Controllern som kommunikatör

För controllern räcker det inte att själv samla in information och data, räkna om dem till relevanta nyckeltal och kommunicera dessa i relation till organisationens strategi. Utmaningen ligger i att få resten av organisationen att förstå och tolka de ekonomiska sambanden, och att därigenom kunna använda organisationens egen ekonomiska förståelse för mer framgångsrikt arbete i organisationen.

Datum 18-19 november
Pris 11 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Matti Skoog, David Loid
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under två dagar går David Loid och Matti Skoog, två av FAR:s mycket uppskattade lärare, igenom hur man som controller och ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning, med stark förankring i en ekonomisk verklighet i syfte att skapa förändring och stärka lönsamhets- och/eller kostnadseffektivitetstänkandet internt.

Utveckling av verksamheten

Vi utgår från deltagarnas problem och utmaningar i den egna verksamheten och arbetar med att lösa dessa, vilket gör att kursen levererar konkret verksamhetsutveckling i form av lösningar och nya arbetsformer.

Ökning av den personliga kompetensen

Du som controller får en djupare kunskap och kompetens om hur människors drivkrafter och tankemönster hänger ihop med den ekonomiska tankeramen.

Samarbetet mellan företagets olika delar ökar – medarbetarnas enskilda och kollektiva kompetensutveckling går hand i hand

Efter kursen kommer du som controller vara mer framgångsrik i att samverka med övriga delar av organisationen och att skapa gemensam världsbild.

Sagt om kursen

Tydliga och pedagogiska kursledare. Relevant problematiserande och bra idéer på hur man kan komma närmare sin målgrupp.

Kursens innehåll var intressant och jag har fått med mig mycket i flera aspekter, både sånt som tydligt går att visa samt indirekta tankemönster.

Kursinnehåll

  • Hur man bygger ekonomisk förståelse och medvetenhet i organisationen
  • Hur hänger medarbetarnas, ledningsgruppens och controllerns/ekonomens världsbild ihop? Hur kan man få dessa att sammanfalla och vidare utvecklas för organisationens bästa?
  • Nya arenor och format för kommunikation
  • Hur skapar man en uppföljning som möjliggör både ett reaktivt och ett proaktivt ledarskap samt en balans mellan dessa
  • Ekonomens roll som en blandning av pedagog, expert och ledare
  • Vikten av sambanden mellan finansiella och icke-finansiella nyckeltal som exempelvis marknadsandelar, vinstmarginal och kvalitet
  • Vikten av ekonomernas förståelse för verksamheten och hur finansiella information kommuniceras i verksamhetstermer
  • Vikten av anpassad ekonomisk kommunikation uppåt- nedåt och horisontellt i organisationen
  • Betydelsen av stödprocesser i ekonomisk styrning ex belöning och intern benchmarking

Lärare

David Loid

Loid Consulting AB
David Loid arbetar med och forskar i management control och förändringsledarskap. Han har en omfattande erfarenhet av att jobba som konsult och utbildare inom kommunikation och organisationsutveckling"

Matti Skoog

Professor, Stockholms universitet
Matti är professor vid Åbo Akademi och docent på Stockholms universitet. Han är specialiserad på styrsystem och styrprocesser och förändring av dessa inom såväl privata som offentliga organisationer och är en av FARs huvudlärare inom controllerutbildningarna.

FAR rekommenderar

Utbildningar

Certifierad controller

27 maj 2020 - 19 mars 2021 Stockholm

Certifierad ekonomichef

18-19 maj Stockholm