FAR:s Controllerdag


Under 2019 års Controllerdag fördjupade vi oss bland annat inom det aktuella området RPA och AI och dess inverkan på ekonomifunktionen. Controllerdagen är mötesplatsen för dig som arbetar som controller eller med ekonomistyrningfrågor. 

Datum 14 maj
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:00 - 16:30
Lärare: Ingemar Claesson, Kent Stenstrand
Fler kurstillfällen

Innehåll

Controllerdagen 2020 är planerad till 14 maj. Skicka gärna en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.


Vi har nyligen genomfört 2019 års Controllerdag med program enligt nedan.

09.00 – 09.15

Välkomna! Inledning och genomgång av dagens program

Karin Apelman inleder FAR:s Controllerdag 2019 tillsammans med Ingemar Claesson och Kent Stenstrand från Claesson & Partners.

Karin Apelman
Generalsekreterare och vd FAR
09.15 – 10.00

En stark svensk konkurrenskraft – förutsättningar och hot

– De yttre förändringarna spelar allt större roll för controllerns proaktiva arbete att medverka i styrningen av företaget. Råvarupriser, valutor och politiska förändringar slår hårdare i resultatet än många inre marginalförändringar. Jan-Olof Jacke har från sin utsiktspunkt de nya perspektiv vi måste ta som controllers. Hans bakgrund som konsult, controller, vd i ett av våra största läkemedelsföretag och hans nuvarande roll som vd i Svenskt Näringsliv ger oss rätt perspektiv inför dagen.

Jan-Olof Jacke
Vd Svenskt Näringsliv

10.00 – 10.20 Kaffe

10.20 – 11.10

Strategisk ekonomistyrning under hård konkurrens med fokus på styrning och strategisk positionering

–Vilka yttre informationskällor behöver vi för att få kontroll över volatiliteten i företagets lönsamhetsutveckling? Vi kan inte styra vår omvärld men vi kan förbereda oss inför förändringar som påverkar vår konkurrenskraft, och bli bättre på att parerar effekterna på vår konkurrensförmåga. Att veta lite mer än sina konkurrenter och att veta det litet tidigare är ett av controllerns uppdrag, men är det rimligt att lägga detta till controllerns uppgifter?

Ingmar Claesson
Ekonomie Hedersdoktor vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Claesson & Partners
11.15 – 12.00

Digitalisering – Värdeskapande genom Data & AI: Utmaningar, Möjligheter och nya Affärsmodeller

– Det genereras idag mer data än någonsin, och det finns nu förutsättningar utan historiskt motstycke att skapa reellt värde utifrån informationstillgångar. Den högsta graden av förädling är baserad på automatisering med Artificiell Intelligens samt närliggande teknologier. Detta nya landskap skapar helt nya möjligheter för organisationer att kapitalisera på sin förmåga att skapa värde ur data, men även stora utmaningar. För trots all hype och framtidsvisioner så har de flesta verksamheter stora svårigheter att få ut den fulla kraften ur hela värdekedjan för data. Controllers har en mycket viktig roll i den förändring som nu pågår, och för att skapa samt stödja framgångsrika verksamheter i framtiden ställs det nu helt nya krav på denna medarbetare.

Viktor Olsbo
Datastrateg, tidigare BI-chef Volvofinans Bank Grundare av Smartr

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.50

Digitalisering i administration – metoder, modeller och praktiska tillämpningar.

– Controllern måste föregå med gott exempel och driva fortsätt effektivisering av administrativa flöden. ”E-fakturan” har sedan länge varit på plats, men hur kan vi fortsätta digitaliseringen inom våra egna transaktions- och rapporteringsflöden för att få tid till analys och styrning. Här kommer tillämpningar runt ett antal projekt att illustreras med RPA som verktyg.

