FAR:s Controllerdag 2018

Programmet för FAR:s Controllerdag 2018 är under framtagning.

Kurstillfällen

30 maj
6 500 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Ingemar Claesson, Kent Stenstrand

Dagens innehåll

Vi är i planeringsfasen för kommande evenemang. Mer programinformation kommer under vintern 2017/2018.

Kursinnehåll

 

Lärare

Kent Stenstrand

CEO, Claesson & Partners AB
Kent arbetar som verksamhetskonsult med ett flertal genomförda projekt relaterade till implementering av Shared Service, utveckling av ekonomi- och controllerfunktioner samt olika typer av lönsamhets- och effektiviseringsprojekt. MSc i redovisning och finansiering.

Ingemar Claesson

Konsult, Claesson & Partners AB
Ingemar är ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg och konsult med inriktning på ekonomistyrning och strategi. Ingemar har mer än trettio års erfarenhet från både teori och praktik.