia Wallebom, redovisningsspecialist.

Video thumbnail
Se filmen
K2-regelverket

Kursinnehåll

 • Tillämpningar och principer
 • Årsredovisningens utformning
 • Förvaltningsberättelsen
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Tilläggsupplysningar
 • Särskilda regler för företag som ingår i en koncern eller äger andelar i intresseföretag
 • Särskilda regler första gången ÅR upprättas enligt detta allmänna råd

Förkunskaper

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf), bra för egna anteckningar
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 6 månader

Det här behöver du – minimikrav:

Webbläsare
Internet Explorer 11
Google Chrome

Uppkoppling
2Mbit/sek

Praktisk information

 • Vi mejlar personliga inloggningsuppgifter till dig inom en arbetsdag
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf), bra för egna anteckningar
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 6 månader

Det här behöver du – minimikrav:

Webbläsare
Internet Explorer 11
Google Chrome

Uppkoppling
2Mbit/sek

Övrigt