Värdepappersvolymen 2017/2018

Regelsamlingen för värdepapper med fokus på fonder och aktier. Nu med MiFID II, MiFIR och den nya regleringen av marknadsmissbruk.

Utkommer i september. Förbeställ gärna.
Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
660 kr

Om Värdepappersvolymen

Värdepappersvolymen samlar EU-rätt, lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter och självregleringen för värdepappersföretag och kreditinstitut. Reglerna är indelade i ämnesområden. Det går även att snabbt slå upp enskilda lagar och direktiv m.m. med hjälp av den inledande lagförteckningen eller genom sökorden sist i boken.

Nyheter

 • Ny penningtvättsreglering, däribland en ny penningtvättslag och en ny lag och förordning om registrering av verkliga huvudmän.
 • Nya MiFID 2 och MiFIR ska tillämpas från den 3 januari 2018.
 • EUs förordning om faktablad för Priip-produkter ska tillämpas från den 1 januari 2018. Även en ny lag om kompletterande bestämmelser till EUs förordning har tillkommit.
 • Fondbolagens förening har kommit med en ny vägledning om rapportering av fondhändelser.
 • Svenska Fondhandlareföreningen har Uppdaterat de allmänna villkoren för handel med finansiella instrument utifrån MiFID 2.

Innehåll

 • Värdepappersmarknaden
 • Fonder & förvaltare
 • Aktiebolag
 • Handel & kontoföring
 • Kapitalkrav
 • Etik & brott
 • Konsument
 • Redovisning och rapportering
 • Svenska Fondhandlareföreningen
 • SwedSec
 • Fondbolagens förening
 • Euroclear
 • Sökord
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

Värdepappersvolymen riktar sig till värdepappers- och fondföretag. Den innehåller regler för företagsledning, ekonomi-, kapitaltäcknings- och compliance-avdelningar, och passar naturligtvis även för rådgivare till dessa, som affärsjurister och revisorer.

Fakta

 • ISBN: 978-91-87387-95-1
 • Utgiven: 2017-09
 • Sidantal: 2279
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja
 • Nästa utgåva: 2018-09

Relaterade böcker