Insolvensvolymen 2017

Insolvensvolymen är standardverket inom obeståndsrätt. Regelsamlingen innehåller svenska lagar, förordningar och föreskrifter och EU-regler.

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
610 kr

Om Insolvensvolymen

Insolvensvolymen innehåller reglerna som används när någon inte betalar sina skulder, såväl svenska lagar, förordningar och föreskrifter som EU-regler. Boken lämpar sig för alla som vill veta tillvägagångssättet vid konkurs, företagsrekonstruktion och indrivning m.m. 

Nyheter i denna upplaga

 • Ny skuldsaneringslag med något lättare krav för den vars skulder ska saneras
 • Ny särskild lag för skuldsanering för företagare med strängare krav, men kortare saneringstid om tre år
 • EUs insolvensförordning som träder i kraft den 26 juni

Innehåll

 • Ett helt nytt kapitel om resolution. Genom de nya reglerna införs bland annat ett ramverk för resolution av kreditinstitut och värdepappersbolag. De nya bestämmelserna genomför EUs krishanteringsdirektiv
 • En ny lag om internationella säkerhetsrätter i lösa saker
 • EUs nya insolvensförordning som ska börja tillämpas från och med den 26 juni 2017
 • Omfattande ändringar i föreningslagarna
 • Lagen om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens gäller nu även för värdepappersföretag
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

Insolvensvolymen passar för ekonomiavdelningar, indrivningsföretag, konkursförvaltare eller för dig som på annat sätt kommer i kontakt med insolvensfrågor. Reglerna är alltid aktuella för företag som ägnar sig åt fakturahantering och fakturering.

Fakta

 • ISBN: 978-91-87387-84-5
 • Utgiven: 2017-03
 • Sidantal: 768
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja