Fåmansföretagardagen 2018

Fåmansföretagardagen

– för revisorer och redovisningskonsulter

Du som är revisor eller redovisningskonsult åt mindre företag får inte missa Fåmansföretagardagen. I parallella seminarier och föreläsningar uppdaterar du dig på nyheter och förändringar inom skatt, redovisning och juridik.

Fåmansföretagardagen 2018 har genomförts.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 500 kr rabatt på kurspriset.
Datum Hösten 2019 (pris ej klart)
Pris 0 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Fåmansföretagardagen sätter fokus på mindre företags villkor. Dagens program är unikt med flera parallella seminarier – som alla spelas in – så du kommer att kunna ta del av alla avsnitt.

Våra föreläsare – experter inom sina respektive områden

 • Anders Lagerstedt, universitetslektor
 • Bo Svensson, skattejurist
 • Bertil Båvall, skatteexpert
 • Caisa Weibring, jurist
 • Erik Åberg, finansiell rådgivare
 • Kerstin Fagerberg, redovisningsexpert
 • Pia Hedberg, momsspecialist

Du som är revisor, redovisningskonsult, eller juridisk rådgivare till fåmansföretag uppdaterar dig på alla nyheter och förändringar som sker, så att du kan förse dina kunder med rätt rådgivning och stöd. Fokus är på de senaste händelserna inom skatt, redovisning och juridik och vi använder både föreläsningspass och parallella seminarier för att ge dig en komplett bild av det du behöver i ditt arbete.

"Under dagen kommer vi att gå igenom skattenyheter på fåmansföretagarområdet. Vi går även igenom övriga nyheter som t.ex. ränteavdragsbegränsingar, momsnyheter, redovisningsnyheter, nyheter på associationsrättsområdet och erfarenheter av GDPR-utvecklingen. Du får en bra genomgång av aktuella nyheter på respektive rättsområde, bra dokumentation och bra föreläsare".
– Bo Svensson, föreläsare Fåmansföretagardagen 2018.

Sagt om kursen

Väldisponerad, lagom långa pass. Trevliga kursledare.

Lars Petersson, auktoriserad redovisningskonsult, Ernst & Young, Markaryd

Program

inspelningDen 5:e december filmar vi alla pass. Du får tillgång till inspelningen några dagar senare.


09.00–09.50
3:12-beskattning
Bo Svensson och Bertil Båvall

 • Nyare rättsfall och förhandsbesked gås igenom
 • Nya ställningstaganden från SKV med koppling till 3:12-regerna

10.00–10.50
Övriga skattenyheter
Bo Svensson och Bertil Båvall

 • Ränteavdragbegränsningar i bolagssektorn
  – Begränsningar enligt en EBITDA-begränsning på 30 % av underlaget
  – Negativa räntenetton får dras av upp till fem milj. kr
  – Nya regler som träffar hybrida missmatchningar införs
  – Dagens riktade ränteavdragsbegränsningsregler snävas in
  – Räntedelen i leasingavgifter berörs av förslaget
  – Ett primäravdrag införs som medför ytterligare 12 % v-m-avdrag de första sex åren
  – Reglerna träder i kraft den 1 januari 2019
 • Övriga skattenyheter i budgetpropositionen
 • Nya skattetilläggsregler 
 • Ny praxis från HFD och skatterättsnämnden
 • Nya ställningstaganden från SKV

11.00–12.30 Parallella seminarier
Momsnyheter
Pia Hedberg

 • Nya förslag samt beslut på momsområdet under 2018
 • Aktuella ställningstaganden under 2018
 • Aktuella rättsfall samt EU-domar 2018
 • EU:s nya momsreform – vad innebär de nya reglerna?

Värderingsproblem i samband med företagsförvärv och ägarförändringar
Erik Åberg, Kerstin Fagerberg och Anders Lagerstedt

 • Strukturen på förvärvet
  – Fysisk person  Juridisk person
  – Köpare – Säljare
 • Värdering
  – Aktiernas värde – Verksamhetens värde
 • Finansiering
  – Förvärvslåneförbudet
  – Lån från bolaget – dispenser
 • Redovisning
  – Förvärvsanalys

12.30–13.30
Lunch

13.30–15.00 Parallella seminarier
Redovisningsnyheter
Kerstin Fagerberg

 • Nyheter på normgivningsområdet
  – Lagstiftning
  – Bokföringsnämnden
  – FAR:s rekommendationer och uttalanden
 • Årsbokslut
  – Nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden
 • Aktuella tillämpningsfrågor
  – Årsredovisnings- och bokföringslagen
  – K3 och K2
  – Ideella sektorn

GDPR – hur går det?
Cajsa Weibring

 • Nuläge
  – Sex månader – Rättsutvecklingen hittills. Vad har Datainspektionen och övriga Europeiska myndigheter gjort?
 • Effekt
  – Praktiska verkningar – Vad har GDPR inneburit för branschen? Hur har anpassningen gått?
 • Utmaningar 
  – Vad kan vi förvänta oss inom den närmaste tiden – Ytterligare förändringar? Finns det nya affärsmöjligheter?

15.00–15.20
Kaffe

15.20–17.00 Parallella seminarier
Aktuella frågor i associationsrätt
Anders Lagerstedt

 • Tillträdande och avgående styrelseledamöters ansvar i aktiebolag, aktuell rättspraxis
 • Lojalitetsplikt, likhetsprincip och generalklausulernas betydelse för aktieägarna och styrelse. Hur ska dessa tillämpas?
 • Bolagsordningens betydelse i förhållande till aktieägaravtalet aktuell rättspraxis
 • Aktuella frågor om kapitalskydd
 • Nyheter i nya lagen om Ekonomiska föreningar
 • Aktuell rättspraxis

Personalvårdsförmåner
Bo Svensson och Bertil Båvall

 • Hur långt sträcker sig beskattning av dispositionsrätt?
 • Rättspraxis på rättsfall från HFD som berör dispositionsrätten till egendom gås igenom
 • Uppföljning av rättsfall från kammarrätter från senare år beträffande dispositionsrätt berörs
 • Inlåning till eget bolag – vad är marknadsmässig ränta?
 • Uppföljning av nya bilförmånsbestämmelser – minimera administrationen kring trängselskatt
 • HFD 2018 ref. 2 Golf på Pay-and-play-bana – uppföljning av SKV:s ställningstagande
  – naturaförmån
  – friskvårdsbidrag
  – kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag


Hämta programmet i PDF 

 

Frågor och svar om kursen

Hur länge har jag tillgång till materialet när jag har tagit del av en onlinekurs?

Du har tillgång till materialet i 3 månader efter att du har mottagit filmen. 

Får även vi som är på plats tillgång till inspelningen av nyhetsdagen?

Ja. Du får filmen oavsett om du deltar på plats eller online.

Här hittar du fler frågor och svar

Online

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken funkar för dig.

Vi mejlar inloggningsuppgifter och kursdokumentationen till dig 24 timmar innan start. Du behöver en uppkoppling på minst 2 Mbit/sek.

Bonus – film på köpet!

filmVi spelar in samtliga seminarier och alla som deltagit på Fåmansföretagardagen kommer att få tillgång till filmen. Inspelningen görs i Stockholm.