Bokslutsredovisning III – fördjupning och årsredovisning

En teoretisk och praktisk fördjupningskurs där du får en genomgång av god redovisningssed, specifika frågeställningar om intäkter, skatter, avsättningar och pensioner. 

Kurstillfällen

16-18 oktober
13 900 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Finansiell rapportering enlig K3 och K2 - Eva Törning och Caisa Drefeldt (ISBN 9789144088679)
 • Miniräknare
Lärare: Conny Lysér, Maria Albanese
6-8 november
13 900 kr
Göteborg
Kurslokal
Hotel Riverton
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Finansiell rapportering enlig K3 och K2 - Eva Törning och Caisa Drefeldt (ISBN 9789144088679)
 • Miniräknare
Lärare: Conny Lysér, Jörgen Nilsson

Kursbeskrivning

Fokus ligger på upprättande av årsredovisning enligt K3. Kursen behandlar utformning av årsredovisning i ett större företag samt fördjupningsavsnitt för vissa områden inom huvudregelverket. För varje avsnitt ges exempel på tillämpning för både mindre och större företag. Målsättningen är att du ska kunna upprätta en årsredovisning för ett aktiebolag enligt K3 samt känna till väsentliga skillnader mellan K2 och K3.

Kursinnehåll

 • Effektiv bokslutsprocess och koppling till årsredovisningsarbete
 • Aktiebolagens inkomstskatt
 • Genomgång av Årsredovisningslagen och tillämpliga regelverk
 • Intäkter med fördjupning inom successiv vinstavräkning
 • Avsättningar såsom pensioner och uppskjuten skatt
 • Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
 • Praktikfall i form av upprättande av årsredovisning enligt K3
 • Utrymme ges till diskussioner och övningsuppgifter under kursens olika avsnitt

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du har god erfarenhet av löpande bokföring, avstämningar och bokslutsarbete, minst motsvarande Bokslutsredovisning II.

Lärare

Maria Albanese

Redovisningsspecialist, KPMG AB

Conny Lysér

Auktoriserad revisor, KPMG AB
Conny är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist vid KPMG i Göteborg. Han har mångårig erfarenhet av klientutbildning och undervisar även internt hos KPMG.

Jörgen Nilsson

Auktoriserad revisor, KPMG AB
Jörgen är auktoriserad revisor vid KPMG i Göteborg. Han arbetar med både redovisning och revision för medelstora företag. Jörgen har undervisat som lärare hos FAR Akademi i över 5 år.