Beskattningsrätt – 15 hp

Kursen ger dig en översikt om hur skattesystemet är uppbyggt. Du lär dig att identifiera och hantera centrala inkomst- och mervärdesskatterättsliga problem. Du får också en orientering i internationell skatterätt inklusive EU-skatterätt, skatteförfarande och sanktioner.

 

Kursen kräver minst 15 deltagare för att genomföras.

Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Föreläsningar, självstudier och hemtenta

Kursen är indelad i tre block (3 x 2 dagar). Undervisningen sker i form av föreläsningar och lösning av seminarieuppgifter. Sex dagars lärarledda seminarier (36 timmar), självstudier och hemtentor (ca 40–50 timmar).

Examination

Godkända prestationer under kursen i form av aktivt deltagande i undervisningen liksom författande av en rättsutredning på skatterättens område betygssätts med betyget G eller VG och ger 15 högskolepoäng. Kursen arrangeras i samarbete med Örebro universitet och är en komprimerad form av universitetsutbildningen.

Här hämtar du litteraturförteckning och läsanvisningar. Du har också tillgång till en övningsbok med facit som kan användas dels mellan kurstillfällena för självstudier, dels i undervisningen.

Kursen är godkänd av Revisorsinspektionen.

Sagt om kursen

Jag har fått mer kunskap och förståelse för beskattningen.

Malin Lundvik, redovisningskonsult, Sörmlandsgruppen Revision

Kursinnehåll

  • Skatteystemets byggstenar och rättskällor
  • De tre inkomstslagen inkomst av näringsverksamhet, kapital och tjänst
  • Periodiserings. och värderingsfrågor
  • Koncernbeskattning
  • Fåmansföretagarbeskattning
  • Enskild näringsverksamhet och handelsbolag
  • Internationell skatterätt inklusive EU-skatterätt
  • Moms

Kursen kräver minst 15 deltagare för att genomföras.

Förkunskaper

För att lättare kunna ta till sig av utbildningen bör du ha gått juridisk översiktskurs.

Frågor och svar om kursen

När och hur skriver jag tenta?

Du får en hemtenta efter varje blockavslut (totalt tre tentor) och du har två veckor på dig att lämna svaren.

Hur betygsätts utbildningen?

Du kan få betyget VG, G eller U. För att få VG på hela utbildningen krävs minst två tentor med betyget VG och en G.  Vid underkänt får du tenta om.

Behöver jag köpa någon litteratur till utbildningen?

Ja, en litteraturlista finns som pdf på kurssidan. Listan mejlas till anmälda kursdeltagare ett par veckor innan kursstart och då kan den vara något uppdaterad.

Här hittar du fler frågor och svar