Certifierad ekonomichef FAR

Certifierad ekonomichef

Certifiering

FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys, samt ledarskap, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat ekonomichefens alltmer strategiska och mångfacetterade arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar både för ditt företag och dig själv. Utbildningen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din roll som ekonomichef och ledare.

Nästa kursomgång startar 16–17 maj 2019.

Datum 16-17 maj
Pris 54 000 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Utbildningen Certifierad ekonomichef ger dig en tillämpad förståelse för ekonomichefens olika arbetsområden. Du får ny kunskap i din roll som ekonomichef och ledare och ges också möjlighet att träffa andra ekonomer för att utbyta erfarenheter och diskutera relevanta frågeställningar utifrån din yrkesroll.

Jan Lindvall, huvudlärare Certifierad ekonomichef:
– Utbildningen handlar mycket om att ekonomichefen står inför utmaningar. Det dyker upp nya frågor och ställs nya förväntningar. Mindre ekonomiavdelningar i framtiden ställer större krav på kompetens och nu finns även förväntningar på att ekonomichefen ska in i verksamheten och bli en partner. Därför måste vi vara kompetenta och analytiska.

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som 2-dagarsseminarier fördelat över ett år:

 • 16–17 maj 2019, start
 • 25–26 september 2019
 • 27–28 november 2019
 • Mars 2020
 • Maj 2020, avslutning

Efter utbildningen kommer du att kunna hantera olika aspekter av ekonomichefsrollen så som strategiarbete, ledarskap, IT-förändring och digitalisering. Du kommer att ha en djupare förståelse för:

 • Strategisk analys och operativt beslutsfattande
 • Organisatoriska processer och verkningsfulla kulturer
 • Ekonomichefens bidrag till att skapa en balanserad, uthållig, finansiell hävstång i företaget
 • IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen
 • Värdebaserat ledarskap – synsätt, förhållningssätt och arbetssätt
Video thumbnail
Se filmen
Certifierad ekonomichef


Programmet Certifierad ekonomichef är anpassat för dig som är yrkesverksam på heltid som ekonomichef eller liknande. Rent praktiskt kommer du att kunna använda dig av den kompetens du hela tiden utvecklar i din dagliga yrkesroll.
Vi rekommenderar att du arbetat som ekonomichef eller liknande under minst 3 år.

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som 2-dagarsseminarier fördelat över ett år. Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 10 heldagar.

I projektarbetena arbetar du med individuellt och i dem tillämpar du inhämtade kunskaper på det egna företaget. Vid varje seminarietillfälle diskuteras sedan projektarbetena i mindre grupper där en person per grupp får möjlighet att presentera sitt case inför helgrupp med efterföljande diskussion och erfarenhetsutbyte kring det aktuella ämnet.

Artiklar
Certifierad controller eller certifierad ekonomichef?
Expertens 3 tips till dig som vill bli framtidens ekonom
Cecilia vill vara en ekonomichef som gör skillnad 

Sagt om kursen

Man får tänka till och går ur sin bubbla och invanda spår, vilket behövs. Det är bra att man får hemuppgifter att applicera på sin egen organisation.

Henning Pedersen
IT Controller, Transportstyrelsen

Kursinnehåll

Block 1: 16–17 maj 2019

Strategisk analys och strategiskt/operativt beslutsfattande

 • Strategiska modeller & Strategisk dialog
 • Inköpskalkyler och leverantörsstyrning
 • Intäktsmodeller och service
 • Styrning av tjänster kontra fysiska produkter
 • Service/ tjänster som strategiska frågor. Strategisk kunskapsstyrning
 • Kopplingen strategi och mätningar – hur går det till?

Block 2: 25–26 september 2019

Organisatoriska processer och verkningsfulla kulturer

 • Kan kulturell styrning, vara effektivare än traditionell ekonomisk styrning?
 • Styrning och ledning av framgångsrika team
 • Ekonomisk styrning inom starkt professionella grupper – är det möjligt?

Block 3: 27–28 november 2019

Finansiell/operativ analys och genomförande

 • Ekonomichefens bidrag till att skapa en balanserad, uthållig, finansiell hävstång i företaget
 • Kapitalstruktur, finansiering på kort och lång sikt
 • Rörelsekapital

Block 4: mars 2020

IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen och i allmänhet
Informationsteknik – affärssystem, beslutssystem och molntjänste r– konsekvenser på ekonomiarbetets utformning och betydelse

 • Ledarskap i IT-förändring och digitalisering
 • Ekonomrollens förändring – breda och djupa kompetenskrav
 • Från traditionellt behov av teoretisk kunskap till ett större behov av mjukare färdigheter s.k. soft skills

Block 5: maj 2020

Ledarskap och organisatorisk förändring

 • Profilanalys – insikt om egna och andras beteenden, drivkrafter och personliga färdigheter
 • Ledarskap och beteenden – hur coachar man olika profiler
 • Värdebaserat ledarskap och värdegrund – synsätt, förhållningssätt och arbetssätt

Avslutning, certifiering samt middag.

Vill du veta mer?

Jag vill veta mer om utbildningen

FAR rekommenderar

Utbildningar