Grunden till Hållbarhetsredovisning

Denna onlinekurs kommer att ge dig en grundläggande förståelse för hållbarhetsfrågor i ett företagsperspektiv. 

Pris 1 500 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Att jobba med hållbarhetsfrågor är meningsfullt för ditt företag eftersom hållbarhetsfrågorna är strategiska frågor både i ett riskperspektiv och i ett lönsamhetsperspektiv. Ett aktivt hållbarhetsarbete skapar värde för företaget och för dess ägare.

Tanken är att du ska få en förståelse för hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor, vilka krav som ställs och vad olika begrepp egentligen betyder. När du har genomfört kursen kommer du känna till var du kan hitta mer information och bli mer bekväm med att prata om hållbarhetsfrågor inom din egen organisation och med externa intressenter.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Denna kurs vänder sig till dig som är redovisningskonsult, medarbetare på ekonomiavdelning eller revisor och som kommer i kontakt med frågor som till exempel hållbarhetsredovisning eller hållbarhetskrav som ställs i upphandlingar.

Lärare: Love Lönnroth, hållbarhetsspecialist.

Video thumbnail
Se filmen
Grunden i hållbarhetsredovisning

Kursinnehåll

 • Företagsperspektiv på hållbarhet
 • Exempel
 • Styrning 
 • Vad är avvikelse
 • Lagkrav 
 • Hållbar upphandling och inköp
 • Kommunikation
 • Roller och ansvar
 • Vad innebär hållbarhetsredovisning?
 • Hur görs hållbarhetsredovisningar?

 

Förkunskaper

Denna kurs kräver inga förkunskaper utan är en grundläggande kurs inom området.

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 90 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

Edge
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Safari

Uppkoppling

2Mbit/sek

Tips!

Den här kursen ingår i Utbildningspaket online

Aktuellt just nu