Certifierad ekonomichef – 1-årsprogram

FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys, samt ledarskap, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat ekonomichefens alltmer strategiska och mångfacetterade arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar både för ditt företag och dig själv. Utbildningen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din roll som ekonomichef och ledare.

Nästa programstart: våren 2018.

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som 2-dagarsseminarier (fördelat under ett år). Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 10 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Upplägg

Projektarbeten: Projekten bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium.

Pris

54 000 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, litteratur, luncher, kaffe, välkomstmingel vid kursstart samt avslutningsmiddag vid certifieringen.

Sagt om kursen

Man får tänka till och går ur sin bubbla och invanda spår, vilket behövs. Det är bra att man får hemuppgifter att applicera på sin egen organisation.

Henning Pedersen
IT Controller, Transportstyrelsen

Förkunskaper

Vi rekommenderar FARs Ekonomichefsutbildning eller motsvarande. Du bör ha varit verksam som ekonomichef eller liknande i cirka tre år.

Huvudansvarig lärare

Jan Lindvall är huvudansvarig lärare. Under utbildningen medverkar föreläsare från näringsliv, universitet och högskola.