Ekonomichefsutbildning

Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? Vår Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning.

 

4 dagar (21–22/3 + 26-27/4)

21-22/3 + 26-27/4
19 900 kr
Stockholm
Lärare: Jan Lindvall, Per Magnus Andersson, Tomas Jansson, Isabelle Hammarström, Einar Iveroth, Siv Liedholm, Mathias Cöster, Niklas Vangstad
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Vi belyser frågor och utmaningar kring verksamhetsstyrning som du som ekonomichef eller controller möter i ditt dagliga arbete. Innehållet utgår från fyra olika teman:

 • Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning
 • Extern påverkan på verksamhetsstyrning
 • Processorienterad verksamhetsstyrning
 • Verksamhetsstyrning och digitalisering

Efter kursen kommer du ha ökat din förmåga att:

 • Beskriva samband mellan organisationers mål, strategier och styrsystem
 • Identifiera väsentliga aktiviteter i den ekonomiska styrningen och ge exempel på vilket sätt ekonomer kan bidra till organisationers styrning
 • Ge exempel på hur ägare och styrelse påverkar organisationens styrning och beskriva regelverk för intern kontroll och styrning
 • Beskriva villkor för hållbarhetsrapportering och hur det kan påverka organisationers styrning
 • Ge exempel på villkor för utformning av en kundvärdebaserad styrning och hur projekt kan utgöra en del av verksamhetsstyrningen
 • Ge exempel på analysmodeller som kan tillämpas för att identifiera effekter av digitalisering i organisationer
 • Beskriva generella villkor för förändringsprocesser och hur digitalisering påverkar dessa

Kursen riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande yrkesroll och har varit verksam i minst ett år.

Kursen är uppdelad på två tillfällen, 2+2 dagar, där varje dag utgår från ett av ovanstående teman. Teoriavsnitt varvas med övningar, gruppdiskussioner och verklighetsbaserade case.

Detaljerat kursprogram (PDF) 

Sagt om kursen

Bra blandning av ämnen som alla hänger ihop. Bra strukturerad kurs.

Johanna Cullin, controller, Statoil Fuel & Retails Sverige AB.

Föreläsarna var mycket kunniga! Bra sammansättning av områden, brett, bra strategisk nivå och aktuellt.

Anette Borneland
ekonomichef, Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning

Kursinnehåll

Block 1: 21-22 mars

Datum: 21-22 mars 2018
Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset

Dag 1: Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrningen

 • Introduktion
 • Aktuella styrfrågor
 • Ekonomer och styrning – balansräkning, resultaträkning kassaflöde
 • Mål, strategier och styrsystem

Dag 2: Extern påverkan på verksamhetsstyrningen

 • Intern styrning och kontroll, vägledande principer och attityder
 • Att arbeta med ägare och styrelse
 • Hållbart företagande och hållbarhetsrapportering

Block 2: 26-27 april

Datum: 26-27 april 2018
Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset

Dag 3: Processorienterad verksamhetsstyrning

 • Den ekonomiska styrprocessen – problem och möjligheter
 • Processer och mätetal
 • Projektstyrning

Dag 4: Verksamhetsstyrning och digitalisering

 • Digitaliseringens påverkan på affärsmodeller och styrning
 • Digitalisering och strategiskt förankrad prissättning
 • Digitalisering och förändringsarbete

Lärare

Huvudansvarig lärare är Mathias Cöster, universitetslektor Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv.

Niklas Vangstad

4C Strategies AB

Mathias Cöster

Universitetslektor, vCard Företagsekonomiska institutionen
Mathias är universitetslektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet Campus Gotland och medlem i CASIP – Center for advanced studies of innovative price models. Tillsammans med kollegor vid Uppsala och Linköpings universitet bedriver han genom CASIP forskning om prissättning och särskilt sambandet mellan affärs- och prismodeller.

Siv Liedholm

Verksamhetskonsult, Kvadrat Stockholm AB
Siv Liedholm är verksamhetskonsult och arbetar med utveckling av tjänsteorganisationer utifrån ett systemsynsätt (“lean för tjänster”). Siv har ca femton års erfarenhet som konsult och projektledare men har också varvat konsultrollen med linjeroller som ekonomichef och kvalitetschef inom både privat och offentlig sektor. Siv har speciellt fördjupat sig i styrningsfrågan och utvecklingen av mätsystem som omfattar både det strategiska och det operativa perspektivet i syfte att utveckla lärande organisationer.

Einar Iveroth

Forskare/expert, Uppsala universitet
Einar Iveroth är universitetslektor i verksamhetsstyrning vid Uppsala universitet och är därutöver expert och föreläsare inom IT och förändringsarbete. Hans forskning fokuserar främst tvärsnittet mellan IT, förändring och styrning, och resultaten har publicerats i en rad olika internationella vetenskapliga tidskrifter. Annan forskning inkluderar IT-strategier inom sjukvårdsorganisationer, prisstrategier och innovative prismodeller. Einar har tidigare arbetat praktiskt med förändringsfrågor inom både statlig och privat sektor.

Isabelle Hammarström

Rådgivare, PwC

Tomas Jansson

Karlstads universitet
Tomas Jansson är forskare och lärare vid Karlstads universitet. Han har mångårig erfarenhet som ledare för Ericssons projektskola och som chef och revisor inom Ernst & Young. Tillsammans med Lennart Ljung är han författare till flera läroböcker i projektledning och ledarskap.

Per Magnus Andersson

Ekonomie doktor, Lunds Universitet
Per Magnus är ekonomie doktor och verksam vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Per Magnus arbetar som lärare, forskare och konsult inom området ekonomistyrning och har under de senaste åren arbetat med olika projekt för att utveckla nya ekonomistyrningsmodeller i företag och förvaltning.

Jan Lindvall

Docent, Kombinera Information i Uppsala AB
Jan är docent vid Uppsala universitet och har stor erfarenhet av uppdrag och arbeten inom modern ekonomi- och verksamhetsstyrning och är en av FARs huvudlärare sedan många år inom detta område.

Ingår i utbildningsplan