Bokslut II – årsbokslut

Kursen ger dig en genomgång av lagregler och god redovisningssed för bokslut, värdering och klassificering av tillgångar och skulder, samt beräkning av bokslutsdispositioner och inkomstskatt.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 1000 kr rabatt på kurspriset.
Datum 18-20 februari
Pris 13 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Pia Abramsson, Agneta Törnkvist
Datum 25-27 mars
Pris 13 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Pia Abramsson, Alexandra Mann
Datum 8-10 april
Pris 13 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 00:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under kursen varvas föreläsningar med övningsuppgifter. Målsättningen är att du självständigt ska kunna färdigställa ett bokslut för året med korrekta värderingar och klassificeringar, vara väl förtrogen med bokslutsprocessen och de värderingsregler som gäller för vanligt förekommande resultat- och balansposter i mindre företag.

Efter utbildningen ska du kunna färdigställa resultat- och balansräkningen inför upprättande av årsredovisning.

Sagt om kursen

Repetition av gamla kunskaper + givande diskussioner i grupp. Mycket bra upplägg!   

Erika Johansson
Ekonomichef, Elvenite AB

Jag tycker att kursen har varit mycket givande och att den har givit mig kunskaperna som har bidragit till bättre förståelse inför den löpande bokföringen också. Det har gett mig en bättre inblick i hur man knyter ihop allt.

Anna Wernerson
Redovisningskonsult, Kårev Redovisning AB

Kursinnehåll

 • Bokslutets planering och genomförande
 • Årsredovisningslagen, god redovisningssed för icke-noterade företag, klassificerings- och värderingsfrågor
 • BFNs normering för K2- och K3-aktiebolag
 • Genomgång av värderings- och klassificeringsprinciper för specifika bokslutsposter för året
 • Analys och rimlighetsbedömning av resultaträkningen
 • Principer för intäktsredovisning och pågående arbeten (ej successiv vinstavräkning)
 • Beräkning av bokslutsdispositioner såsom avskrivningar över plan och periodiseringsfond
 • Aktiebolagets skatteberäkning
 • Praktiska övningar på beräkningar av bokslutsposter såsom inkurans i varulager, sociala avgifter, särskild löneskatt på pensionskostnader och semesterlöneskulder

Kursen avslutas med ett praktikfall i färdigställande av ett bokslut för året.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper i redovisning, teoretiska och praktiska (minst motsvarande kursen Bokslut I). Erfarenhet av löpande bokföring är en förutsättning, men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.

Lärare

Agneta Törnkvist

Redovisningskonsult, Aspia

Pia Abramsson

Auktoriserad redovisningskonsult, Abrekon AB
Pia är auktoriserad redovisningskonsult och driver företaget Abrekon AB i Mölndal. Hon har över 20 års erfarenhet av redovisning och revision i ägarledda aktiebolag, samt har anlitats som lärare i bokslutsredovisning i över 10 års tid.

Alexandra Mann

Auktoriserad revisor, KPMG AB
Alexandra är auktoriserad revisor vid KPMG i Göteborg. Alexandra har över 15 års erfarenhet inom revision och arbetar idag främst med stora bolag men även en del mindre. Alexandra har sedan några år varit lärare hos FAR.

Fortsättningskurs

Kursen Bokslut III – fördjupning och årsredovisningt, är en lämplig fortsättningskurs, som innehåller bl. a. god redovisningssed, specifika frågeställningar om intäkter, skatter, avsättningar, pensioner och upprättande av årsredovisning.