Fåmansföretagardagen 2018

Fåmansföretagardagen 2018

– för revisorer och redovisningskonsulter

Du som är revisor eller redovisningskonsult åt mindre företag får inte missa Fåmansföretagardagen! I parallella seminarier och föreläsningar uppdaterar du dig på nyheter och förändringar inom skatt, redovisning och juridik.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 500 kr rabatt på kurspriset.
Datum 28 november
Pris 6 300 kr
Ort Göteborg
Platser kvar JA
Tid: 09:00 - 17:00
Lärare: Anders Lagerstedt, Bertil Båvall, Kerstin Fagerberg, Bo Svensson, Pia Hedberg, Cajsa Weibring
Datum 29 november
Pris 6 300 kr
Ort Malmö
Platser kvar JA
Kurslokal
Scandic Triangeln
Tid: 09:00 - 17:00
Lärare: Anders Lagerstedt, Bertil Båvall, Kerstin Fagerberg, Bo Svensson, Pia Hedberg, Cajsa Weibring
Datum 5 december
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar JA
Kurslokal
Näringslivets Hus
Tid: 09:00 - 17:00
Lärare: Anders Lagerstedt, Bertil Båvall, Kerstin Fagerberg, Bo Svensson, Pia Hedberg, Cajsa Weibring
Datum 5 december
Pris 4 800 kr
Typ Nyhetsdag online
Platser kvar JA
Tid: 09:00 - 17:00
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Fåmansföretagardagen sätter fokus på mindre företags villkor. Dagens program är unikt och vi kör flera parallella seminarier – som alla spelas in – så du kommer att kunna ta del av alla avsnitt.

Se dagens innehåll

Våra föreläsare är experter inom sina respektive områden och vi är glada att ha med oss:

 • Anders Lagerstedt, universitetslektor
 • Bo Svensson, skattejurist
 • Bertil Båvall, skatteexpert
 • Caisa Weibring, jurist
 • Kerstin Fagerberg, redovisningsexpert
 • Pia Hedberg, momsspecialist

Du som är revisor, redovisningskonsult, eller juridisk rådgivare till fåmansföretag uppdaterar dig på alla nyheter och förändringar som sker, så att du kan förse dina kunder med rätt rådgivning och stöd. Fokus är på de senaste händelserna inom skatt, redovisning och juridik och vi använder både föreläsningspass och parallella seminarier för att ge dig en komplett bild av det du behöver i ditt arbete.


Hämta programmet i PDF 

Sagt om kursen

Väldisponerad, lagom långa pass. Trevliga kursledare.

Lars Petersson, auktoriserad redovisningskonsult, Ernst & Young, Markaryd

Program

inspelningDen 5:e december filmar vi alla pass. Du får tillgång till materialet några dagar senare.


09.00–09.50
3:12-beskattning
Bo Svensson och Bertil Båvall

 • Nyare rättsfall och förhandsbesked gås igenom
 • Nya ställningstaganden från SKV med koppling till 3:12-regerna

10.00–10.50
Övriga skattenyheter
Bo Svensson och Bertil Båvall

 • Ränteavdragbegränsningar i bolagssektorn
  – Begränsningar enligt en EBITDA-begränsning på 30 % av underlaget
  – Negativa räntenetton får dras av upp till fem milj. kr
  – Nya regler som träffar hybrida missmatchningar införs
  – Dagens riktade ränteavdragsbegränsningsregler snävas in
  – Räntedelen i leasingavgifter berörs av förslaget
  – Ett primäravdrag införs som medför ytterligare 12 % v-m-avdrag de första sex åren
  – Reglerna träder i kraft den 1 januari 2019
 • Övriga skattenyheter i budgetpropositionen
 • Nya skattetilläggsregler 
 • Ny praxis från HFD och skatterättsnämnden
 • Nya ställningstaganden från SKV

11.00–12.30 Parallella seminarier
Momsnyheter
Pia Hedberg

 • Nya förslag samt beslut på momsområdet under 2018
 • Aktuella ställningstaganden under 2018
 • Aktuella rättsfall samt EU-domar 2018
 • EU:s nya momsreform – vad innebär de nya reglerna?

Värderingsproblem i samband med företagsförvärv
Erik Åberg, Kerstin Fagerberg och Anders Lagerstedt
Innehållet är under framtagande.

12.30–13.30
Lunch

13.30–15.00 Parallella seminarier
Redovisningsnyheter
Kerstin Fagerberg

 • Nyheter på normgivningsområdet
  – Lagstiftning
  – Bokföringsnämnden
  – FAR:s rekommendationer och uttalanden
 • Årsbokslut
  – Nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden
 • Aktuella tillämpningsfrågor
  – Årsredovisnings- och bokföringslagen
  – K3 och K2
  – Ideella sektorn

GDPR – hur går det?
Cajsa Weibring

 • Nuläge
  – Sex månader – Rättsutvecklingen hittills. Vad har Datainspektionen och övriga Europeiska myndigheter gjort?
 • Effekt
  – Praktiska verkningar – Vad har GDPR inneburit för branschen? Hur har anpassningen gått?
 • Utmaningar 
  – Vad kan vi förvänta oss inom den närmaste tiden – Ytterligare förändringar? Finns det nya affärsmöjligheter?

