Certifierad ekonomichef FAR

Certifierad ekonomichef

Certifiering

FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys, samt ledarskap, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat ekonomichefens alltmer strategiska och mångfacetterade arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar både för ditt företag och dig själv. Utbildningen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din roll som ekonomichef och ledare.

Nästa kursstart: våren 2019

Nästa start: våren 2019 (datum och pris meddelas senare)
54 000 kr
Stockholm
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Utbildningen Certifierad ekonomichef ger dig en tillämpad förståelse för ekonomichefens olika arbetsområden. Du får ny kunskap i din roll som ekonomichef och ledare och ges också möjlighet att träffa andra ekonomer för att utbyta erfarenheter och diskutera relevanta frågeställningar utifrån din yrkesroll.

kursstart Certifierad ekonomichef

23 maj 2018 startade vi årets kurs. Kursansvarig är Jan Lindvall, docent Uppsala universitet, som har sällskap av Pontus Wadström, A Real Movement (t.v.)

Efter utbildningen kommer du att kunna hantera olika aspekter av ekonomichefsrollen så som strategiarbete, ledarskap, IT-förändring och digitalisering. Du kommer att ha en djupare förståelse för:

  • Strategisk analys och operativt beslutsfattande
  • Organisatoriska processer och verkningsfulla kulturer
  • Ekonomichefens bidrag till att skapa en balanserad, uthållig, finansiell hävstång i företaget
  • IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen
  • Värdebaserat ledarskap – synsätt, förhållningssätt och arbetssätt


Programmet Certifierad ekonomichef är anpassat för dig som är yrkesverksam på heltid som ekonomichef eller liknande. Rent praktiskt kommer du att kunna använda dig av den kompetens du hela tiden utvecklar i din dagliga yrkesroll.
Vi rekommenderar att du arbetat som ekonomichef eller liknande under minst 3 år.

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som 2-dagarsseminarier fördelat över ett år. Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 10 heldagar.

Projektarbetena arbetar du med individuellt och i dem tillämpar du inhämtade kunskaper på det egna företaget. Vid varje seminarietillfälle diskuteras sedan projektarbetena i mindre grupper där en person per grupp får möjlighet att presentera sitt case inför helgrupp med efterföljande diskussion och erfarenhetsutbyte kring det aktuella ämnet.

Vi har nu startat årets kurs och deltagarna ses under fem seminarietillfällen:

  • 23–24 maj 2018
  • 25–26 september 2018
  • 27–28 november 2018
  • 26–27 mars 2019
  • 22–23 maj 2019

Sagt om kursen

Man får tänka till och går ur sin bubbla och invanda spår, vilket behövs. Det är bra att man får hemuppgifter att applicera på sin egen organisation.

Henning Pedersen
IT Controller, Transportstyrelsen

Förkunskaper

Vi rekommenderar FAR:s Ekonomichefsutbildning eller motsvarande. Du bör ha varit verksam som ekonomichef eller liknande i cirka tre år.

Vill du veta mer?

Jag vill veta mer om utbildningen