Revisionshandboken – vägledning vid revision av mindre företag

I Revisionshandboken kan du följa ett revisionsuppdrag, dels teoretiskt, dels genom ett praktiskt exempel. För varje steg får du också hänvisningar till ISA och var respektive moment finns reglerat. 

Skickas inom 1‑2 vardagar
500 kr

Om Revisionshandboken

Från 2011 har ISA tillämpats fullt ut i Sverige. Revisionshandboken beskriver på ett kortfattat sätt vad som krävs för att utföra revision av ett mindre företag utifrån ISA. Boken är en tolkning av kraven som ställs på mindre företag och beskriver en tänkt revisionsprocess i ett sådant företag. Revisionshandboken innehåller även hjälp i form av dokumentationsexempel, vägledning vid val av granskningsmetod och hur omfattande granskning det är som behövs för att hantera bedömda risker.

Läs förord & innehållsförteckning

För vem

Revisionshandboken riktar sig främst till revisorer och revisorsassistenter. Boken är också intressant för alla som vill lära sig mer om hur en revision går till. 

Fakta

  • ISBN: 978-91-87387-32-6
  • Utgiven: 2014-01
  • Sidantal: 130
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej

Liknande litteratur