Jakob Sandberg
Managementkonsult och partner Claesson & Partner
13.50 – 14.20

Process mining – big data visualiserat i processflöden för faktabaserad processutveckling och möjliggörande av automatisering

– Våra transaktionssystem innehåller oanade datamängder som vi kan använda för smarta slutsatser. Genom att visualisera redovisningstransaktioner med hjälp av väl bearbetad grunddata är det möjligt att beskriva processer och identifiera områden för standardisering, automatisering och effektivisering. Johan Farberger har lång erfarenhet av praktiska tillämpningar inom detta område, både som konsult och i linjebefattning på börsnoterat företag.

Johan Farberger
Partner Financial Accounting Advisory Services EY
14.20 – 15.00

Hur SKF arbetar med data mining för lönsamhetsstyrningen

– De flesta större företag köper in mer än hälften av sin omsättning från sitt värdeskapande nätverk. Vår hantering av leverantörer och deras förhandlingsstyrka spelar en allt större roll för företagens lönsamhet. SKF arbetar systematiskt med analys av inköpsmönster med adderad intelligens runt insamling, tvättning och visualisering av data. Detta har visat sig vara framgångsrikt ur bade konkurrens och lönsamhetsperspektiv. Peter har lång erfarenhet av utvecklingsprojekt inom detta område från ett flertal branscher och i olika roller.

Peter Smedberg
Senior Project Manager SKF

15.10 – 15.30 Kaffe

15.20 – 16.00

Utveckling av vår styrmodell – så får vi grepp om helheten

– Hur styr man olika bolag i ett konglomerat? Allt som ingår i en traditionell lönsamhetsstyrning kommer in i diskussionen, men med fokus på olika krav beroende på typ av verksamhet och organisationsnivår. Detta leder till frågor om vad som bör vara gemensamt och vad som är de lokala styrbehoven? Henrik har i det perspektivet arbetat med att utveckla styrmodeller för olika bolag inom Vätterleden, dels ur ett koncernperspektiv men även ett lokalt perspektiv för olika dotterbolag.

Henrik Nyberg
CFO Vätterleden Handel & Industri
16.00 – 16.40

Summering och avslutning: Konsekvenser av dagens presentationer - controllerns förflyttning mot en proaktiv företagsstyrare i en konkurrensutsatt och digitaliserad värld

– Som avslutning kommer vi att fånga dagens olika områden och beskriva hur detta påverkar controllerrollen. Hur skall controllern på ett proaktiv sätt kunna skapa konkurrensfördelar genom styrningen av sin organisation i en allt snabbare digitaliserad värld. 

After work
Passa på att knyta kontakter och nätverka, stanna kvar efter seminariet och bredda ditt nätverk. Vi bjuder på lite gott att äta och dricka.

Kent Stenstrand
Verksamhetskonsult och partner Claesson & Partners
Carin Jonsson
Produktchef FAR
Ingmar Claesson
Ekonomie Hedersdoktor vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Claesson & Partners

 

 

Lärare

Kent Stenstrand

CEO, Claesson & Partners AB
Kent arbetar som verksamhetskonsult med ett flertal genomförda projekt relaterade till implementering av Shared Service, utveckling av ekonomi- och controllerfunktioner samt olika typer av lönsamhets- och effektiviseringsprojekt. MSc i redovisning och finansiering.

Ingemar Claesson

Konsult, Claesson & Partners AB
Ingemar är ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg och konsult med inriktning på ekonomistyrning och strategi. Ingemar har mer än trettio års erfarenhet från både teori och praktik.

Online

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken funkar för dig.

Vi mejlar inloggningsuppgifter och föreläsarbilder till dig 24 timmar innan start. Du behöver en uppkoppling på minst 2 Mbit/sek.

FAR rekommenderar

Utbildningar

Controllerutbildning

Se fler datum 20-22 november Göteborg

Certifierad controller

24 mars 2020 - 19 mars 2021 Stockholm

Certifierad ekonomichef

18-19 maj Stockholm