FARs Controllerdag 2017

Gör ekonomifunktionen till en vinnare i den digitala transformationen

Under Controllerdagen kommer du lyssna på och diskutera med digitala experter, ekonomer som gjort en transformeringsresa, erfarna strategikonsulter och experter inom ekonomistyrning. Efter dagen kommer du ha med dig kunskap och inspiration för att du ska kunna påbörja en omedelbar förändring för dig själv och din verksamhet.

  • Digitaliseringens drivkrafter
  • Analytics och Big data
  • Styrning i realtid

Välkommen till en dag där vi sätter controllern och digitalisering i fokus.

Controllerdagen genomfördes 1 juni 2017.

Kurstillfällen

Dagens innehåll

Digitaliseringen pågår och är en kraft som leder till stora konkurrensfördelar för de som utnyttjar fördelarna mest effektivt. Samtidigt är det många företag och funktioner som inte tror att digital transformation påverkar just dem.

Hur påverkas ekonomifunktionen av digitalisering, och vad kommer att krävas av framtidens ekonomer? Vilka möjligheter ser vi ekonomer och hur kan vi stärka våra positioner med digitaliseringen?

Program 1 juni 2017

09.30–09.45
Inledning och bakgrund till dagen
Ingemar Claesson Ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg, samt konsult och lärare. Dagens moderator

 

09.45–10.45
Digitaliseringens drivkrafter – utmaningar och möjligheter

Johan Magnusson, docent och styrningsforskare vid Swedish Center for Digital Innovation vid Chalmers och Göteborgs universitet
Skillnaden mellan värdeskapande och värdefångande. De som ses som ledare inom digitalisering har affärsmodeller som på ett effektivt och skalbart sätt, skapar förutsättningar för samskapande av värde samtidigt som de lyckas fånga och kapitalisera värdet. 

11.00 –11.45
Digitaliseringen effekt på våra affärsmodeller

Mats Forsberg, vd på Urbit, Sara Ek, Head of expansion på Urbit
Digitaliseringen gör det möjligt att möta kundbehov på nya sätt, öppnar upp för helt nya affärsmodeller och utmanar samtidigt befintliga branschstrukturer. Urbit är ett högaktuellt exempel, dess affärsmodellen bygger på att framtidens handel finns i mobilen och butiken får en nyckelroll.

11.45–12.30
Digitaliseringens och globaliseringens påverkan på sysselsättning och tillväxt

Roger Josefsson, chefekonom Danske Bank Sverige
Vi fortsätter att leva i en turbulent politisk och finansiell omvärld, och utvecklingen verkar ibland gå vart som helst. Trots att vi har mer information än någonsin blir det allt svårare att planera våra bolags utveckling och vi går mer mot att parera för olika händelser utanför vår direkta kontroll. Det finns både hot och möjligheter i den utveckling som pågår, och det gäller att aktivt hänga med och agera proaktivt för att möta utmaningarna. Här har ekonomen ett stort ansvar att ändra sin roll och fokus från traditionell redovisning till vad som händer utanför våra bolag och till ett mer strategiskt förhållningssätt. I detta pass kommer Roger Josefsson ge sitt perspektiv på de makrotrender som pågår och hur de påverkar våra bolag.

12.30-13.30 Lunch 

13.30 -14.30
Analytics och Big data  vad är det och vad ger det för möjligheter för dig som 

Thomas Svahn, vvd Advectas
Thomas Svahn medverkade även i fjol och gav då en uppskattad beskrivning av de möjligheter som olika BI-lösningar ger. I årets föreläsning kommer Thomas lyfta fram hur man kan använda dagens verktyg till djupare analys och simuleringar.

14.40 -15.20
Styrning i realtid – koppling mellan strategi och ekonomistyrning

Per Bjurbom, vd Nordic Paper
Nordic Paper har en väl utvecklad idé när det gäller kopplingen mellan strategi och den ekonomiska styrningen. Under den senaste perioden har man inför en avancerad BI-lösning som ger ledningen ett verktyg att användas i den löpande styrningen. Per Bjurbom kommer beskriva sin syn på styrning, hur strategi och ekonomi bör vara sammanflätade och hur digitaliseringen erbjuder nya möjligheter att följa verksamheten och att snabbt få svar på relevanta frågor.

15.20–5.40
Avbrott för kaffe

15.40 – 16.40
Hur styr vi företag mer framgångsrikt?

Kent Stenstrand VD, konsult och lärare. Ingemar Claesson Ekonomie hedersdoktor, konsult och lärare. Claesson & Partners AB.
Vilka styrformer har vi och hur påverkas de av globalisering och digitalisering.
Visuell styrning, direktstyrning eller många mått i vi våra system? Blir vi bättre bara för att vi kan mäta bättre? Strategi för Controllerns roll i styrprocesserna.

16.45
Stanna kvar efter seminariet – knyt nya kontakter och passa på att bredda ditt nätverk. Vi bjuder på lite gott att äta och dricka.

Kursinnehåll

Fotografiska

Fotografiska är en internationell mötesplats om och för fotografi. Låt dig inspireras av en unik miljö med fantastik utsikt över Stockholms inlopp.

Stanna kvar efter seminariet – knyt nya kontakter och passa på att bredda ditt nätverk. Vi bjuder på lite gott att äta och dricka. Du har även möjlighet att besöka Fotografiskas utställningar (entré ingår!).