FAR:s Controllerdag 2019

FAR:s Controllerdag 2019

Controllerrollen i en konkurrensfokuserad och digitaliserad värld


Under 2019 års Controllerdag kommer vi bland annat att fördjupa oss ytterligare inom det aktuella området RPA och AI och dess inverkan på ekonomifunktionen. Controllerdagen – mötesplatsen för dig som arbetar som controller eller med ekonomistyrningfrågor. 

Datum 22 maj
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Näringslivets Hus
Tid: kl. 09:00
Datum 22 maj
Pris 5 500 kr
Typ Nyhetsdag online
Platser kvar Ja
Tid: kl. 09:30
Fler kurstillfällen

Program 22 maj

Controllerrollen i en konkurrensfokuserad och digitaliserad värld

                              9.00–9.15 Välkomna!
Carin Jonsson, FARInledning och genomgång av dagens program
Carin Jonsson, FAR. Samt Ingemar Claesson och Kent Stenstrand, Claesson & Partners AB                              9.15– 10.00
Jan-Olof Jacke, VD Svenskt NäringslivEn stark svensk konkurrenskraft – förutsättningar och hot
Jan-Olof Jacke vd, Svenskt Näringsliv

 

 10.00 –10.20 Kaffe

                              10.20–11.10
Ingmar ClaessonStrategisk ekonomistyrning under hård konkurrens med fokus på styrning och strategisk positionering
Ingemar Claesson, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

                              11.15–12.00
Viktor Olsbo, datastrateg, grundare SmartrDigitalisering – Värdeskapande genom Data & AI: Utmaningar, Möjligheter och nya Affärsmodeller
Viktor Olsbo, datastrateg, grundare Smartr, tidigare BI-chef Volvofinans Bank 

 12.00–13.00  Lunch

                              13.00–13.50
Jakob Sandberg, Partner på Claesson & PartnersDigitalisering i administration och kundservice – metoder, modeller och praktiska tillämpningar.
Jakob Sandberg Partner på Claesson & Partners


                              13.50–14.20 
Johan FarbergerProcess mining – big data visualiserat i processflöden för faktabaserad processutveckling och möjliggörande av automatisering
Johan Farberger, Business Transformation Executive, EY

                              14.20–15.00
Peter Smedberg, SKFHur SKF arbetar med data mining för lönsamhetsstyrningen
Peter Smedberg, SKF

 

15.10–15.30 Kaffe

15.20–16.00
Utveckling av vår styrmodell – så får vi grepp om helheten
Henrik Nyberg, CFO Vätterleden, Handel & industri

16.00–16.40 Summering och avslutning: 
Konsekvenser av dagens presentationer - controllerns förflyttning mot en proaktiv företagsstyrare i en konkurrensutsatt och digitaliserad värld
Ingemar Claesson och Kent Stenstrand, Claesson & Partners AB

Ingmar Claesson

Kent Stenstrand

 

 

 

After work
Passa på att knyta kontakter och nätverka, stanna kvar efter seminariet och bredda ditt nätverk. Vi bjuder på lite gott att äta och dricka.

Detaljerat programinnehåll

En stark svensk konkurrenskraft – förutsättningar och hot
Jan-Olof Jacke vd, Svenskt Näringsliv

–De yttre förändringarna spelar allt större roll för controllerns proaktiva arbete att medverka i styrningen av företaget. Råvarupriser, valutor och politiska förändringar slår hårdare i resultatet än många inre marginalförändringar. Jan-Olof Jacke har från sin utsiktspunkt de nya perspektiv vi måste ta som controllers. Hans bakgrund som konsult, controller, vd i ett av våra största läkemedelsföretag och hans nuvarande roll som vd i Svenskt Näringsliv ger oss rätt perspektiv inför dagen.


Strategisk ekonomistyrning under hård konkurrens med fokus på styrning och strategisk positionering
Ingemar Claesson, Ekonomie Hedersdoktor vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

–Vilka yttre informationskällor behöver vi för att få kontroll över volatiliteten i företagets lönsamhetsutveckling? Vi kan inte styra vår omvärld men vi kan förbereda oss inför förändringar som påverkar vår konkurrenskraft, och bli bättre på att parerar effekterna på vår konkurrensförmåga. Att veta lite mer än sina konkurrenter och att veta det litet tidigare är ett av controllerns uppdrag, men är det rimligt att lägga detta till controllerns uppgifter?


