God redovisningssed i bostadsrättsföreningar

Det är känt för många att progressiva avskrivning inte får tillämpas, men hur har K-regelverken påverkat redovisningen i en bostadsrättsförening och vilken information bör i övrigt lämnas i årsredovisningen för en bostadsrättsförening? Erfarenhet hittills visar en praxis med stora variationer och utmaningar vid tillämpning av de nya reglerna. Utbildningen riktar sig framförallt till redovisningskonsulter, ekonomiska förvaltare och revisorer som behöver uppdatering av gällande regler för bostadsrättsföreningar.

Kurstillfällen

15 november
6 200 kr
Göteborg
Kurslokal
Hotel Riverton
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Jörgen Götehed, Ingela Andersson
30 november
6 200 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
Lärare: Jörgen Götehed, Ingela Andersson

Kursbeskrivning

Under 2000-talet har redovingslagstiftningen och normgivningen skärpts och förtydligats för bostadsrättsföreningar, varför nya infallsvinklar och frågor uppkommit.

K-regelverken har trätt i kraft och dessa har stor påverkan på redovisningen i bostadsrättsföreningar.

Den fråga som har debatterats mest är om progressiv avskrivningsmetod kan tillämpas eller ej och effekterna av BFN:s beslut i april 2014 att ändra normgivningen för avskrivningar i K2 kommer självklart att diskuteras. Vi kommer också att beröra branschorganisationernas och andra intressenters olika synpunkter och diskutera hur en möjlig anpassning av såväl K2 som K3 kan se ut.

Sagt om kursen

Jag tycker att kursen i helhet var mycket bra med intressanta inslag som verkligen berör det som vi arbetar med dagligen!

Therese Helin, förvaltare, 7-Fast AB

Kursinnehåll

Hur ska bostadsrättsföreningen anpassa sin årsredovisning till ÅRL?

 • Innehåll i förvaltningsberättelsen
 • Anpassning av resultaträkningen
 • Tilläggsupplysningar

Redovisning av underhållsfonder – BFNAR 2003:4

 • Periodiskt kontra löpande underhåll
 • Vad ska redovisas i resultaträkningen?
 • Hur ska förändring av underhållsfond redovisas?
 • Utseende på resultatdispositionen

Avskrivningar – BFNAR 2001:3

 • Effekter i K2/K3
 • Nyttjandeperiod för bostadsbyggnader
 • Restvärde
 • Rak eller progressiv avskrivning
 • Komponentavskrivning
 • Avskrivningar på aktiverade förbättringskostnader

Andra redovisningsmässiga frågeställningar

 • Inkomstskatt för BRF
 • Skattemässiga frågeställningar
 • Äkta kontra oäkta förening
 • Fastighetsskatt
 • Moms m.m.

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

 • Redovisningsfrågor m.m.

Övriga frågeställningar

 • Upplåtelse av nya ytor
 • Kapitaltillskott
 • Särskild debitering – när?

Lärare

Ingela Andersson

Auktoriserad revisor, PwC
Ingela Andersson är verksam som auktoriserad revisor på PwC i Kista utanför Stockholm och arbetar sedan många år uteslutande med revision och rådgivning för bostadsrättsföreningar. Hon har mångårig erfarenhet och kompetensutveckling för personer verksamma som revisorer och redovisningskonsulter och har under många år förmedlat sin kunskap inom området genom behovsanspassad utbildning åt bostadsrättsföreningar, företag och organisationer.

Jörgen Götehed

Revisor/Regionchef, BoRevision i Sverige AB
Jörgen är revisor vid BoRevision i Stockholm och arbetar sedan många år framförallt med revision och revisionsnära tjänster för bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar. Han är chef för region Norr inom BoRevision och är stationerad i Stockholm. Jörgen är verksam hos många administrativa förvaltare av bostadsrättsföreningar, såväl stora rikstäckande organisationer som små lokala förvaltare.

Ladda ner idéskrift

Idéskrift brf

 Idéskriften är framtagen av en arbetsgrupp med medarbetare från FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och SBC.

Hämta idéskriften här (pdf)