Ekonomichefsutbildning

En kvalificerad kurs som ger dig fördjupad kompetens i väsentliga delar av verksamhetsstyrning. Kursen riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande yrkesroll. Du kommer att finna nya vägar och nya utmaningar när det gäller utveckling i och av företaget!

4 dagar (25-26/10 + 16-17/11)

Kurstillfällen

25 oktober - 17 november
19 900 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:00
Lärare: Tomas Jansson, Mathias Cöster

Kursinnehåll

 • Att aktivt och medvetet arbeta med företagets styrelse och ägare
 • Att uppmärksamma och hantera risk
 • Att leda medarbetare och sig själv i riktning mot bättre prestationer
 • Att leda och följa upp projekt
 • Aktuell IT-utveckling – speciellt Business Intelligence
 • Lean Management
 • Ekonomifunktionens situation
 • Att arbeta aktivt med balansräkningen
 • Att omstrukturera och utveckla verksamheter med IT-understödd organisationsförändring
 • Ägaransvar och socialt ansvar (CSR)

Detaljerat kursprogram

Programinnehåll

Block 1: 25–26 oktober

Datum: 25-26 oktober

Dag 1

 • Introduktion
 • Aktuella styrfrågor – Tillväxt, Lönsamhet, Risk
 • Fokus: Kassaflöde /rörelsekapital
 • Processer & Mätetal, exemplet Lean

Dag 2

 • Affärsmodeller & ekonomisk styrning (Strategi)
 • Intern styrning och kontroll
 • Projektstyrning
 • Avslutning

Block 2: 16–17 november

Datum: 16-17 november

Dag 3

 • Introduktion
 • Den ekonomiska styrprocessen – problem och möjligheter
 • Att arbeta med ägare och styrelse
 • Finansiell flexibilitet och ekonomisk hållbarhet

Dag 4

 • IT utveckling
 • Förändringsarbete i ekonomifunktionen
 • Kalkylering –pris/investeringskalyl
 • Sammanfattning och avslutning

Lärare

Mathias Cöster

Universitetslektor, vCard Företagsekonomiska institutionen
Mathias är universitetslektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet Campus Gotland och medlem i CASIP – Center for advanced studies of innovative price models. Tillsammans med kollegor vid Uppsala och Linköpings universitet bedriver han genom CASIP forskning om prissättning och särskilt sambandet mellan affärs- och prismodeller.

Tomas Jansson

Karlstads universitet
Tomas Jansson är forskare och lärare vid Karlstads universitet. Han har mångårig erfarenhet som ledare för Ericssons projektskola och som chef och revisor inom Ernst & Young. Tillsammans med Lennart Ljung är han författare till flera läroböcker i projektledning och ledarskap.