Digitalisering – Värdeskapande genom Data & AI: Utmaningar, Möjligheter och nya Affärsmodeller
Viktor Olsbo, datastrateg, grundare Smartr, tidigare BI-chef Volvofinans Bank 

–Det genereras idag mer data än någonsin, och det finns nu förutsättningar utan historiskt motstycke att skapa reellt värde utifrån informationstillgångar. Den högsta graden av förädling är baserad på automatisering med Artificiell Intelligens samt närliggande teknologier.
Detta nya landskap skapar helt nya möjligheter för organisationer att kapitalisera på sin förmåga att skapa värde ur data, men även stora utmaningar. För trots all hype och framtidsvisioner så har de flesta verksamheter stora svårigheter att få ut den fulla kraften ur hela värdekedjan för data.
Controllers har en mycket viktig roll i den förändring som nu pågår, och för att skapa samt stödja framgångsrika verksamheter i framtiden ställs det nu helt nya krav på denna medarbetare.


Digitalisering i administration och kundservice – metoder, modeller och praktiska tillämpningar
Jakob Sandberg Partner på Claesson & Partners

–Controllern måste föregå med gott exempel och driva fortsätt effektivisering av administrativa flöden. ”E-fakturan” har sedan länge varit på plats, men hur kan vi fortsätta digitaliseringen inom våra egna transaktions- och rapporteringsflöden för att få tid till analys och styrning. Här kommer tillämpningar runt ett antal projekt att illustreras med RPA som verktyg.


Process mining – big data visualiserat i processflöden för faktabaserad processutveckling och möjliggörande av automatisering
Johan Farberger, Business Transformation Executive, EY

–Våra transaktionssystem innehåller oanade datamängder som vi kan använda för smarta slutsatser. Genom att visualisera redovisningstransaktioner med hjälp av väl bearbetad grunddata är det möjligt att visualisera processer och identifiera områden för standardisering, automatisering och effektivisering. Vår talare Johan Farberger har lång erfarenhet av praktiska tillämpningar inom detta område, både som konsult och i linjebefattning på börsnoterat företag.


Hur SKF arbetar med data mining för lönsamhetsstyrningen
Peter Smedberg, SKF

–De flesta större företag köper in mer än hälften av sin omsättning från sitt värdeskapande nätverk. Vår hantering av leverantörer och deras förhandlingsstyrka spelar en allt större roll för företagens lönsamhet. SKF arbetar systematiskt med analys av inköpsmönster med adderad intelligens runt insamling, tvättning och visualisering av data. Detta har visat sig vara framgångsrikt ur bade konkurrens och lönsamhetsperspektiv. Peter har lång erfarenhet av utvecklingsprojekt inom detta område från ett flertal branscher och i olika roller.


Utveckling av vår styrmodell – så får vi grepp om helheten
Henrik Nyberg, CFO Vätterleden, Handel & industri

–Hur styr man olika bolag i ett konglomerat? Allt som ingår i en traditionell lönsamhetsstyrning kommer in i diskussionen, men med fokus på olika krav beroende på typ av verksamhet och organisationsnivår. Detta leder till frågor om vad som bör vara gemensamt och vad som är de lokala styrbehoven? Henrik har i det perspektivet arbetat med att utveckla styrmodeller för olika bolag inom Vätterleden, dels ur ett koncernperspektiv men även ett lokalt perspektiv för olika dotterbolag.


Konsekvenser av dagens presentationer - controllerns förflyttning mot en proaktiv företagsstyrare i en konkurrensutsatt och digitaliserad värld
Ingemar Claesson och Kent Stenstrand, Claesson & Partners AB

–Som avslutning kommer vi att fånga dagens olika områden och beskriva hur detta påverkar controllerrollen. Hur skall controllern på ett proaktiv sätt kunna skapa konkurrensfördelar genom styrningen av sin organisation i en allt snabbare digitaliserad värld.

FAR rekommenderar

Utbildningar