Certifierad ekonomichef FAR

Certifierad ekonomichef

Certifiering

FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys, samt ledarskap, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat ekonomichefens alltmer strategiska och mångfacetterade arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar både för ditt företag och dig själv. Utbildningen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din roll som ekonomichef och ledare.

Utbildningsperiod: 23 maj 2018–23 maj 2019

23-24 maj
54 000 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:30
Lärare: Jan Lindvall, Pontus Wadström, Håkan Kullvén, Birgitta Södergren, Tommy Roos, Michael Diné
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Utbildningen Certifierad ekonomichef ger dig en tillämpad förståelse för ekonomichefens olika arbetsområden. Du får ny kunskap i din roll som ekonomichef och ledare och ges också möjlighet att träffa andra ekonomer för att utbyta erfarenheter och diskutera relevanta frågeställningar utifrån din yrkesroll.

Efter utbildningen kommer du att kunna hantera olika aspekter av ekonomichefsrollen så som strategiarbete, ledarskap, IT-förändring och digitalisering. Du kommer att ha en djupare förståelse för:

 • Strategisk analys och operativt beslutsfattande
 • Organisatoriska processer och verkningsfulla kulturer
 • Ekonomichefens bidrag till att skapa en balanserad, uthållig, finansiell hävstång i företaget
 • IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen
 • Värdebaserat ledarskap – synsätt, förhållningssätt och arbetssätt


Programmet Certifierad ekonomichef är anpassat för dig som är yrkesverksam på heltid som ekonomichef eller liknande. Rent praktiskt kommer du att kunna använda dig av den kompetens du hela tiden utvecklar i din dagliga yrkesroll.
Vi rekommenderar att du arbetat som ekonomichef eller liknande under minst 3 år.

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som 2-dagarsseminarier fördelat över ett år. Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 10 heldagar.

Projektarbetena arbetar du med individuellt och i dem tillämpar du inhämtade kunskaper på det egna företaget. Vid varje seminarietillfälle diskuteras sedan projektarbetena i mindre grupper där en person per grupp får möjlighet att presentera sitt case inför helgrupp med efterföljande diskussion och erfarenhetsutbyte kring det aktuella ämnet. Fem seminarietillfällen:

 • 23–24 maj 2018
 • 25–26 september 2018
 • 27–28 november 2018
 • 26–27 mars 2019
 • 22–23 maj 2019

Sagt om kursen

Man får tänka till och går ur sin bubbla och invanda spår, vilket behövs. Det är bra att man får hemuppgifter att applicera på sin egen organisation.

Henning Pedersen
IT Controller, Transportstyrelsen

Innehåll

Block 1 programstart: Strategisk analys och strategiskt/operativt beslutsfattande

Datum: 23-24 maj 2018
Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset
Föreläsare: Pontus Wadström och Håkan Kullvén
 • Strategiska modeller & Strategisk dialog
 • Inköpskalkyler och leverantörsstyrning
 • Intäktsmodeller och service
 • Styrning av tjänster kontra fysiska produkter
 • Service/ tjänster som strategiska frågor. Strategisk kunskapsstyrning
 • Kopplingen strategi och mätningar – hur går det till?

Block 2: Organisatoriska processer och verkningsfulla kulturer

Datum: 25-26 september 2018
Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset
Föreläsare: Birgitta Södergren
 • Kan kulturell styrning, vara effektivare än traditionell ekonomisk styrning?
 • Styrning och ledning av framgångsrika team
 • Ekonomisk styrning inom starkt professionella grupper – är det möjligt?

Block 3: Finansiell/operativ analys och genomförande

Datum: 27-28 november 2018
Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset
Föreläsare: Michael Diné
 • Ekonomichefens bidrag till att skapa en balanserad, uthållig, finansiell hävstång i företaget
 • Kapitalstruktur, finansiering på kort och lång sikt
 • Rörelsekapital

Block 4: IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen och i allmänhet

Datum: 26-27 mars 2019
Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset

Informationsteknik – affärssystem, beslutssystem och molntjänste r– konsekvenser på ekonomiarbetets utformning och betydelse

 • Ledarskap i IT-förändring och digitalisering
 • Ekonomrollens förändring – breda och djupa kompetenskrav
 • Från traditionellt behov av teoretisk kunskap till ett större behov av mjukare färdigheter s.k. soft skills

Block 5: Ledarskap och organisatorisk förändring

Datum: 22-23 maj 2019
Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset
Föreläsare: Tommy Roos
 • Profilanalys – insikt om egna och andras beteenden, drivkrafter och personliga färdigheter
 • Ledarskap och beteenden – hur coachar man olika profiler
 • Värdebaserat ledarskap och värdegrund – synsätt, förhållningssätt och arbetssätt

Avslutning, certifiering samt middag.

Förkunskaper

Vi rekommenderar FAR:s Ekonomichefsutbildning eller motsvarande. Du bör ha varit verksam som ekonomichef eller liknande i cirka tre år.

Lärare

Huvudansvarig lärare är Jan Lindvall, docent vid Uppsala universitet. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv.

Michael Diné

Head of Turnaround & Operational Restructuring Services, Ernst & Young AB

Tommy Roos

Senior Business Developer, Mindset AB

Birgitta Södergren

Associate professor/docent, Ipf - Institutet för Personal- och Företagsutveckling
Birgitta är organisationsforskare och docent på Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala universitet. Hon är specialiserad på förändring och ledarskap i komplexa och kunskapsintensiva organisationer. Birgitta har lång pedagogisk erfarenhet och är en uppskattad föreläsare.

Håkan Kullvén

Lektor och grundutbildningsansvarig, Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala Universitet
Håkan är lektor vid avdelningen för Teknikvetenskaper vid Uppsala Universitet, och utbildar ingenjörsstudenterna där i industriell ekonomi. Han har skrivit läroböcker om ekonomistyrning, om budgetering, och om tjänstekvalitet. Han har ett förflutet som controller och som revisor.

Pontus Wadström

A Real Movement
Pontus arbetar som rådgivare, utbildare, forskare och författare inom strategi och förändring. Hans erfarenhet innefattar arbete som strategi- och managementkonsult och ansvar för strategi- och förändringsfrågor inom såväl globalt noterade koncerner som start-ups. Han är doktorand i Industriell ekonomi vid KTH samt har en Civilekonomexamen och en psykologiexamen från Linköpings Universitet.

Jan Lindvall

Docent
Jan är docent vid Uppsala universitet och har stor erfarenhet av uppdrag och arbeten inom modern ekonomi- och verksamhetsstyrning och är en av FARs huvudlärare sedan många år inom detta område.

Ingår i utbildningsplan