Redovisa Rätt 2017

Boken innehåller ett stort antal nyheter. Bland nyheterna märks bl.a. fler sökord om K3 och K2. I boken finns anvisningar för samtliga fyra K-regelverk och inne­hållet har uppdaterats med de nya, förtydligade, redovisningsreg­lerna som bygger på EU:s redovisningsdirektiv 2013/34/EU. Boken innehåller också de belopp och procentsatser samt deklarations- och betalningstidpunkter som gäller för 2017.

Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
592 kr

Redovisa Rätt 2017 innehåller mer än 1000 uppslagsord. Anvisningarna ges utifrån aktuella rekommendationer från Bokföringsnämnden, FAR, Rådet för finansiell rapportering och Skatteverket samt utifrån de internationella redovisningsstandarderna IFRS.

Författare: Caisa Drefeldt och Eva Törning.

För vem

Redovisa Rätt riktar sig till dig som sköter den löpande bokföringen, upprättar förenklat årsbokslut, vanligt årsbokslut, årsredovisning eller deklarerar för såväl små enmansföretag som för stora börsföretag.

Fakta

  • ISBN: 978-91-523-4589-4
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej

Relaterade böcker