GDPR - Sustainable Compliance

GDPR - Sustainable Compliance

Nyhet

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Hur förvaltar vi GDPR nu efter att lagen trätt i kraft och hur arbetar vi framöver? 

Datum 12-13 mars
Pris 12 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:00 - 17:00
Lärare: Maria Nyrén Ivarsson, Tove Ulmanen
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen kommer att kretsa kring en resa i ett fiktivt företag som jobbar med företagskunder. Hur förvaltar vi GDPR nu efter den 25 maj och framöver?

Vi kommer att titta på de olika perspektiven (juridik, IT och verksamhet) och följa olika individers personuppgifter (”data subjects”) genom företagets olika funktioner och processer. Vi kommer att diskutera databehandlingsregistret, vad har man det till och hur kan man upprätthålla det?

Vi kommer inte att gå in i några detaljer som specifikt gäller myndigheter och verk.

Kursinnehåll

Dag 1

 • 10 snabba om GDPR
 • DPO (dataskyddsombud) eller inte?
 • Vad säger GDPR om hanteringen av kunder och leverantörer
 • Kundprocessen – praktikfall och breakout sessions
 • Leverantörsprocessen – praktikfall och breakout sessions
 • Sammanfattning

Dag 2

 • Vad säger GDPR om den interna verksamheten
  – IT och stödsystem
  – HR
  – Vad säger Datainspektionen
  – Kontinuerlig internkommunikation
 • IT och datasäkerhet – praktikfall och breakout sessions
  – Datasäkerhet och dataintegritet
  – Registerutdrag och dataportabilitet
  – Databreach och 72-timmarsregeln
  – HR-processen – praktikfall och breakout sessions
  – HR, personal, internutbildning och kontinuerlig kommunikation
  – HR-processen – praktikfall och breakout sessions
  – HR-processen – praktikfall och breakout sessions
 • Sammanfattning

Förkunskaper

Grundläggande kunskap och förståelse för regelverket och GDPR-förordningen. 

Lärare

Tove Ulmanen

Konsult, RGP NORDICS
Tove Ulmanen, är civilekonom och har gedigen erfarenhet av att driva förändring, från definition av strategi till implementering, såväl inom verksamhetsstyrning som affärsutveckling. Hennes bakgrund kommer främst från teknologisektorn där hon arbetat i globala organisationer, såväl i linjebefattningar och som konsult. Sedan 2017 har hon huvudsakligen arbetat med GDPR inom projektledning, utbildning och uppföljning av efterlevnad på globala bolag med verksamhet i många europeiska länder.

Maria Nyrén Ivarsson

Konsult, RGP NORDICS
Maria Nyrén Ivarsson, jurist och delägare i CM Juridik, har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv som affärsjurist, bl.a. inom Kinneviksfären. Ett av Marias specialområden är integritetsskydd och informationssäkerhet. Maria var med och startade kompetensnätverket Forum för Dataskydd och har sedan 2016 arbetat med implementering och efterlevnad av EUs dataskyddsförordning, GDPR.