15.00–15.20
Kaffe

15.20–17.00 Parallella seminarier
Aktuella frågor i associationsrätt
Anders Lagerstedt

 • Tillträdande och avgående styrelseledamöters ansvar i aktiebolag, aktuell rättspraxis
 • Lojalitetsplikt, likhetsprincip och generalklausulernas betydelse för aktieägarna och styrelse. Hur ska dessa tillämpas?
 • Bolagsordningens betydelse i förhållande till aktieägaravtalet aktuell rättspraxis
 • Aktuella frågor om kapitalskydd
 • Nyheter i nya lagen om Ekonomiska föreningar
 • Aktuell rättspraxis

Personalvårdsförmåner
Bo Svensson och Bertil Båvall

 • Hur långt sträcker sig beskattning av dispositionsrätt?
 • Rättspraxis på rättsfall från HFD som berör dispositionsrätten till egendom gås igenom
 • Uppföljning av rättsfall från kammarrätter från senare år beträffande dispositionsrätt berörs
 • Inlåning till eget bolag – vad är marknadsmässig ränta?
 • Uppföljning av nya bilförmånsbestämmelser – minimera administrationen kring trängselskatt
 • HFD 2018 ref. 2 Golf på Pay-and-play-bana – uppföljning av SKV:s ställningstagande
  – naturaförmån
  – friskvårdsbidrag
  – kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag


Hämta programmet i PDF 

 

Lärare

Cajsa Weibring

Deloitte AB
Cajsa Sydhoff Weibring arbetar idag som Privacy Leader på Deloitte, och driver Deloittes arbete att bli GDPR-compliant till maj 2018. Cajsa har arbetat som bolagsjurist på företag i många år, och som personuppgiftsombud hos dessa haft stort fokus på personuppgifter och skyddet för och personlig integritet. Inom Deloitte ingår hon i den globala arbetsgruppen för GDPR-compliance.

Pia Hedberg

Skattejurist, Grant Thornton Sweden AB
Pia är skattejurist vid Grant Thornton i Stockholm. Hon är specialiserad på moms och arbetar såväl med svenska som internationella frågeställningar. Pia har också mångårig erfarenhet av utbildningar och undervisar i ett flertal ämnen, främst moms.

Bo Svensson

Skattejurist, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB
Bo är skattejurist vid Wistrand Advokatbyrå i Göteborg. Bo är även universitetslektor i skatterätt vid Göteborgs universitet. Under senare år har Bo skrivit ett flertal artiklar i Skattenytt om beskattning av handelsbolag. Bo har utsetts till bäste lärare på såväl ekonomlinjen som juristlinjen vid Handelshögskolan i Göteborg.

Kerstin Fagerberg

Redovisningsexpert, SEB Företag & Privatkunder
Kerstin är redovisningsexpert vid SEB Företag & Privatkunder i Stockholm. Hon arbetade tidigare som redovisningsspecialist vid PwC i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med redovisningsfrågor för företag i de flesta storlekar och branscher. Kerstin har sedan många år föreläst och varit lärare på olika typer av kurser och seminarier och är en uppskattad och erfaren pedagog.

Bertil Båvall

Skatteexpert, B Båvall Skattekonsult AB
Bertil Båvall har sedan 1974 arbetat med skattefrågor både som konsult och som föreläsare och lärare vid ett stort antal kurser inom främst den kvalificerade företagsbeskattningens område. Sedan 2011 bedrivs egen konsultverksamhet . Bertil är också författare till ett antal böcker inom beskattningsområdet med särskild inriktning på fåmansföretag. "Fåmansföretag" på Tholin & Larssons förlag och "Beskattning av ägare till fåmansföretag" på Norstedts Juridik tillsammans med Urban Rydin LRF.

Anders Lagerstedt

Universitetslektor, Stockholms Universitet
Anders är universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor för bl.a. revisorer.

Frågor och svar om kursen

Hur länge har jag tillgång till materialet när jag har tagit del av en onlinekurs?

Du har tillgång till materialet i 3 månader efter att du har mottagit filmen. 

Får även vi som är på plats tillgång till inspelningen av nyhetsdagen?

Ja. Du får filmen oavsett om du deltar på plats eller online.

Här hittar du fler frågor och svar

Online

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken funkar för dig.

Vi mejlar inloggningsuppgifter och kursdokumentationen till dig 24 timmar innan start. Du behöver en uppkoppling på minst 2 Mbit/sek.

Bonus – film på köpet!

filmVi spelar in samtliga seminarier och alla som deltagit på Fåmansföretagardagen kommer att få tillgång till filmen. Inspelningen görs i Stockholm.