Ekonomichefsutbildning

En kvalificerad kurs som ger dig fördjupad kompetens i väsentliga delar av verksamhetsstyrning. Kursen riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande yrkesroll. Du kommer att finna nya vägar och nya utmaningar när det gäller utveckling i och av företaget!

4 dagar (25-26/10 + 16-17/11)

Kurstillfällen

25-26/10 + 16-17/11
19 900 kr
Stockholm
Lärare: Jan Lindvall, Per Magnus Andersson, Tomas Jansson, Isabelle Hammarström, Einar Iveroth, Siv Liedholm, Mathias Cöster, Niklas Vangstad
21-22/3 + 26-27/4
19 900 kr
Stockholm
Lärare: Jan Lindvall, Per Magnus Andersson, Tomas Jansson, Isabelle Hammarström, Einar Iveroth, Siv Liedholm, Mathias Cöster, Niklas Vangstad

Kursinnehåll

 • Att aktivt och medvetet arbeta med företagets styrelse och ägare
 • Att uppmärksamma och hantera risk
 • Att leda medarbetare och sig själv i riktning mot bättre prestationer
 • Att leda och följa upp projekt
 • Aktuell IT-utveckling – speciellt Business Intelligence
 • Lean Management
 • Ekonomifunktionens situation
 • Att arbeta aktivt med balansräkningen
 • Att omstrukturera och utveckla verksamheter med IT-understödd organisationsförändring
 • Ägaransvar och socialt ansvar (CSR)

Detaljerat kursprogram

Programinnehåll

Block 1: 25–26 oktober

Datum: 25-26 oktober

Dag 1

 • Introduktion
 • Aktuella styrfrågor – Tillväxt, Lönsamhet, Risk
 • Fokus: Kassaflöde /rörelsekapital
 • Processer & Mätetal, exemplet Lean

Dag 2

 • Affärsmodeller & ekonomisk styrning (Strategi)
 • Intern styrning och kontroll
 • Projektstyrning
 • Avslutning

Block 2: 16–17 november

Datum: 16-17 november

Dag 3

 • Introduktion
 • Den ekonomiska styrprocessen – problem och möjligheter
 • Att arbeta med ägare och styrelse
 • Finansiell flexibilitet och ekonomisk hållbarhet

Dag 4

 • IT utveckling
 • Förändringsarbete i ekonomifunktionen
 • Kalkylering –pris/investeringskalyl
 • Sammanfattning och avslutning

Block 1: 21-22 mars

Datum: 21-22 mars
Dag 1 Introduktion Aktuella styrfrågor – Tillväxt, Lönsamhet, Risk Fokus: Kassaflöde /rörelsekapital Processer & Mätetal, exemplet Lean text Dag 2 Affärsmodeller & ekonomisk styrning (Strategi) Intern styrning och kontroll Projektstyrning Avslutning

Block 2: 26-27 april

Datum: 26-27 april
Dag 3 Introduktion Den ekonomiska styrprocessen – problem och möjligheter Att arbeta med ägare och styrelse Finansiell flexibilitet och ekonomisk hållbarhet Dag 4 IT utveckling Förändringsarbete i ekonomifunktionen Kalkylering –pris/investeringskalyl Sammanfattning och avslutning

Lärare

Niklas Vangstad

4C Strategies AB

Mathias Cöster

Universitetslektor, vCard Företagsekonomiska institutionen
Mathias är universitetslektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet Campus Gotland och medlem i CASIP – Center for advanced studies of innovative price models. Tillsammans med kollegor vid Uppsala och Linköpings universitet bedriver han genom CASIP forskning om prissättning och särskilt sambandet mellan affärs- och prismodeller.

Siv Liedholm

Verksamhetskonsult, Adando Projekt AB
Siv Liedholm är verksamhetskonsult och arbetar med utveckling av tjänsteorganisationer utifrån ett systemsynsätt (“lean för tjänster”). Siv har ca femton års erfarenhet som konsult och projektledare men har också varvat konsultrollen med linjeroller som ekonomichef och kvalitetschef inom både privat och offentlig sektor. Siv har speciellt fördjupat sig i styrningsfrågan och utvecklingen av mätsystem som omfattar både det strategiska och det operativa perspektivet i syfte att utveckla lärande organisationer.

Einar Iveroth

Forskare/expert, Uppsala universitet
Einar Iveroth är universitetslektor i verksamhetsstyrning vid Uppsala universitet och är därutöver expert och föreläsare inom IT och förändringsarbete. Hans forskning fokuserar främst tvärsnittet mellan IT, förändring och styrning, och resultaten har publicerats i en rad olika internationella vetenskapliga tidskrifter. Annan forskning inkluderar IT-strategier inom sjukvårdsorganisationer, prisstrategier och innovative prismodeller. Einar har tidigare arbetat praktiskt med förändringsfrågor inom både statlig och privat sektor.

Isabelle Hammarström

Rådgivare, PwC

Tomas Jansson

Karlstads universitet
Tomas Jansson är forskare och lärare vid Karlstads universitet. Han har mångårig erfarenhet som ledare för Ericssons projektskola och som chef och revisor inom Ernst & Young. Tillsammans med Lennart Ljung är han författare till flera läroböcker i projektledning och ledarskap.

Per Magnus Andersson

Ekonomie doktor, Lunds Universitet
Per Magnus är ekonomie doktor och verksam vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Per Magnus arbetar som lärare, forskare och konsult inom området ekonomistyrning och har under de senaste åren arbetat med olika projekt för att utveckla nya ekonomistyrningsmodeller i företag och förvaltning.

Jan Lindvall

Docent, Kombinera Information i Uppsala AB
Jan är docent vid Uppsala universitet och har stor erfarenhet av uppdrag och arbeten inom modern ekonomi- och verksamhetsstyrning och är en av FARs huvudlärare sedan många år inom detta område.