Upphandlingsvolymen 2018

Upphandlingsvolymen är regelsamlingen som samlar lagstiftningen på upphandlingsområdet. 

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
575 kr

Om Upphandlingsvolymen

Upphandlingsvolymen innehåller de svenska författningarna och EU-direktiven på området. Boken rymmer allt från LOU, tröskelvärden och EU-direktiv till avtalslagen och brottsbestämmelser. Den är indelad i praktiska flikar och innehåller ett sökordsregister som gör att du lätt hittar det du söker.

Nyheter i denna upplaga

Nytt för denna upplaga är bestämmelser om arbetsrättsliga villkor. De villkor som ska ställas är att leverantören minst ska uppfylla den lägsta nivå som följer av kollektivavtal. De nya reglerna ska endast tillämpas på direktivstyrda upphandlingar, därmed undantas cirka två tredjedelar av alla upphandlingar från reglerna.

Därtill har tröskelvärdena som avgör vilka regler en upphandling ska följa höjts och det har även kommit en ny förvaltningslag och en ny kommunallag där bl.a. jävsfrågor i upphandling är reglerat.

Innehåll

 • Lagen om offentlig upphandling, LOU  
 • Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF
 • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS  
 • Lagen om upphandling av koncessioner, LUK  
 • Lagen om valfrihet, LOV  
 • Övriga författningar  
 • EU-direktiv  
 • Sökord
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

Boken lämpar sig för offentlig sektor och företag, samt deras rådgivare, som söker upphandlingskontrakt. Upphandlingsvolymen riktar sig även till revisorer, rådgivare och affärsjurister som arbetar i eller med större företag.

Fakta

 • ISBN: 978-91-88735-05-8
 • Utgiven: 2018-03
 • Sidantal: 655
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja