Företagsanalys och värderingsmodeller

Vi går igenom de modeller och nyckeltal som är vanliga vid företagsanalys och företagsvärdering. På denna mycket praktiskt inriktade kurs jobbar vi med fyra praktikfall, som vi följer genom hela kursen.

Datum 21-22 oktober
Pris 12 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:00 - 16:30
Lärare: Peter Malmqvist
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

För dig som arbetar med ekonomi är det ofta av stor vikt att ha kunskaper om företagsanalys och företagsvärdering. Därför går vi igenom de värderingsmodeller och nyckeltal som är vanliga, visar hur de fungerar, samt hur upprättandet av lönsamhets- och riskanalyser går till. Vi jobbar genomgående med fyra praktikfall, som skall försöka ge deltagarna en bild av hur det ser ut i fyra vanliga sektorer i svensk ekonomi (tillverkning, konsult, detaljhandel, fastigheter).

Kursen tar upp grundläggande modeller och samband, samt kända redovisningsproblem vid finansiell analys och företagsvärdering. Kursen är mycket praktiskt inriktad. Föreläsningar varvas ungefär lika med grupparbeten, där vi analyserar och värderar verkliga företag.

Kursinnehåll

Modeller för företagsvärdering

 • Avkastningsvärdering
 • Substansvärdering
 • Hur beräknas avkastningskrav?
 • Relativvärdering – p/e, EBIT-multipeln
 • Diskussion om kassaflödesvärdering

Lönsamhets- och riskanalys

 • Tillväxtanalys
 • Avkastningsanalys
 • Analys av finansiell risk
 • Vad är rörelserisk?

Redovisningsproblem vid analysen

 • Checklista för störningsposter
 • Skatteproblem vid analysen
 • Företagsförvärvs effekter på analysen
 • Valutaeffekter – fällor och problem

Praktikfall

 • Tillverkningsföretaget
 • Konsultföretaget
 • Detaljhandelsföretaget
 • Fastighetbolaget

Lärare

Peter Malmqvist

Finansanalytiker, Malmqvist Equity Research AB
Peter Malmqvist är en av Sveriges mest erfarna och erkända analytiker. Han har både teoretisk och praktisk erfarenhet av företagsvärdering och analys. Han är chefsanalytiker på analysföretaget Remium Nordic och är därtill ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening, samt styrelseledamot i det börsnoterade investmentbolaget Traction. Han har varit analyschef, kapitalförvaltare och börsjournalist. Peter är regelbunden medarbetare i tidningen Privata Affärer, samt lärare i företagsanalys och företagsvärdering på Handelshögskolan i Stockholm.

FAR rekommenderar

Utbildningar

Controllerutbildning

Se fler datum 25-27 september Stockholm

FAR:s Controllerdag

14 maj Stockholm

Litteratur