Rätt Arbetsrätt 2019

Rätt Arbetsrätt 2019 förklarar alla aktuella och centrala arbetsrättsliga begrepp och uttryck. Vissa berör komplicerade frågeställningar som kräver utförlig beskrivning, andra förklaras mer kortfattat. Boken är ett alfabetiskt uppslagsverk med basen i gällande lagar och förordningar, kompletterat med råd, rekommendationer, kommentarer och ett praktiskt rättsfallsregister.

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
Rätt Arbetsrätt 2019
620 kr

Rätt Arbetsrätt 2019 innehåller det senaste inom arbetsrätt och HR. Arbets­rätten är ett område i ständig utveckling, beroende på såväl ändrad lag­stiftning som ny rätts­praxis. Detta nöd­vändig­gör en åter­kommande översyn av inne­hållet. Komplet­teringar och tillägg görs till varje ny upplaga, så även i årets upplaga.

Författarna Louise D'Oliwa och Stefan Flemström är båda advokater med mångårig erfarenhet av arbetsrättsliga frågor.

Nyheter

Bland nyheterna 2019 återfinns nya regler om arbetsgivarens skyldigheter att upprätta en rehabiliteringsplan, avgöranden från Arbetsdomstolen gällande diskriminering och otillåtna stridsåtgärder samt vad den nya lagen om företagshemligheter innebär.

För vem

Boken vänder sig till den som är förhandlare, jurist, ombudsman, HR-chef, personalansvarig eller företagsledare och som har behov av en lättfattlig information om arbetsrätten.

Fakta

  • Författare: Stefan Flemström, Louise D'Oliwa
  • ISBN: 78-91-523-5584-8
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej