Beskattningsrätt – 15 hp

Kursen ger dig en översikt om hur skattesystemet är uppbyggt. Du lär dig att identifiera och hantera centrala inkomst- och mervärdesskatterättsliga problem. Du får också en orientering i internationell skatterätt inklusive EU-skatterätt, skatteförfarande och sanktioner.

 

Kursen kräver minst 15 deltagare för att genomföras.

Datum 26 augusti - 22 oktober
Pris 29 900 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Central Hotel
Tid: 10:00 - 17:00
Lärare: Jan Bjuvberg, Eleonor Kristoffersson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Föreläsningar, självstudier och hemtenta

Kursen är indelad i tre block (3 x 2 dagar). Undervisningen sker i form av föreläsningar och lösning av seminarieuppgifter. Sex dagars lärarledda seminarier (36 timmar), självstudier och hemtentor (ca 40–50 timmar).

Blockdatum 

 • 26–27 augusti
 • 23–24 september
 • 21–22 oktober

Examination

Godkända prestationer under kursen i form av aktivt deltagande i undervisningen liksom författande av en rättsutredning på skatterättens område betygssätts med betyget G eller VG och ger 15 högskolepoäng. Kursen arrangeras i samarbete med Örebro universitet och är en komprimerad form av universitetsutbildningen.

Här hämtar du litteraturförteckning och läsanvisningar. Du har också tillgång till en övningsbok med facit som kan användas dels mellan kurstillfällena för självstudier, dels i undervisningen.

Kursen är godkänd av Revisorsinspektionen.

Sagt om kursen

Jag har fått mer kunskap och förståelse för beskattningen.

Malin Lundvik, redovisningskonsult, Sörmlandsgruppen Revision

Kursinnehåll

 • Skatteystemets byggstenar och rättskällor
 • De tre inkomstslagen inkomst av näringsverksamhet, kapital och tjänst
 • Periodiserings. och värderingsfrågor
 • Koncernbeskattning
 • Fåmansföretagarbeskattning
 • Enskild näringsverksamhet och handelsbolag
 • Internationell skatterätt inklusive EU-skatterätt
 • Moms

Kursen kräver minst 15 deltagare för att genomföras.

Blockdatum

Block I 2019

Datum: 26-27 augusti 2019
Föreläsare: Eleonor Kristoffersson

Dag 1: kl. 10.00–17.00
Dag 2: kl. 9.00–16.00

Avsnitt ett handlar om skatterättens grunder, samt om inkomstslagen tjänst och kapital. Vi studerar olika typer av skatter och skatterättsliga principer. Vi går igenom skattskyldighet, skatteplikt och avdragsrätt i tjänst och kapital, och gör kapitalvinstberäkningar. Vi lär oss också grunderna för svensk internationell skatterätt. 

Block II 2019

Datum: 23-24 september 2019
Föreläsare: Jan Bjuvberg

Dag 1: kl. 10.0017.00 
Dag 2: kl. 9.0016.00

Avsnitt två behandlar i huvudsak beskattningen av företag som bedriver näringsverksamhet. Vi kommer att behandlar regler om vad företaget ska beskattas för och när beskattning ska ske. Vi kommer också att behandla frågor som rör beskattning av ägare till s.k. fåmansföretag, d.v.s. i huvudsak företag som ägs av ett fåtal personer. Utöver det behandlas principen om dubbelbeskattning av aktiebolag och s.k. underprisöverlåtelser. 

Block III 2019

Datum: 21-22 oktober 2019
Föreläsare: Eleonor Kristoffersson

Dag 1: kl. 10.0017.00
Dag 2: kl. 9.0016.00

Avsnitt tre handlar om omstruktureringar av företag, moms och skatteprocess. Av omstruktureringarna behandlas underprisöverlåtelser mest ingående, medan övriga omstruktureringsformer såsom fusion, fission och verksamhetsavyttring diskuteras mer översiktligt. Vi går igenom momsens struktur, och behandlar skattskyldighet och avdragsrätt mer ingående. Skatteprocessen avser en översiktlig genomgång av olika förfaranderegler och sanktioner på skatteområdet

Förkunskaper

För att lättare kunna ta till sig av utbildningen bör du ha gått juridisk översiktskurs.

Lärare

Eleonor Kristoffersson

Professor i skatterätt, Örebro universitet

Jan Bjuvberg

Uppsala universitet

Frågor och svar om kursen

När och hur skriver jag tenta?

Du får en hemtenta efter varje blockavslut (totalt tre tentor) och du har två veckor på dig att lämna svaren.

Hur betygsätts utbildningen?

Du kan få betyget VG, G eller U. För att få VG på hela utbildningen krävs minst två tentor med betyget VG och en G.  Vid underkänt får du tenta om.

Behöver jag köpa någon litteratur till utbildningen?

Ja, en litteraturlista finns som pdf på kurssidan. Listan mejlas till anmälda kursdeltagare ett par veckor innan kursstart och då kan den vara något uppdaterad.

Här hittar du fler frågor och svar