Förmåner och representation

En heldag om skattereglerna kring förmåner och representation. Du blir uppdaterad om vilka regler som är aktuella, rättspraxis och Skatteverkets ställningstaganden.

Datum 15 oktober
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Johan Sohlberg, Mirja Hjelmberg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under dagen fördjupar vi oss inom utvalda problemområden och teori varvas med praktiska exempel och övningar. Vi kommer även diskutera hur man undviker skatteproblem och vad man kan göra om man missat någon del.

Kursinnehåll

  • Förmåner i allmänhet - vad är skattepliktigt och vad är skattefritt och hur hanteras detta
  • Löneväxling - vad kan man löneväxla mot, fördelar och nackdelar, genomgång av exempelvis brytpunkter
  • Representation - vad har man för avdragsrätt för extern och intern representation, finns det risk för förmån
  • Konferensresor - vad krävs för avdragsrätt och vad gäller för att personalen inte ska bli förmånsbeskattad, vad gäller för medföljande make/maka
  • Studieresor - vad krävs för avdragsrätt och vad gäller för att personalen inte ska bli förmånsbeskattad
  • Gåvor och sponsring
  • Vad händer om det blir fel?

Lärare

Mirja Hjelmberg

Skatterådgivare, Mijada AB
Mirja är skattejurist på PwC i Stockholm. Hon arbetar med allmän företagsbeskattning och är också specialist på de specifika frågor som rör entreprenörsledda företag.

Johan Sohlberg

Skattekonsult, PwC
Johan är skattejurist och auktoriserad skatterådgivare på PwC i Uppsala. Han arbetar bl.a. med bolags- och ägarfrågor men har även fokus på internationella individbeskattningsfrågor.