Hållbar affärsutveckling

Hållbar affärsutveckling behandlar ämnet hållbar affärsutveckling och de nödvändiga förändringar som företagsledningar, styrelser, rådgivare och revisorer är tvungna att genomföra med hänsyn tagen till klimatfrågan, finanskris och naturkapital.

440 kr

Om Hållbar affärsutveckling

Boken är till för alla som har nytta och intresse av att fokusera på hur företagen ska kunna bedriva ett klokt och hållbart förändringsarbete.

Innehåll

 • Hållbar affärsutveckling
 • Intressenterna och opinionsbildningen
 • Några definitioner – från hållbar affärsutveckling via CSR till RI, ESG och GRI
 • Ägarstyrning, bolagsstyrning och hållbar affärsutveckling
 • Så här gör man – en nygammal affärsmodell
 • Redovisning i förändring
 • Revision och översiktlig granskning
 • Om varumärkesbyggande, kommunikation och att leva som man lär 
 • Slutord och framtidsord – Vad kan vi förvänta oss?
 • Appendix: Hållbart värdeskapande - enkätundersökning 2009, De stora orden på jorden...

För vem

Boken lämpar sig för alla som har ett intresse av hållbar affärsutveckling, bland annat redovisningskonsulter, revisorer, skattespecialister, rådgivare och affärsjurister. Boken passar perfekt på en ekonomiavdelning.

Fakta

 • Författare: Lars-Olle Larsson
 • ISBN: 978-91-86245-16-0
 • Utgiven: 2009-12
 • Sidantal: 262
 • Flikindelad: Nej
 • Sökordsregister: Nej

Relaterade böcker