Certifierad ekonomichef – 1-årsprogram

Certifiering

FARs certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys, samt ledarskap, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat ekonomichefens alltmer strategiska och mångfacetterade arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar både för ditt företag och dig själv. Utbildningen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din roll som ekonomichef och ledare.

Nästa start: 13–14 september 2017

Kurstillfällen

13-14 september
54 000 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:30

Kursbeskrivning

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som 2-dagarsseminarier (fördelat under ett år). Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 10 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Upplägg

Projektarbeten: Projekten bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium.

Pris

54 000 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, litteratur, luncher, kaffe, välkomstmingel vid kursstart samt avslutningsmiddag vid certifieringen.

Sagt om kursen

Man får tänka till och går ur sin bubbla och invanda spår, vilket behövs. Det är bra att man får hemuppgifter att applicera på sin egen organisation.

Henning Pedersen
IT Controller, Transportstyrelsen

Programinnehåll och datum

Block 1 programstart: Strategisk analys och strategiskt/operativt beslutsfattande

Datum: 13-14 september
Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset
Föreläsare: Pontus Wadström
 • Strategiska modeller  och strategisk dialog 
 • Inköpskalkyler och leverantörsstyrning
 • Intäktsmodeller och service
 • Styrning av tjänster kontra fysiska produkter

Block 2: Organisatoriska processer och verkningsfulla kulturer

Datum: 29-30 november
Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset
Föreläsare: Birgitta Södergren

Kan kulturell styrning, vara effektivare än traditionell ekonomisk styrning?

 • Styrning och ledning av framgångsrika team
 • Ekonomisk styrning inom starkt professionella grupper – är det möjligt?
 • Att styra för samordning – gemensam syn i företaget

Block 3: Finansiell/operativ analys och genomförande

Datum: 21-22 mars
Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset

Ekonomichefens bidrag till att skapa en balanserad, uthållig, finansiell hävstång i företaget

 • Kapitalstruktur, finansiering på kort och lång sikt
 • Rörelsekapital
 • Hur kapitalmarknadens aktörer analyserar företagets finansiella situation?

Block 4: IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen och i allmänhet

Datum: 30-31 maj
Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset

Informationsteknik – affärssystem, beslutssystem och molntjänster – konsekvenser på ekonomiarbetets utformning och betydelse

 • Ledarskap i IT-förändring och digitalisering
 • Ekonomrollens förändring – breda och djupa kompetenskrav.
 • Från traditionellt behov av teoretisk kunskap till ett större behov av mjukare färdigheter s.k. soft skills

Block 5: Ledarskap och organisatorisk förändring

Datum: 27-28 september
Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset

Profilanalys – insikt om egna och andras beteenden, drivkrafter och personliga färdigheter

 • Ledarskap och beteenden – hur coachar man olika profiler
 • Värdebaserat ledarskap och värdegrund – synsätt, förhållningssätt och arbetssätt

Avslutning, certifiering och middag

Förkunskaper

Vi rekommenderar FARs Ekonomichefsutbildning eller motsvarande. Du bör ha varit verksam som ekonomichef eller liknande i cirka tre år.

Huvudansvarig lärare

Jan Lindvall är huvudansvarig lärare. Under utbildningen medverkar föreläsare från näringsliv, universitet och högskola.