Fyra kurser i rådgivning för redovisningskonsulten

Digitaliseringen och automatiseringen förändrar branschen, ny teknik och nya system, nya prismodeller och aktörer förändrar spelplanen. Det innebär möjligheter för byråerna att fånga upp nya behov och affärsmodeller.

Redan år 2013 när FAR tog fram den första framtidsstudien – Framtidens rådgivning, redovisning och revision – en resa mot 2025 har vi arbetet med kompetensfrågan. Hur ska branschen ställa om? 

Fyra kvalificerade kurser

I takt med ökad efterfrågan från byråernas kunder, utökar vi nu kursutbudet inom rådgivning:

  1. Konsulten som personlig tränare i ekonomiska frågor
  2. Coachande affärsrådgivare
  3. Värdeskapande rapportering för redovisningskonsulter
  4. Värdeskapande skatterådgivning

Kurserna inom rådgivning har vi tagit fram för att du med större säkerhet ska kunna erbjuda dina kunder kvalificerad rådgivning, och även kunna ta betalt för dessa nya tjänster.

 
Stockholm 15 oktober - 5 december

Konsulten som personlig tränare i ekonomiska frågor

 
Stockholm

Coachande affärsrådgivare

 
Göteborg 16 oktober
Fler datum tillgängliga

Värdeskapande rapportering för redovisningskonsulter