Bokslut II – årsbokslut

Kursen ger dig en genomgång av lagregler och god redovisningssed för bokslut, värdering och klassificering av tillgångar och skulder, samt beräkning av bokslutsdispositioner och inkomstskatt.

Datum 17-19 februari
Pris 13 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Datum 23-25 mars
Pris 13 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Datum 20-22 april
Pris 13 500 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Kurslokal
Centralt i Göteborg
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under kursen varvas föreläsningar med övningsuppgifter. Kursen avslutas med ett praktikfall i färdigställande av ett bokslut för året.

Målsättningen är att du självständigt ska kunna färdigställa ett bokslut för året med korrekta värderingar och klassificeringar, vara väl förtrogen med bokslutsprocessen och de värderingsregler som gäller för vanligt förekommande resultat- och balansposter i mindre företag.

Efter utbildningen ska du kunna färdigställa resultat- och balansräkningen inför upprättande av årsredovisning.

Kursinnehåll

 • Bokslutets planering och genomförande
 • Årsredovisningslagen, god redovisningssed för icke-noterade företag, klassificerings- och värderingsfrågor
 • BFNs normering för K2- och K3-aktiebolag
 • Genomgång av värderings- och klassificeringsprinciper för specifika bokslutsposter för året
 • Analys och rimlighetsbedömning av resultaträkningen
 • Principer för intäktsredovisning och pågående arbeten (ej successiv vinstavräkning)
 • Beräkning av bokslutsdispositioner såsom avskrivningar över plan och periodiseringsfond
 • Aktiebolagets skatteberäkning
 • Praktiska övningar på beräkningar av bokslutsposter såsom inkurans i varulager, sociala avgifter, särskild löneskatt på pensionskostnader och semesterlöneskulder

Sagt om kursen

Repetition av gamla kunskaper + givande diskussioner i grupp. Mycket bra upplägg!

Erika Johansson
Ekonomichef, Elvenite AB

Jag tycker att kursen har varit mycket givande och att den har givit mig kunskaperna som har bidragit till bättre förståelse inför den löpande bokföringen också. Det har gett mig en bättre inblick i hur man knyter ihop allt.

Anna Wernerson
Redovisningskonsult, Kårev Redovisning AB

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper i redovisning, teoretiska och praktiska (minst motsvarande kursen Bokslut I). Erfarenhet av löpande bokföring är en förutsättning, men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.

Fortsättningskurs

Kursen Bokslut III – fördjupning och årsredovisning, är en lämplig fortsättningskurs, som innehåller bl. a. god redovisningssed, specifika frågeställningar om intäkter, skatter, avsättningar, pensioner och upprättande av årsredovisning.