Grunden till Hållbarhetsredovisning

Onlinekursen kommer att ge dig en grundläggande förståelse för hållbarhetsfrågor i ett företagsperspektiv. Att jobba med hållbarhetsfrågor är meningsfullt för ditt företag eftersom hållbarhetsfrågorna är strategiska frågor både i ett riskperspektiv och i ett lönsamhetsperspektiv. Ett aktivt hållbarhetsarbete skapar värde för företaget och för dess ägare.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Pris 1 500 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Onlinekursen kommer att ge dig en grundläggande förståelse för hållbarhetsfrågor i ett företagsperspektiv.

Kursen vänder sig till dig som är redovisningskonsult, medarbetare på ekonomiavdelning eller revisor och som kommer i kontakt med frågor som till exempel hållbarhetsredovisning eller hållbarhetskrav som ställs i upphandlingar.

Tanken är att du ska få en förståelse för hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor, vilka krav som ställs och vad olika begrepp egentligen betyder.

Vid kursens slut vill vi att du ska veta var du kan hitta mer information och bli mer bekväm med att prata om hållbarhetsfrågor inom din egen organisation och med externa intressenter.   

Lärare: Love Lönnroth, hållbarhetsspecialist

Kursinnehåll

 • Inledning
 • Företagsperspektiv på hållbarhet
 • Exempel
 • Styrning 
 • Vad är avvikelse
 • Lagkrav 
 • Hållbar upphandling och inköp
 • Kommunikation
 • Roller och ansvar
 • Vad innebär hållbarhetsredovisning?
 • Hur görs hållbarhetsredovisningar?

 

Praktisk information

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Onlinekursen är ca 90 minuter lång
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf), bra för egna anteckningar
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 6 månader

Det här behöver du – minimikrav:

Webbläsare
Internet Explorer 11
Google Chrome

Uppkoppling
2Mbit/sek

Aktuellt just nu