Hållbara investeringar 2017

Hållbara investeringar anlägger ett brett perspektiv med både teoretiska och praktiska inslag. Boken lämpar sig för praktiker som vill lära sig mer om området fungerar också i utbildningssammanhang. Att fenomenet hållbara investeringar har fått fäste gör att kunskap inom området är nödvändigt för att förstå finansmarknaden.

269 kr

För vem

Boken riktar sig till dem som kommer i kontakt med hållbarhetsfrågor, exempelvis företagsledningen och finansanalytiker samt medarbetare inom marknad och kommunikation. 

Fakta

  • Författare: Emma Sjöström
  • ISBN: 978-91-523-1903-1
  • Utgiven: 2014
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej