Bokslut II – årsbokslut

Kursen ger dig en genomgång av lagregler och god redovisningssed för bokslut, värdering och klassificering av tillgångar och skulder, samt beräkning av bokslutsdispositioner och inkomstskatt.

Datum Intresseanmälan för onlinekurs
Pris 13 700 kr
Platser kvar Ja
Intresseanmälan

Vi jobbar med att ta fram datum till onlinekursen. Lämna dina kontaktuppgifer i en intresseanmälan så hör vi av oss när vi har allt på plats. 

Intresseamälan är inte bindande.

Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Datum 21-23 september
Pris 13 700 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Näringslivets Hus
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Pia Abramsson, Alexandra Mann
Datum 12-14 oktober
Pris 13 700 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Göteborg
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Alexandra Mann, Jörgen Nilsson
Datum 9-11 november
Pris 13 700 kr
Ort Malmö
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Pia Abramsson, Alexandra Mann
Datum 23-25 november
Pris 13 700 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Kurslokal
Scandic Crown
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Pia Abramsson, Malin Rengstedt
Datum 30 november - 2 december
Pris 13 700 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
TCO huset Coor konferens
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Lärare: Jörgen Nilsson, Agneta Törnkvist
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

 

Är du intresserad av att gå kursen online?
För oss är det viktigt att alla som vill fortsätta att lära sig nytt har möjlighet att göra det, även i dessa tider. Skicka gärna in en intresseanmälan (se ovan), vi hör av oss när vi har datum klart. Intresseanmälan är inte bindande.

Vid kursanmälan har du alltid möjlighet att avboka din plats helt utan kostnad 4 veckor innan kursstart. Se FAR:s allmänna villkor

Under kursen varvas föreläsningar med övningsuppgifter. Kursen avslutas med ett praktikfall i färdigställande av ett bokslut för året.

Målsättningen är att du självständigt ska kunna färdigställa ett bokslut för året med korrekta värderingar och klassificeringar, vara väl förtrogen med bokslutsprocessen och de värderingsregler som gäller för vanligt förekommande resultat- och balansposter i mindre företag.

Efter utbildningen ska du kunna färdigställa resultat- och balansräkningen inför upprättande av årsredovisning.

Kursinnehåll

 • Bokslutets planering och genomförande
 • Årsredovisningslagen, god redovisningssed för icke-noterade företag, klassificerings- och värderingsfrågor
 • BFNs normering för K2- och K3-aktiebolag
 • Genomgång av värderings- och klassificeringsprinciper för specifika bokslutsposter för året
 • Analys och rimlighetsbedömning av resultaträkningen
 • Principer för intäktsredovisning och pågående arbeten (ej successiv vinstavräkning)
 • Beräkning av bokslutsdispositioner såsom avskrivningar över plan och periodiseringsfond
 • Aktiebolagets skatteberäkning
 • Praktiska övningar på beräkningar av bokslutsposter såsom inkurans i varulager, sociala avgifter, särskild löneskatt på pensionskostnader och semesterlöneskulder

Sagt om kursen

Repetition av gamla kunskaper + givande diskussioner i grupp. Mycket bra upplägg!

Erika Johansson
Ekonomichef, Elvenite AB

Jag tycker att kursen har varit mycket givande och att den har givit mig kunskaperna som har bidragit till bättre förståelse inför den löpande bokföringen också. Det har gett mig en bättre inblick i hur man knyter ihop allt.

Anna Wernerson
Redovisningskonsult, Kårev Redovisning AB

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper i redovisning, teoretiska och praktiska (minst motsvarande kursen Bokslut I). Erfarenhet av löpande bokföring är en förutsättning, men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.

Lärare

Alexandra Mann

Auktoriserad revisor, KPMG AB
Alexandra är auktoriserad revisor vid KPMG i Göteborg. Alexandra har över 15 års erfarenhet inom revision och arbetar idag främst med stora bolag men även en del mindre. Alexandra har sedan några år varit lärare hos FAR.

Pia Abramsson

Auktoriserad redovisningskonsult, Abrekon AB
Pia är auktoriserad redovisningskonsult och driver företaget Abrekon AB i Mölndal. Hon har över 20 års erfarenhet av redovisning och revision i ägarledda aktiebolag, samt har anlitats som lärare i bokslutsredovisning i över 10 års tid.

Jörgen Nilsson

Auktoriserad revisor, KPMG AB
Jörgen är auktoriserad revisor vid KPMG i Göteborg. Han arbetar med både redovisning och revision för medelstora företag. Jörgen har undervisat som lärare hos FAR i över 5 år.

Malin Rengstedt

Revisor, KPMG AB

Agneta Törnkvist

Auktoriserad redovisningskonsult, Ekonomteamet Agneta AB

Fortsättningskurs

Kursen Bokslut III – fördjupning och årsredovisning, är en lämplig fortsättningskurs, som innehåller bl. a. god redovisningssed, specifika frågeställningar om intäkter, skatter, avsättningar, pensioner och upprättande av årsredovisning.