BFNAR 2000:4 Redovisning av leasingavtal

BFN har i sina allmänna råd om redovisning av leasingavtal (BFNAR 2000:4) angett hur Redovisningsrådets rekommendation Leasingavtal (RR 6:99) ska tillämpas i näringsdrivande, icke-noterade företag som inte valt att tillämpa RR 6:99.

Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
45 kr

Om BFNAR 2000:4

Leasingavtal kan utformas på många olika sätt. Att klarlägga och redovisa den ekonomiska innebörden av ett avtal kan vara komplicerat och resurskrävande. Särskilda regler för beskattning på basis av en sådan redovisning saknas eller är ofullständiga. Starka skäl talar därför för att företag som inte har så stora resurser och som har en begränsad intressekrets redovisar alla leasingavtal, såväl finansiella som operationella, på ett och samma sätt.

I publikationen finns en vägledning till de allmänna råden samt exempel på hur redovisning enligt dessa kan se ut.

För vem

BFNAR 2000:4 lämpar sig för alla som har ett intresse av redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer, skattespecialister, rådgivare och affärsjurister. Boken har även en självklar plats på ekonomiavdelningar.

Fakta

  • Sidantal: 16
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej