Fastighetsmoms – online

I denna onlinekurs får du kunskap om allt som rör moms på fastigheter inklusive de senaste rättsfallen, såväl i Sverige som ifrån EU-domstolen, samt aktuella skrivelser och ställningstaganden från Skatteverket.

Pris 2 100 kr
Typ Onlinekurs
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Moms är ett besvärligt område och framförallt gäller det för fastigheter. Här finns den så kallade frivilliga skattskyldigheten för moms på hyror, där det finns många fallgropar, som kan bli dyra att falla i. Även om reglerna för den frivilliga skattskyldigheten förenklats något sedan man slopade kravet på beslut från Skatteverket, kvarstår många och krångliga regler.
I denna onlinekurs får du en genomgång av alla dessa regler och efter det kommer du ha en betydligt bättre kunskap om vad som gäller.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Denna kurs vänder sig till dig som kommer i kontakt med momsfrågor som gäller fastigheter i ditt arbete på ekonomiavdelning eller din roll som redovisningskonsult eller revisor. 

Lärare: Jan Kleerup, skattejurist.

Video thumbnail
Se filmen
Fastighetsmoms

Sagt om kursen

Bra att själv kunde styra när och var jag tog del av utbildningen. Uppskattar Quiz-frågorna!

Materialet var noggrant och bra skrivet så kommer kunna ta fram det vid fler tillfällen och läsa på igen när det behövs. 

Kursinnehåll

Den frivilliga skattskyldigheten

 • Grundprincipen för moms på hyra
 • Momsens fastighetsdefinition
 • Stadigvarande användning – tomma lokaler, pop-up butiker
 • Uthyrning i flera led
 • Uppförandeskede
 • Skattskyldigheten upphör

Avdragsrätt för ingående moms

 • Avdragsgill ingående moms
 • Fördelningsprinciper för gemensam moms
 • Retroaktivt avdrag
 • Tidpunkt för avdrag

Jämkning av ingående moms

 • Hur jämkning går till
 • Jämkning vid fastighetsförsäljningar
 • Jämkningshandlingen

Övrigt

 • Hyresavin
 • Byte av hyresgäster
 • Fastighetstransaktioner
 • Skattskyldighetens övergång
 • Rivning och sanering
 • Mäklararvoden

Övrig moms för fastigheter

 • Parkeringsverksamhet
 • Reklamplatser
 • Vidarefakturering/utlägg
 • Byggverksamhet – omvänd byggmoms

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du kan grunderna inom momsområdet. Om du saknar grundläggande kunskap om moms kan du gå onlinekursen Grundläggande moms.

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 90 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

Edge
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Safari

Uppkoppling

2Mbit/sek

Tips!

Den här kursen ingår i Utbildningspaket online