Ekonomichefsutbildning

Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? Vår Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning.

Datum 22 oktober - 21 november
Pris 19 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: kl. 09:30
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen är uppdelad på två tillfällen där varje dag utgår från ett tema. Teoriavsnitt varvas med övningar, gruppdiskussioner och verklighetsbaserade case.

Datum

22-23 oktober + 20-21 november

Vi belyser frågor och utmaningar kring verksamhetsstyrning som du som ekonomichef eller controller möter i ditt dagliga arbete. Innehållet utgår från fyra olika teman:

 • Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning
 • Extern påverkan på verksamhetsstyrning
 • Strategi och verksamhetsstyrning
 • Verksamhetsstyrning och digitalisering

Cecilia Z Arnér, ekonomichef:
"Jag har i många år varit lockad av en roll där jag kan påverka och göra skillnad, men inte haft den chansen tidigare. FAR:s Ekonomichefsutbildning kändes rätt eftersom det var stort fokus på verksamhetsstyrning. Jag ville ha nya verktyg för hur jag som ekonom kunde komma med ny input och nya idéer för ledningsgruppen".

Efter kursen kommer du ha ökat din förmåga att:

 • Beskriva samband mellan organisationers mål, strategier och styrsystem
 • Identifiera väsentliga aktiviteter i den ekonomiska styrningen och ge exempel på vilket sätt ekonomer kan bidra till organisationers styrning
 • Ge exempel på hur ägare och styrelse påverkar organisationens styrning och beskriva regelverk för intern kontroll och styrning
 • Beskriva villkor för hållbarhetsrapportering och hur det kan påverka organisationers styrning
 • Ge exempel på villkor för utformning av en kundvärdebaserad styrning
 • Ge exempel på analysmodeller som kan tillämpas för att identifiera effekter av digitalisering i organisationer
 • Beskriva generella villkor för förändringsprocesser och hur digitalisering påverkar dessa

Kursinnehåll

Block 1

Datum: 22-23 oktober 2019

Dag 1

 • Introduktion
 • Aktuella styrfrågor
 • Ekonomer och styrning – balansräkning, resultaträkning kassaflöde
 • Mål, strategier och styrsystem

Dag 2

 • Intern styrning och kontroll
 • Hållbart företagande och verksamhetsstyrning

Block 2:

Datum: 20-21 november 2019

Dag 3

 • Introduktion
 • Den ekonomiska styrprocessen – problem och möjligheter
 • Strategibaserad styrning
 • Styrning mot värde för kund

Dag 4

 • Digitaliseringens påverkan på affärsmodeller och styrning
 • Digitalisering och strategisk förankrad prissättning
 • Digitalisering och förändringsarbete