Ekonomichefsutbildning

Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? Vår Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning.

Datum: 20–21 oktober +  18–19 november (fyra dagar).

Utbildningen består av två block, totalt 4 dagar.

Datum 20-21 oktober
Pris 19 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:15 - 17:00
Lärare: Jan Lindvall, Roland Almqvist, Isabelle Hammarström, Einar Iveroth, Siv Liedholm, Mathias Cöster, Niklas Vangstad, Carl-Johan Petri, Angelica Berg
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen är uppdelad på två tillfällen (totalt 4 dagar) där varje dag utgår från ett tema. Teoriavsnitt varvas med övningar, gruppdiskussioner och verklighetsbaserade case.

Den här utbildningen genomför vi två gånger per år. En gång på våren och en gång på hösten. 

 • Kursdatum i höst: 4 dagar
  Block 1: 20–21 oktober + Block 2: 18–19 november
  Höstens program är under planering och publiceras snart.

Vi belyser frågor och utmaningar kring verksamhetsstyrning som du som ekonomichef eller controller möter i ditt dagliga arbete. Innehållet utgår från fyra olika teman:

 • Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning
 • Extern påverkan på verksamhetsstyrning
 • Strategi och verksamhetsstyrning
 • Verksamhetsstyrning och digitalisering

Efter kursen kommer du ha ökat din förmåga att:

 • Beskriva samband mellan organisationers mål, strategier och styrsystem
 • Identifiera väsentliga aktiviteter i den ekonomiska styrningen och ge exempel på vilket sätt ekonomer kan bidra till organisationers styrning
 • Beskriva vad som är kännetecknande för strategibaserad styrning
 • Ge exempel på och beskriva regelverk för intern kontroll och styrning
 • Beskriva villkor för hållbarhetsrapportering och hur det kan påverka organisationers styrning
 • Ge exempel på villkor för utformning av en kundvärdebaserad styrning
 • Ge exempel på analysmodeller som kan tillämpas för att identifiera effekter av digitalisering i organisationer
 • Beskriva hur man kan leda och styra förändringsprocesser och vilken roll ekonomichefer har i dessa typer av processer.

Kursinnehåll

Utbildningen genomförs under 4 dagar och är uppdelad på två block (2 + 2 dagar).

Block 1:

Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrningen

 • Introduktion
 • Aktuella styrfrågor
 • Ekonomer och styrning – finansiell styrning och strategier för lönsamhet
 • Verksamhetsstyrning och förändringsarbete

Extern påverkan på verksamhetsstyrningen

 • Intern styrning och kontroll
 • Hållbart företagande och verksamhetsstyrning

Block 2:

Processorienterad verksamhetsstyrning

 • Den ekonomiska styrprocessen – problem och möjligheter
 • Strategibaserad styrning
 • Styrning mot värde för kund

Verksamhetsstyrning och digitalisering

 • Digitalisering, strategier och styrsystem
 • Digitaliseringens påverkan på affärsmodeller
 • Digitalisering och strategiskt förankrad prissättning

Lärare

Huvudansvarig lärare är Mathias Cöster, universitetslektor Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv.

Angelica Berg

Hållbarhetsspecialist, PwC

Carl-Johan Petri

Lektor, Linköpings universitet
Lektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) samt Industriell ekonomi (INDEK). Linköpings Universitet.

Niklas Vangstad

Head of Group Risk Management, ICA Gruppen AB

Mathias Cöster

Universitetslektor, Uppsala Universitet Företagsekonomiska institutionen
Mathias är universitetslektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet Campus Gotland och medlem i CASIP – Center for advanced studies of innovative price models. Tillsammans med kollegor vid Uppsala och Linköpings universitet bedriver han genom CASIP forskning om prissättning och särskilt sambandet mellan affärs- och prismodeller.

Siv Liedholm

Verksamhetskonsult, Kvadrat Stockholm AB
Siv Liedholm är verksamhetskonsult och arbetar med utveckling av tjänsteorganisationer utifrån ett systemsynsätt (“lean för tjänster”). Siv har ca femton års erfarenhet som konsult och projektledare men har också varvat konsultrollen med linjeroller som ekonomichef och kvalitetschef inom både privat och offentlig sektor. Siv har speciellt fördjupat sig i styrningsfrågan och utvecklingen av mätsystem som omfattar både det strategiska och det operativa perspektivet i syfte att utveckla lärande organisationer.

Einar Iveroth

Forskare/expert, Uppsala universitet
Einar Iveroth är universitetslektor i verksamhetsstyrning vid Uppsala universitet och är därutöver expert och föreläsare inom IT och förändringsarbete. Hans forskning fokuserar främst tvärsnittet mellan IT, förändring och styrning, och resultaten har publicerats i en rad olika internationella vetenskapliga tidskrifter. Annan forskning inkluderar IT-strategier inom sjukvårdsorganisationer, prisstrategier och innovative prismodeller. Einar har tidigare arbetat praktiskt med förändringsfrågor inom både statlig och privat sektor.

Isabelle Hammarström

Rådgivare, PwC
Isabelle Hammarström är expertmedlem i FARs specialistgrupp för hållbar utveckling samt arbetar som hållbarhetsrevisor och rådgivare på PwC sedan 11 år tillbaka. Hon var med och tog fram PwCs senaste studie om lagstadgad hållbarhetsrapportering som visade på stora brister.

Roland Almqvist

Lektor redovisning, Stockholms universitet
Roland är anställd vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Där undervisar han i redovisning och ekonomistyrning. I hans avhandling, med titeln Icons of New Public Mangement, belystes effekter av nya styrformer i offentlig sektor, bla konkurrensutsättning, beställar/utförarmodell, kontraktsstyrning samt decentralisering.

Jan Lindvall

Docent, Kombinera Information i Uppsala AB
Jan är docent vid Uppsala universitet och har stor erfarenhet av uppdrag och arbeten inom modern ekonomi- och verksamhetsstyrning och är en av FAR:s huvudlärare sedan många år inom detta område.

Vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss