IFRS – tillägg

Tilläggsmodul till FAR Online Ekonomi och Revision

60 kr/mån

Med tillägget hittar du regler som är relevanta för redovisning i IFRS-företag (K4 enligt BFNs terminologi).