Byte från enskild firma till aktiebolag

Vid ombildning från enskild firma till aktiebolag bli en rad frågor aktuella. Främst är skattekonsekvenserna intressanta. En ombildning genomförd på felaktigt sätt kan medföra onödiga skattekonsekvenser. En utredning har lagts om förändrade regler i syfte att underlätta övergången från enskild firma till aktiebolag. I dagsläget vet vi dock inte när proposition kommer att läggas och ej heller när ev. nya regler ska börja gälla.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

För att kunna vara en god rådgivare till dina kunder är det viktigt att du kan lösa de frågor som blir aktuellla vid ombildning från enskild firma till aktiebolag. Främst är skattekonsekvenserna intressanta men även andra närliggande frågor blir aktuella.

Vi går igenom ombildning av enskild firma till aktiebolag enligt nuvarande regler. I den mån nya regler är föreslagna och kan tänkas leda till lagstiftning beaktar vi även dessa. Efter genomgången ska du kunna hantera de skattemässiga frågorna som uppkommer vid bytet av företagsform.

Kursinnehåll

 • Enskild firma eller aktiebolag; eller kanske både och?
 • När, hur och på vilket sätt ska bytet ske
 • Prissättning vid inkråmsöverlåtelse av tillgångar
 • Uttagsbeskattning
 • Obeskattade reserver
  – vad händer med periodiseringsfonden, räntefördelningen och 
  expansfonsfonden vid bytet
 • Låneförbudet
 • Vilka avtal måste upprättas
 • Checklista och tidplan
 • Praktikexempel
 • Ev. nya regler