God redovisningssed i bostadsrättsföreningar

Att arbeta som revisor eller redovisningskonsult för bostadsrättsföreningar innebär särskilda utmaningar då styrelsen ofta består av lekmän och det ofta sker en större rotation av styrelseledamöter än i andra associationsformer vilket innebär att du ofta är det stabila bollplanket och får svara för kunskapsöverföreningen.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 500 kr rabatt på kurspriset.
Datum Hösten 2019, pris ej satt
Pris 0 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Göteborg
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Jörgen Götehed, Ingela Andersson
Datum Hösten 2019, pris ej satt
Pris 0 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Jörgen Götehed, Ingela Andersson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Den här kursen riktar sig till dig som är redovisningskonsult, revisor eller på annat sätt arbetar professionellt med bostadsrättsföreningar och dess styrelseledamöter och medlemmar. Vi fokuserar både på aktuella frågeställningar och går igenom årsredovisningens olika delar utifrån både ett K2 och K3-perpektiv med fokus på det som är speciellt för bostadsrättsföreningar för att du på bästa sätt ska kunna vägleda styrelsen vid upprättandet av årsredovisningen och skapa trygghet för ledamöterna vid ekonomiska beslut såsom fastställande av årsavgifter, budget m.m.

Även revisorer och andra rådgivare med längre erfarenhet kommer att ha nytta av kursen då den är fylld med praktiska exempel och diskussioner mellan föreläsare och deltagare vad gäller t.ex. komponentredovisning enligt K3, gränsdragning investering/underhåll, hantering/användning av upplåtelseavgifter och avsättning till underhållsfonder.

Efter kursen kommer du att känna en större trygghet i de frågeställningar som dyker upp när du upprättar bokslut och årsredovisning i en bostadsrättsförening samt vid frågor från styrelseledamöter och medlemmar om föreningens ekonomi, vad som kan anses vara en informativ årsredovisning, problematik kring medlems- och lägenhetsförteckning m.m. Du kommer också att få inblick i aktuella frågeställningar inom beskattning av bostadsrättsföreningar.

Kursen förutsätter inga kunskapskrav men för att du ska kunna tillgodogöra dig alla exempel och delta i diskussioner bör du även ha kommit i kontakt med bostadsrättsföreningar tidigare på något sätt.

Sagt om kursen

Jag tycker att kursen i helhet var mycket bra med intressanta inslag som verkligen berör det som vi arbetar med dagligen!

Therese Helin, förvaltare, 7-Fast AB

Kursinnehåll

 • Diskussion kring huruvida årsredovisningen används eller borde användas som beslutsunderlag för presumtiva bostadsrättsköpare eller som information till nuvarande medlemmar. Genomgång av bostadsrättsföreningar utifrån ett historiskt perspektiv, hur presenteras föreningens ekonomi i mäklarnas annonsering på Hemnet, analys av nyckeltal och diskussion kring hur föreningens ekonomi kan bedömas vid stort underskott i eget kapital.
 • Kommentarer kring Bostadsrättsutredningens "Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden" slutsatser.
 • Genomgång av årsredovisningens olika delar. Vilken information bör/ska en bostadsrättsförening lämna i förvaltningsberättelsen? Vad är skillnad mellan insats, upplåtelseavgift och kapitaltillskott i balansräkningen? Hur ska fond för yttre underhåll redovisas?
 • Översiktlig genomgång av K-regelverken med fokus på väsentliga skillnader mellan K2 och K3 framför allt när det gäller materiella anläggningstillgångar.
 • Underhållskostnader, tillkommande utgifter, ursprungligt skick, avskrivningar. Genomgång av SABOs förslag på uppdelning av byggnadsdelar vid komponentredovisning. Vilka krav på underhållsplan bör ställas? Vilka klargöranden har vi fått genom brevsvar från BFN och de uppdaterade K-regelverken?
 • Vilken betydelse har stadgarna vid upprättande av årsredovisning? Hur kan uppgifter i den ekonomiska planen användas vid upprättande av årsredovisning i föreningar som nyligen ombildats eller nybildats?
 • Hur ser normbildningen ut mellan branschorganisationer? 
 • På vilket sätt påverkar ändringar i föreningslagen redovisningskonsultens arbete?
 • Diskussion kring behov av framåtriktad kassaflödesanalys vid upprättande av budget och underhållsplan.
 • Föreläsarna gör en pedagogisk genomgång av specifika fokusområden i K2 och K3 som speciellt berör bostadsrättsföreningar. Vilka behov av anpassningar finns/är möjliga att göra? Vilka specifika frågeställningar finns när det gäller underhållskostnader och tillkommande utgifter som kan aktiveras som materiell anläggningstillgång? Behöver föreningen göra avskrivning även på tomträtt?
 • Vilka områden inom inkomstskatt och mervärdesskatt är det viktigt att ha koll på? Är det en skatterisk att föreningen hyr ut parkeringsplatser till privatpersoner som inte är medlemmar i föreningen? Varför är det så få föreningar som tillämpar reglerna kring självförvaltning? Hur ska kapitaltillskott beräknas och redovisas på kontrolluppgift vid överlåtelse av bostadsrätt?

Lärare

Ingela Andersson

Auktoriserad revisor, BDO Mälardalen AB
Ingela Andersson är verksam som auktoriserad revisor på BDO i Stockholm och arbetar sedan många år uteslutande med revision och rådgivning för bostadsrättsföreningar. Hon har mångårig erfarenhet och kompetensutveckling för personer verksamma som revisorer och redovisningskonsulter och har under många år förmedlat sin kunskap inom området genom behovsanspassad utbildning åt bostadsrättsföreningar, företag och organisationer.

Jörgen Götehed

Revisor/Regionchef, BoRevision i Sverige AB
Jörgen är revisor vid BoRevision i Stockholm och arbetar sedan många år framförallt med revision och revisionsnära tjänster för bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar. Han är chef för region Norr inom BoRevision och är stationerad i Stockholm. Jörgen är verksam hos många administrativa förvaltare av bostadsrättsföreningar, såväl stora rikstäckande organisationer som små lokala förvaltare.

Ladda ner idéskrift

Idéskrift brf

 Idéskriften är framtagen av en arbetsgrupp med medarbetare från FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och SBC.

Hämta idéskriften här (pdf)