Ekonomichefsutbildning

Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? Vår Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning.

Nästa kursomgång: 21–22 mars + 16–17 maj 2019.

Datum 21 mars - 17 maj
Pris 19 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Jan Lindvall, Per Magnus Andersson, Einar Iveroth, Daniel Johansson Stattin, Siv Liedholm, Mathias Cöster, Niklas Vangstad, Björn Persson, Carl-Johan Petri
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen är uppdelad på två tillfällen där varje dag utgår från ett tema. Teoriavsnitt varvas med övningar, gruppdiskussioner och verklighetsbaserade case.

Nästa kursomgång: 21–22 mars + 16–17 maj 2019 (2+2 dagar).

Vi belyser frågor och utmaningar kring verksamhetsstyrning som du som ekonomichef eller controller möter i ditt dagliga arbete. Innehållet utgår från fyra olika teman:

 • Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning
 • Extern påverkan på verksamhetsstyrning
 • Strategi och verksamhetsstyrning
 • Verksamhetsstyrning och digitalisering

Cecilia Z Arnér, ekonomichef:
"Jag har i många år varit lockad av en roll där jag kan påverka och göra skillnad, men inte haft den chansen tidigare. FAR:s Ekonomichefsutbildning kändes rätt eftersom det var stort fokus på verksamhetsstyrning. Jag ville ha nya verktyg för hur jag som ekonom kunde komma med ny input och nya idéer för ledningsgruppen".

Efter kursen kommer du ha ökat din förmåga att:

 • Beskriva samband mellan organisationers mål, strategier och styrsystem
 • Identifiera väsentliga aktiviteter i den ekonomiska styrningen och ge exempel på vilket sätt ekonomer kan bidra till organisationers styrning
 • Ge exempel på hur ägare och styrelse påverkar organisationens styrning och beskriva regelverk för intern kontroll och styrning
 • Beskriva villkor för hållbarhetsrapportering och hur det kan påverka organisationers styrning
 • Ge exempel på villkor för utformning av en kundvärdebaserad styrning
 • Ge exempel på analysmodeller som kan tillämpas för att identifiera effekter av digitalisering i organisationer
 • Beskriva generella villkor för förändringsprocesser och hur digitalisering påverkar dessa

Kursinnehåll

Block 1: mars 2019

Datum: 21-22 mars 2019

Dag 1: Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrningen

 • Introduktion
 • Aktuella styrfrågor
 • Ekonomer och styrning – balansräkning, resultaträkning kassaflöde
 • Mål, strategier och styrsystem

Dag 2: Extern påverkan på verksamhetsstyrningen

 • Intern styrning och kontroll, vägledande principer och attityder
 • Att arbeta med ägare och styrelse
 • Hållbart företagande och hållbarhetsrapportering

Block 2: maj 2019

Datum: 16-17 maj 2019

Dag 3: Strategi och verksamhetsstyrning

 • Den ekonomiska styrprocessen – problem och möjligheter
 • Strategibaserad styrning
 • Styrning mot värde för kund

Dag 4: Verksamhetsstyrning och digitalisering

 • Digitaliseringens påverkan på affärsmodeller och styrning
 • Digitalisering och strategiskt förankrad prissättning
 • Digitalisering och förändringsarbete

Lärare

Huvudansvarig lärare är Mathias Cöster, universitetslektor Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv.

Carl-Johan Petri

Lektor, Linköpings universitet
Lektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) samt Industriell ekonomi (INDEK). Linköpings Universitet.

Björn Persson

Director, Grant Thornton Sweden AB

Niklas Vangstad

4C Strategies AB

Mathias Cöster

Universitetslektor, vCard Företagsekonomiska institutionen
Mathias är universitetslektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet Campus Gotland och medlem i CASIP – Center for advanced studies of innovative price models. Tillsammans med kollegor vid Uppsala och Linköpings universitet bedriver han genom CASIP forskning om prissättning och särskilt sambandet mellan affärs- och prismodeller.

Siv Liedholm

Verksamhetskonsult, Kvadrat Stockholm AB
Siv Liedholm är verksamhetskonsult och arbetar med utveckling av tjänsteorganisationer utifrån ett systemsynsätt (“lean för tjänster”). Siv har ca femton års erfarenhet som konsult och projektledare men har också varvat konsultrollen med linjeroller som ekonomichef och kvalitetschef inom både privat och offentlig sektor. Siv har speciellt fördjupat sig i styrningsfrågan och utvecklingen av mätsystem som omfattar både det strategiska och det operativa perspektivet i syfte att utveckla lärande organisationer.

Daniel Johansson Stattin

Godkänd revisor, PwC

Einar Iveroth

Forskare/expert, Uppsala universitet
Einar Iveroth är universitetslektor i verksamhetsstyrning vid Uppsala universitet och är därutöver expert och föreläsare inom IT och förändringsarbete. Hans forskning fokuserar främst tvärsnittet mellan IT, förändring och styrning, och resultaten har publicerats i en rad olika internationella vetenskapliga tidskrifter. Annan forskning inkluderar IT-strategier inom sjukvårdsorganisationer, prisstrategier och innovative prismodeller. Einar har tidigare arbetat praktiskt med förändringsfrågor inom både statlig och privat sektor.

Per Magnus Andersson

Ekonomie doktor, Lunds Universitet
Per Magnus är ekonomie doktor och verksam vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Per Magnus arbetar som lärare, forskare och konsult inom området ekonomistyrning och har under de senaste åren arbetat med olika projekt för att utveckla nya ekonomistyrningsmodeller i företag och förvaltning.

Jan Lindvall

Docent, Kombinera Information i Uppsala AB
Jan är docent vid Uppsala universitet och har stor erfarenhet av uppdrag och arbeten inom modern ekonomi- och verksamhetsstyrning och är en av FARs huvudlärare sedan många år inom detta område.